Zaanse Hout Academie

Geplaatst op: 2 november 2013

hout academieOngeveer een jaar geleden is een initiatiefgroep bijeen geweest om te komen tot een zg. ”Woodacademy”. De aanwezigen, Louis Groen, Maarten Voster, Jan Piet Bloem, Jan Schouten, Joke Bosch waren positief over dit idee en gaven waardevolle suggesties voor een nadere uitwerking.

Er is besloten om een vervolgbijeenkomst te houden op 2 november 2013 van 14.00 u. tot 17.00 u. bij Stichting Bouwmensen, v/h SPB Jufferstraat 3 Zaandam.

Op het programma staat de visie van de wethouders Straat en Olthof van Zaanstad op de houtbouw, o.m. over de betekenis van de historische en historiserende houtbouw, maar ook over de uitdaging van vernieuwingen in de Zaanse houtbouw.

Verder vertelt de initiatiefgroep over de vorderingen:

  • geconcludeerd is dat ‘Zaanse Hout Academie’ een meer passende naam is,
  • dat er voor vier projecten een eerste nadere uitwerking is gemaakt,
  • dat contacten zijn gelegd met belangrijke partners (het Gemeentearchief, Zaans Museum, mensen in de sfeer van houtbouw en ontwerp)
  • over het actie-/activiteitenplan voor de komende jaren
  • de voorbereidingen om een ‘Stichting Zaanse Hout Academie’ op te richten.

Bijpraten

Het lijkt  de contactgroep de hoogste tijd om met alle betrokkenen ‘bij te praten’: te vertellen waar ze staat, wat de plannen zijn en aanwezigen de gelegenheid te geven daarop te reageren en zo de ontwikkeling van de Zaanse Hout Academie mee vorm te geven.

Iedere geïnteresseerde is welkom!

We stellen het erg op prijs als u vooraf aangeeft dat u zult komen: Zaanse Hout Academie, p/a Louis Groen, Amrum 68, 1506 BR Zaandam of louis.groen@upcmail.nl

Share Button
Nieuws archief