Samenwerkingsovereenkomst met gemeente Zaanstad

Geplaatst op: 20 februari 2015
P1060932

Piet Oudega en Addy Verschuren ondertekenen de samenwerkingsovereenkomst.

Al in 2013 was het initiatief genomen om met de gemeente Zaanstad in gesprek te komen over de uitvoering van het monumentenbeleid. Door de vereniging aangeleverde onderbouwde verzoeken om een bedreigd gebouw als monument aan te wijzen werden soms simpel weg niet beantwoord, hetgeen frustrerend werkte en voortgang in de weg stond. De gemeente van haar kant constateerde dat de ambtelijke capaciteit om het eigen beleid vorm te geven ontbrak.

Na enkele gesprekken hebben wethouder Addy Verschuren voor de gemeente en voorzitter Piet Oudega voor de vereniging Zaans Erfgoed op 19 augustus 2014 tijdens een bijeenkomst met andere erfgoedorganisaties een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. De kern daarvan is dat een kleine gemengde werkgroep jaarlijks een programma voorbereid van te onderzoeken en eventueel te beschermen monumenten. Zaans Erfgoed zorgt voor beschrijvingen in een aangegeven format en de gemeente verplicht zich de voorstellen in procedure te nemen. Jaarlijks wordt in een bestuurlijk overleg de samenwerking geëvalueerd.

Christiaan Homburg en Piet van Nugteren, met Jan Piet Bloem als reserve, hebben zich bereid verklaard om deel te nemen aan het gemengde werkgroepje dat de programmering opstelt. De gemeente Zaanstad wordt vertegenwoordigd door Marjorie Verhoek, met in de back-office o.a. Joost van den Ham, Piet Kleij en anderen.

Eind 2014 werd een eerste lijst van panden opgesteld waarvoor wordt geprobeerd in 2015 beschrijvingen op te stellen: het ‘programma 2015’. Het gaat om panden in Zaandam, Krommenie en Westzaan.


← Samenwerkingsovereenkomst met gemeente Zaanstad
Share Button
Nieuws archief