Ledenvergadering Zaans Erfgoed

Leden Vergadering Zaans Erfgoed in gebouw Apostolische Gemeente, Oostzijde Zaandam

Op zaterdag 9 november 2013 om 10 uur

vindt de najaarsledenvergadering van de Vereniging Zaans Erfgoed – met de uitreiking van de Zaans Erfgoedprijs 2013 – plaats in gebouw ‘De Doofpot’ van het Apostolisch Genootschap,  Oostzijde 82 in Zaandam.

Dit bijzondere gebouw is ontworpen door stadsarchitect L.J. Immink (1822-1869).

 

 

Programma Ledenvergadering

09.30 uur: Ontvangst met koffie en thee

10.00 uur: Ledenvergadering Vereniging Zaans Erfgoed

  1. opening
  2. mededelingen en ingekomen stukken
  3. verslag vorige vergadering
  4. bestuursaangelegenheden
  5. financiën: begrotingsvoorstel 2014
  6. activiteiten en actualiteiten
  7. uitreiking Zaans Erfgoedprijs 2013
  8. rondvraag
  9. huishoudelijke zaken en sluiting

 

10.50 uur  Kunstenaar Herbert Nouwens: ‘De Prop’, met inleiding van Cees Kruit

11.20 uur  Koffiepauze

11.50 uur Jur Kingma: De-industrialisatie doet pijn.
Papierfabriek VGZ Wormer: van goudmijn tot monumentale prop

12.20 uur Sluiting

De stukken van deze vergadering worden ter plekke uitgereikt. Op verzoek kunnen ze u een week eerder per e-mail worden toegestuurd, via tel. 075-616 61 31 of via zaanserfgoed@planet.nl

Mocht iemand uit uw omgeving geïnteresseerd zijn in Zaans Erfgoed of in de lezingen, dan kunt u hem of haar gerust meenemen.