Interview met J.W. de Boer

Ja en we moesten bij het Ministerie natuurlijk subsidie zien te krijgen, en dat kregen we tenslotte ook wel, maar dat was pas later hoor. Tegelijkertijd was Zaandam zich gaan ontwikkelen. Tegenover de Gedempte Gracht was er bijvoorbeeld de Beatrixbrug gekomen en daarvoor moesten de huizen die daar aan de Zaans stonden gesloopt worden.

afb.4 Apotheek Van Sante 21.00066-b

De apotheek van Van Sante, Westzijde 10 in Zaandam op weg naar de Zaanse Schans (Foto GAZ, coll ZOV 21.00066)

Daar was onder andere de apotheek van Van Sante bij, en dat was een monumentaal huis. Dat wil zeggen, niet vorstelijk, maar gewoon een oud huis wat ook in de stijl viel en dat is het huis waar nu mevrouw Bosman in woont. Dat was het eerste huis wat er op de Zaanse Schans stond. Dat kostte veel gepraat, maar we wisten daar dus het Ministerie voor warm te krijgen, en omdat het een monumentaal pand was, moest het dus herbouwd worden. En Zaandam moest het kwijt, en wij kwamen dus met het idee om het daar weer op te bouwen, en de gemeente heeft dat gedaan, en heeft dat ook moeten betalen. En toen waren we blij, want toen stond het eerste huis er en toen moest er gauw gas, water en elektriciteit worden aangesloten. En toen dat er eenmaal was, waren er zoveel kosten gemaakt, dan kun je eigenlijk niet meer terug. En dan komt van het een het ander.

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9