ZE: erelidmaatschap scheidend secretaris

Geplaatst op: 4 mei 2019

Wikje en Ruud van Ritbergen, toegesproken door voorzitter Ron Kiburg. Foto: Jan Catsburg.

De Kogerkerk in Koog aan de Zaan was rijk gevuld voor de ALV van vereniging Zaans Erfgoed, zaterdag 13 april 2019. Daar was ook alle reden toe, want hoogtepunt van deze ochtend zou de lezing zijn, die Jur Kingma ging geven over zijn zojuist verschenen boek ‘Vernuftelingen en kooplieden in een bijzonder landschap: 450 jaar Zaanse Industrie’. Hij hield – na de bestuursvergadering en de pauze – de aanwezige familieleden en Zaans Erfgoed-leden op het puntje van hun stoel, met een uiterst gebalanceerde samenvatting van het 300 pagina’s dikke boek. Onder de ca. 130 toehoorders was ook zijn bijna 100-jarige schoonmoeder uit Wormer, die door de aanwezigen op een hartelijk applaus werd getrakteerd. ‘Echt Zaans Erfgoed!’, prees Jur zijn schoonmoeder aan! Maar er zou nog een ander hoogtepunt aan voorafgaan: de toekenning van het erelidmaatschap aan scheidend secretaris Wikje van Ritbergen-Siewers.

Wie het boek van Jur Kingma wil aanschaffen, kan kijken op uitgeverijnoordholland.nl of een besteling plaatsen via bestellen@uitgeverijnoordholland.nl.

38 jaar inzet voor het erfgoed

Voorafgaand aan die lezing dus de Algemene Ledenvergadering, waar afscheid werd genomen van algemeen bestuurslid Cees Kruit, penningmeester Gerard Fokke en secretaris Wikje van Ritbergen-Siewers. De eerste twee ontvingen dankwoorden van voorzitter Ron Kiburg, en werden voorzien van bloemen, voor Wikje – en haar Ruud – waren meer dankwoorden nodig. Wikje heeft zich dan ook maar liefst 38 jaar als vrijwilliger in de erfgoedwereld bewogen – o.a. in de Monumentencommissie van Zaanstad, als secretaris van het Honig Breethuis, als vrijwilliger van het Zaans Museum – en ook Ruud heeft zich als grafisch vormgever al die jaren mee-ingezet. Wikje werd door een oud-collega uit Lelystad geprezen als ‘de beste beeldredacteur van heel Nederland’, en Ruud kon dat beeld altijd prachtig nabewerken. Hij heeft heel veel vormgevingswerk gedaan en maakte in de tijd van MBTZ en Zaans Industriëel Erfgoed ook het tijdschrift Met Stoom. Het achterhalen van rechthebbenden en het bestellen van het rijke illustratiemateriaal in het laatste boek van Jur Kingma is ook het werk van Wikje en Ruud. De leden stemden in met de voordracht van het bestuur, om Wikje erelid te maken van de vereniging, waarn zij door de voorzitter het gouden huisje kreeg opgespeld.

De vergadering had daarvoor al ingestemd met de benoeming van de nieuwe bestuursleden: Ada Hannaart Рals secretaris; Mieke van Braam Рals penningmeester- en Klaas de Boer als algemeen bestuurslid. Tevens werden een drietal leden van de Stichting Zaans Schoon aan het bestuur toegevoegd, te weten Ren̩ Prins, Cees Hooyschuur en Paul Carree.

 

Share Button

Nieuws archief