Stukken voor de ALV zaterdag 30 oktober

2011: jubileumledenvergadering bij het 50-jarig bestaan in de Maartenkerk in Zaandam.

Op de ledenvergadering van zaterdag 30 oktober a.s. worden onderstaande stukken behandeld.
Deze worden in booklet-vorm voorafgaand aan de vergadering uitgedeeld, tevens kunt u de volgende stukken hier downloaden:

Nieuws archief