14 november 2014

De Oostzijderkerk in Zaandam

De Oostzijderkerk in Zaandam met op de voorgrond de Wilhelminasluis
met dank aan Marcelmulder68 via Wikimedia

Niet alleen leden zijn uitgenodigd voor de najaarsledenvergadering van de vereniging, zaterdag 8 november in de Oostzijderkerk in Zaandam, ook geïnteresseerde niet-leden zijn welkom. Zij kunnen dan drie lezingen over (Zaan)Dam en de Wilhelminasluis tegemoet zien, maar daarvoor moeten ze wel om 10 uur aanwezig te zijn.

De vergadering begint om die tijd met het bestuurlijke deel, daarna volgen dan de drie lezingen.

Het programma:

9.30     Inloop met koffie en thee

10.00   Ledenvergadering VZE

  1. Opening
  2. Mededelingen en ingekomen stukken
  3. Notulen vorige vergadering
  4. Begrotingsvoorstel 2014
  5. Bestuursmutaties: aftredend zijn Conny Scholtes en Piet Oudega. Voorgesteld wordt de laatste opnieuw te benoemen en als nieuw bestuurslid Ron Kiburg te benoemen.
    Tot een week voor de vergadering kunnen tegenkandidaten bij het secretariaat worden aangemeld.
  6. Rondvraag
  7. Sluiting

10.50   Rob Veenman: De Zaan en de ZaanDam

De Oostzijderkerk is dé plek om iets te vertellen, aan de hand van historische kaarten en afbeeldingen,  over de dam die in het eind van de dertiende eeuw de veenstroom De Zaan afsloot.

11.10   Pauze

11.40   Rob Veenman: De Wilhelminasluis

Een korte inleiding over de bouw van de sluis aan de hand van tekeningen en foto’s

11.55   Klazien Hartog: De recente geschiedenis en de toekomst van de Wilhelminasluis en de omgeving.

12.20   Afsluiting
Rob Veenman is dagelijks bestuurder van het hoogheemraadschap en publicist, o.a. van het hoofdstuk over het Zaans waterstaatskundig verleden in het boek Geschiedenis van de Zaanstreek.
Klazien Hartog is algemeen bestuurder van het hoogheemraadschap en geboren en getogen aan de oevers van de Zaan.

Parkeren kan betaald op de Burcht, vrij in de Burgemeestersbuurt, een deel van de Oostzijde  en de straten achter de Oostzijde