Zaans Erfgoed vraagt om voordrachtsbevoegdheid bestuur Zaanse Schans

Geplaatst op: 8 oktober 2019

Naar aanleiding van de alsmaar moeilijker verhoudingen tussen de partijen die in het bestuur van de Stichting Zaanse Schans zitting hebben, heeft Vereniging Zaans Erfgoed op 14 september j.l. een brief gestuurd naar alle raadsleden, en naar het college van Zaanstad. Eerder had de vereniging al een brief met eenzelfde strekking naar het bestuur van de Zaanse Schans gestuurd.

Nadat Zaanstad een integraal advies had ontvangen van de heer Johan Remkes over de Zaanse Schans-problematiek, keek onze vereniging uit naar meer sturing vanuit de gemeente. Het was immers een van zijn – door bestuur en raad gedragen – conclusies, dat het gemeentebestuur zich meer met de Schans zou moeten gaan bemoeien. Ook keek onze vereniging uit naar een andere bestuursvorm, een bestuur met onafhankelijke leden, en een bevoegdheid voor Zaans Erfgoed om een bestuurslid met erfgoed-deskundigheid voor te dragen. Daarbij waren er van de hand van Johan Remkes nog adviezen die duidelijk gericht zijn op meer handelen in de geest van de architect van de Schans, Jaap Schipper.
Maar gezien de ontwikkelingen die zich de laatste paar weken hebben voorgedaan, lijkt er vooralsnog niet alleen weinig sturing vanuit de gemeente te zijn, maar lijkt er ook nog weinig met deze – voor het erfgoed belangrijke – adviezen te worden gedaan.

Vanwaar onze brief?

Daarvoor moeten we even terug naar het begin van de Schans: Zaans Schoon – de stichting die is opgericht in 1946, en die nog altijd nauw verwant is aan Zaans Erfgoed – heeft de aanzet tot de bouw van de Schans gegeven.  Daarbij heeft onze rechtsvoorganger, Vrienden van de Zaanse Schans, met een grote inzamelingsactie onder de Zaanse bevolking niet alleen het draagvlak gecreëerd, maar ook voor een substantiële financiële injectie gezorgd, die de daadwerkelijke start mede mogelijk heeft gemaakt. De Zaanse Schans is daarmee niet alleen van de Zaankanters, maar is ook ‘ons kindje’.
Door een – ons inziens – bestuurlijke ‘weeffout’, jaren geleden ontstaan, is het belang van de oprichters – waaronder onze vereniging dus – uit het oog verloren. Na een periode waarin de Zaanse Schans door drie wethouders werd bestuurd, ontstond de huidige bestuursstructuur, waarin het erfgoed-belang behartigd zou gaan worden door bestuursleden van de Zaansche Molen en het Zaans Museum. Ook kwam er in 2012 een Historische Commissie, met slechts een adviesfunctie. Wij hebben in de loop der jaren als vereniging moeten constateren, dat dit op papier misschien redelijk lijkt, maar dat het erfgoedbelang op die manier in de praktijk onvoldoende tot haar recht komt.

Vandaar onze brief!

Nadat dus de adviserende bestuurszetel van onze vereniging was komen te vervallen, was deze statutair vervangen door de Historische Commissie (HC), met slechts een adviserende rol. Echter: de adviezen van de HC hebben naar onze mening een te lage prioriteit bij belangenafwegingen van het stichtingsbestuur en ontberen voldoende slagkracht wanneer cultuurhistorie en authenticiteit tegenover meer commerciële en toeristische belangen staan.
Wij pleiten er daarom nu voor, dat Zaans Erfgoed opnieuw een bestuursrol in de Stichting Zaanse Schans krijgt. Wij zullen dan op zoek gaan naar een (historische) deskundige die wij daarvoor kunnen voordragen.

 

Share Button

Nieuws archief