Visie Zaans Erfgoed en Zaans Schoon op Maak.Zaanstad

Deel van de Westzijderol

Een deel uit de z.g. Westzijderol.

Half december 2015 hebben de Vereniging Zaans Erfgoed en de Stichting Zaans Schoon een brief gestuurd aan de programmamanager van MAAK.Zaanstad met een aantal opvattingen die namens deze twee erfgoed-instellingen worden ingebracht in de discussie over de toekomstige ontwikkeling van Zaanstad.
Het gemeentelijk programma MAAK.Zaanstad is bedoeld om opvattingen te verzamelen uit de bevolking, die vervolgens als uitgangspunt worden gebruikt om te komen tot een uitvoerings- en investeringsagenda voor de komende jaren.
Om de gemeente Zaanstad te laten weten hoe deze twee erfgoed-instellingen tegen toekomstige ontwikkelingen aankijken, was het belangrijk om de opvattingen van beide organisaties in te brengen.

Belangrijkste aanbevelingen

Zaans Erfgoed en Zaans Schoon bepleiten samengevat:

 • maak de oude wijken Zaanser
 • laat het Zaanse bouwen meer zijn dan een Groene Golf
 • ga uit van de Zaanse structuur als ruggengraat
 • doe meer met hout
 • wees als gemeente actief op de Zaanse Schans
 • bouw in de stad en niet daarbuiten
 • ontwikkel het Hembrugterrein gemengd
 • handhaaf monumenten op hun eigen plek

 

Nadere uitwerking

Meer uitgewerkt leidt dit tot aanbevelingen als:

 • pas maatregelen toe in oudere woongebieden rondom het centrum die het eigen karakter van de wijk en de Zaanse identiteit versterken
 • maak bij nieuwbouw gebruik van creatieve architectuur die herkenbaar Zaans is, maar niet cliché
 • behoud en versterk de stedenbouwkundige structuur – slagenlandschap versus de Zaan – het historisch skelet van de stedenbouw
 • laat hout deel uitmaken van de (woning)bouw en werk aan de totstandkoming van een scheepswerf voor houten schepen
 • voor de Zaanse Schans bestaat een bestemmings- en beeldkwaliteitsplan plus een stedenbouwkundige visie: stuur en handhaaf als gemeentebestuur actiever bij oneigenlijke ontwikkelingen
 • behoud de groene omgeving van de stad; veenweidegebieden – met een belangrijk cultuur- en natuurhistorische kwaliteit – verdienen wel verdere ontsluiting zonder aantasting van die kwaliteit
 • waarborg op het Hembrugterrein de stedenbouwkundige en cultuurhistorische kwaliteiten en ontwikkel het voor wonen en werken door hergebruik en nieuwbouw/woningbouw
 • cultuurhistorisch waardevolle panden verdienen behoud, bescherming, restauratie en hergebruik op de plek waar ze staan
 • maak een goede inventarisatie van cultuurhistorisch waardevolle panden en een programma voor bescherming en behoud ervan
 • goede en actieve handhaving van de regels zijn een voorwaarde voor langdurig behoud van monumenten