VZE voor behoud Beatrixflat NH Nieuws

Geplaatst op: 6 maart 2021

Paul Carree wordt geïnterviewd, Cees Kingma luistert aandachtig.

Naar aanleiding van de plannen voor sloop van de Beatrixflat aan het begin van de Peperstraat, stuurden wij hierover een brief aan het College van B&W en de gemeenteraad van Zaanstad. Daarnaast schreef ook het landelijk opererende Cuypers Genootschap – de Stichting tot behoud van het 19e en 20e eeuwse Nederlandse cultuurgoed – de bestuurders van Zaanstad aan.

Iconisch gebouw

Onze beweegredenen voor het behoud van deze iconische flat zijn o.a.: het is de eerste hoogbouw van Zaandam, en vertegenwoordigt hèt gezicht van het ‘vooruitgangsdenken’ uit de jaren ’60. Verder is aanpassing aan de eisen van de huidige tijd heel goed te doen, schijnen het hele fijne appartementen te zijn, en zouden er eventueel twee woonlagen boven op toegevoegd kunnen worden.

Passen er twee andere flats? Rekent men zich rijk?

Kijkend naar de ruimte die het het huidige gebouw inneemt, vroegen beide heren zich af, of er op dezelfde ruimte eigenlijk wel voldoende ruimte is voor de geplande twee hoge flatgebouwen. Ook hadden zij het idee dat men zich in de plannen waarschijnlijk ‘rijk rekent’, omdat de marktconforme waarde van al deze appartementen veel hoger ligt dan die waarvan men in de plannen is uitgegaan.

Vervelende bijkomstigheid is dat er geheimhouding op het plan ligt. Dat betekent een gat qua informatievoorziening, zodat goede afwegingen maken niet mogelijk is, of pas in een (te?) laat stadium.

Vanwege onze brief kwam Thyra de Groot van NH Nieuws vrijdag 19 februari opnames maken met Cees Kingma en Paul Carree van onze werkgroep Wederopbouw en Post65.

Hierbij haar verslag.

Share Button
Nieuws archief