Vertegenwoordiging Zaans Erfgoed in de Monumentencommissie Zaanstad

Geplaatst op: 14 oktober 2014

In de Monumentencommissie Zaanstad werden twee leden geacht namens Zaans Erfgoed deel uit te maken van de commissie: Jan-Derk Koudijs en Christiaan Homburg. De procedure rond de Zaandijkerkerk maakte duidelijk dat dit een kwetsbare positie opleverde. Nadat de gemeente op advies van de Monumentencommissie had besloten tot aanwijzing van de kerk als gemeentelijk monument spande de eigenaar een juridische procedure aan omdat de commissie geen onafhankelijk advies zou hebben gegeven. De vereniging had immers gevraagd om deze bescherming en vervolgens via de twee leden in de commissie over dat verzoek geadviseerd aan BenW.

De rechter ging hierin mee. Hij ging zelfs zover dat zijns inziens leden van Zaans Erfgoed niet hadden mogen meespreken in de commissie. De gemeente moest de procedure overdoen en heeft daarbij de Amsterdamse Monumentencommissie om advies gevraagd. Daarna is opnieuw tot bescherming besloten.

Het bestuur vond dit een discutabele uitspraak. Het is begrijpelijk dat bestuursleden van Zaans Erfgoed niet zouden mogen meeadviseren over verzoeken die het bestuur zelf heeft ingediend. Dat ook leden van de vereniging dat niet zouden mogen gaat wel heel ver, zeker als daarbij wordt betrokken dat van de acht leden van de commissie er zeven lid waren van de vereniging Zaans Erfgoed. De vereniging was helaas geen partij in de rechtszaak en kon daardoor niet in hoger beroep gaan.

Om te voorkomen dat dergelijke discussies zich weer zouden voordoen besloot het bestuur in het vervolg geen verzoeken tot aanwijzing meer in te dienen, maar aan de stichting Zaans Schoon te vragen dit te doen. Er zijn geen bestuursleden van Zaans Schoon lid van de Monumentencommissie.


← Vertegenwoordiging Zaans Erfgoed in de Monumentencommissie Zaanstad
Share Button
Nieuws archief