Toekomstvisie Zaanse Schans

P1040790

De Zaanse Schans wordt in rap tempo drukker…

Een belangrijk deel van de wortels van onze vereniging liggen op de Zaanse Schans: de vereniging Vrienden van de Zaanse Schans is één van de voorlopers van de huidige vereniging. De ontwikkeling van de Zaanse Schans krijgt daarom altijd extra aandacht. De Stichting Zaanse Schans en de gemeente Zaanstad maken samen plannen voor de toekomst van het gebied, dat zich stormachtig ontwikkelt en van een reservaat voor Zaanse houtbouw een grote toeristische trekpleister is geworden. Op een aantal punten heeft dat al geleid tot achteruitgang van de monumentale kwaliteit. Zaans Erfgoed heeft daar al vaker de aandacht voor gevraagd.

Explosieve groei bezoekersaantallen

De 1,9 miljoen bezoekers in 2015 zouden er echter zo maar 3 miljoen kunnen worden in 2030.  Onze vereniging denkt dat het zelfs nog sneller zou kunnen gaan. Er zijn flinke aanpassingen nodig in het beleid van de Schans of aan de Schans zelf, anders is dit niet te verwerken zonder verdere schade aan de kwaliteit van de ‘stijlkamer 1850’.

In opdracht van de stichting en de gemeente onderzoeken externe bureaus, waaronder het Rotterdamse BVR, de mogelijkheden om de toeristenstroom te beperken, te spreiden of beter te verwerken. Leden van bestuur en werkgroepen van de vereniging nemen actief deel aan de bijeenkomsten die daarvoor worden georganiseerd. Vrijdag 22 januari hebben enkele bestuursleden bovendien van gedachten gewisseld met een onderzoeker van BVR.

Woonbuurtje beschermen

Vanuit de vereniging is benadrukt dat vooral het relatief rustige deel (de woonbuurt) zo rustig mogelijk moet blijven. Dat is in het belang van de bewoners en van de bezoekers die geïnteresseerd zijn in de Zaanse Schans als een zo authentiek mogelijk Zaans woonbuurtje uit 1850. Uitbreiding met een woning die ook van binnen te bezichtigen is, met een informatieve toelichting op de specifieke Zaanse of houtbouwaspecten, wordt toegejuicht. Ook steunt de vereniging verplaatsing naar dit buurtje van bestaande panden die op de huidige plaats worden bedreigd en een bijzondere bijdrage leveren aan het ‘verhaal’ van de Zaanse Schans.De toeristen die vooral voor de molens komen zouden buitenom het woonbuurtje moeten worden geleid. Voor die grotere groepen, die ook meer geïnteresseerd zijn in de commerciële voorzieningen, is het denkbaar om een extra pad aan te leggen, waardoor de druk op het gebied wat minder wordt.

Scheepswerfje

Ook heeft de vereniging gewezen op het belang van een scheepswerfje voor houten schepen en op de mogelijkheden om specifieke groepen bezoekers te laten genieten van de groene polder of een uitvoeriger route aan te bieden via de Gortershoek, met overzetveer. Dat vraagt om een aantrekkelijk punt in de omgeving van het Jacob Visterrein. Tot slot is gesuggereerd dat het huidige parkeerterrein zou kunnen veranderen in een in- en uitstappunt, waardoor het parkeren naar de overkant van de Leeghwaterweg kan worden verlegd. Dat biedt ontwikkelingsruimte binnen de huidige contouren en trekt het Zaans Museum dichterbij de Schans.