Site zaans-industrieel-erfgoed.nl

Geplaatst op: 19 februari 2015

In 2014 is op deze site speciale aandacht besteed aan een tweetal onderwerpen.

Het eerste betrof de Zaanbrug tussen Wormer en Wormerveer. Hierover is een dossier opgenomen onder de rubriek ‘Kroniek’ op de site. Al vijf jaar is bekend dat de brug in het kader van het provinciaal actieplan ‘Vaart in de Zaan’ zal worden vervangen. Over de locatie van de nieuwe brug is al veel discussie geweest en hetzelfde geldt voor de – nog onbekende – vormgeving. Voor- en tegenstanders van een klassieke dan wel moderne vormgeving hebben zich al laten horen. In het dossier op de site zijn tientallen documenten verzameld over de ontwerpen, de meningen van de voor- en tegenstanders en de beleidsdocumenten die ten grondslag liggen aan deze discussie.

In de jaren vijftig, zestig en zeventig van de twintigste eeuw werd de oever van de Zaan, ter hoogte van het gemaal Ceres en de Poelsluis in Wormer, gedomineerd door de scheepssloperij   an Adriaan Slooten. Vaak lagen de schepen hoog opgestapeld op het smalle terrein langs de Veerdijk. Hier werden schepen ontmanteld, bruikbare onderdelen werden weer verkocht en het sloopijzer ging in grote bakken naar de schroothandel. Deze bijzondere loot aan de maritieme  stam van het Zaanse industriële verleden wordt in de rubriek ‘Collecties’ in een aantal artikelen uitvoerig beschreven.

De webmaster van deze site verdeelt zijn aandacht tussen het technisch up-to-date houden van de site, die reeds geruime tijd geleden op basis van destijds gangbare technieken werd opgezet, en het toevoegen van nieuwe inhoud. Helaas vraagt het eerste meer van zijn tijd dan hem lief is.


← Site zaans-industrieel-erfgoed.nl
Share Button
Nieuws archief