Jaarverslag 2013

Op 19 augustus 2004 is bij de notaris de acte verleden voor de fusie van de Vereniging Vrienden van het Zaanse Huis en de Vereniging Zaans Industrieel Erfgoed (na 1850). Vanaf 20 augustus 2004 worden de belangen van het Zaanse erfgoed behartigd door de nieuwe Vereniging Zaans Erfgoed.

In de afgelopen tien jaar heeft de vereniging geen inhoudelijk jaarverslag uitgegeven. Met dit jaarverslag 2013 wordt die traditie doorbroken. Het is de bedoeling om in het vervolg jaarlijks een digitaal verslag van de werkzaamheden en ontwikkelingen uit te geven.

 

Hoogtepunten 2013

Voor de vereniging Zaans Erfgoed was in 2013 de totstandkoming van het Van Geldermonument in Wormer een hoogtepunt. Vanaf 2008 heeft de vereniging eraan gewerkt om zo’n monument te realiseren en dit jaar kon het worden onthuld en is het overgedragen aan de gemeente Wormerland. Vooral de inzet van bestuurslid Cees Kruit moet hier worden genoemd.

 

De Erfgoedprijs 2013 werd uitgereikt aan de stichting Monet in Zaandam. De jury roemde vooral het gebruik van  digitale en analoge middelen om “Monet op de kaart van Zaandam te zetten en Zaandam op de kaart van Monet.”

 

Zoals gebruikelijk heeft de vereniging de stichting Zaanse Schans actief ondersteund bij haar inspanningen voor behoud en verbetering van de Zaanse Schans. Voor de Zaandijkerkerk ontstond een nieuw perspectief. Samen met de Historische vereniging Koog-Zaandijk is een onderbouwd verzoek tot aanwijzing van het Zuiderkerkhofje in Koog aan de Zaan bij de gemeente ingediend. Met de gemeente Zaanstad werden gesprekken gestart om tot een effectievere werkwijze bij het aanwijzen van gemeentelijke monumenten te komen.

 

De vereniging is versterkt met een tweede internetsite, gericht op de activiteiten van de vereniging zelf: Zaanserfgoed.nl. Een brainstormsessie leidde tot de conclusie dat deze aanpak noodzakelijk is om aantrekkelijker te worden voor nieuwe leden. De inspanning heeft geloond: alleen al in de laatste vier maanden van 2013 meldden zich 22 nieuwe leden via de website aan. Naast de kwalitatief hoogwaardige inhoudelijke site Zaans-industrieel -erfgoed.nl  is de nieuwe site gericht op het aanbieden van actuele verenigingsinformatie. Ook bericht de site over andere ontwikkelingen op het gebied van het Zaanse erfgoed.

[tabby title=”Behoud” open=”no”]

Behoud en bescherming van het Zaanse erfgoed

[qafp id=1810] [qafp id=1812] [qafp id=1817] [qafp id=1821] [qafp id=1832] [qafp id=1830] [qafp id=1833] [qafp id=1835] [qafp id=1836] [qafp id=1837] [qafp id=1838] [qafp id=1839]

 

[tabby title=Bestuur]

Bestuursactiviteiten

[qafp id=1841] [qafp id=1846] [qafp id=1848] [qafp id=1914] [qafp id=1850] [qafp id=1853] [qafp id=1856] [qafp id=1859] [qafp id=1860]

 

[tabby title=Communicatie]

Communicatie

[qafp id=1862] [qafp id=1863] [qafp id=1864] [qafp id=1866] [qafp id=1868]

 

[tabby title=Organisatie]

Organisatie van de vereniging

[qafp id=1870]

Werkgroepen met leden
[qafp id=1874] [qafp id=1876] [qafp id=1877] [qafp id=1879] [qafp id=1881] [qafp id=1883] [qafp id=1884] [qafp id=1886] [qafp id=1887] [qafp id=1889] [qafp id=1891] [tabbyending] [qafp id=1895]