Van Geldermonument

Geplaatst op: 14 oktober 2014

Van Geldermonument

In 2008 ontstond bij de toenmalige wethouder van Wormerland, Peter Roos, de gedachte om een herinnering aan de papierfabriek van Van Gelder tot stand te brengen.

Aanleiding was de terugkeer van zes zuilen van vijf meter hoog, die onderdeel van een papiermachine waren geweest. Bij de sloop van de fabriek waren deze geschonken aan onze voorloper, de Vereniging tot Behoud van Monumenten van Bedrijf en Techniek in de Zaanstreek (MBTZ). In 1983 gaf de vereniging ze in bruikleen aan de TU Delft, maar in 2008 had de TU er geen plaats meer voor en kwamen ze terug naar Wormer.

De vereniging ondersteunde graag de gedachte van de wethouder. In feite was de voorgenomen sluiting en sloop van de papierfabriek een belangrijke stimulans om een formele vorm te geven aan de al sluimerende ideeën om aandacht te gaan geven aan het industrieel erfgoed, dat in Zaanstad ten prooi viel aan kaalslag. Het ontstaan in 1981 van MBTZ, een van de twee voorlopers van de huidige vereniging Zaans Erfgoed, werd daar een gevolg van.  Gecombineerd met de grote betekenis die het bedrijf voor de gemeenschap in Wormer heeft gehad vond Zaans Erfgoed een monument alleszins op zijn plaats.

Vanaf 2008 is de vereniging bezig geweest met het maken van een plan, het via een prijsvraag aanzoeken van een kunstenaar en het rondkrijgen van de financiering voor dit kostbare project. Bestuurslid Cees Kruit was de grote animator. Hij slaagde er met behulp van een jury in een kunstenaar aan te trekken die de klus aankon. Herbert Nouwens maakte het ontwerp De Prop, waarin de zes zuilen een stalen prop dragen. Daarmee werd enerzijds gerefereerd aan het product dat in het bedrijf van Van Gelder werd gemaakt, maar tevens symboliseerde de vorm van het kunstwerk wat de werknemers van Van Gelder en hun huisgenoten in Wormer zullen hebben gevoeld bij de sluiting van het bedrijf: hun inspanningen werd verfrommeld en weggegooid.

Cees slaagde er ook in de financiering voor dit project geheel rond te krijgen, met dank aan een aantal Wormerlandse en Zaanse fondsen en enkele bedrijven uit Wormerland. Er werd € 45.000 aan sponsorgelden verkregen. Daarnaast werkten bedrijven mee door kosten voor hun rekening te nemen. Het lukte zelfs om het monument ’s avonds te laten verlichten. De stichting Zaans Schoon en de vereniging Zaans Erfgoed zorgden voor het resterende deel van de financiering.

Op 12 september 2013 onthulde burgemeester Tange van Wormerland het beeld. Schoolkinderen lieten ballonnen op. De verste kwamen tot Woudrichem en Breda en dat is met VVV-bonnen beloond.

 

Financiële en in-naturasponsors voor het project waren het Honig Laanfonds, de Bredenhof Stichting, het Gerrit Blauwfonds, de stichting Ir. P.M. Duyvis, de stichting Support Cultuur en Sport Wormerland, de gemeente Wormerland, de woningbouwvereniging WormerWonen, de stichting Doelen Wormer en Oostknollendam, Crown Van Gelder, Lassie Fabrieken, Rotary Zaanstad, Bouwers van Braam- Minnesma en Caviro electro.


← Van Geldermonument
Share Button
Nieuws archief