PvdA

Geplaatst op: 13 oktober 2014

Waarom vindt de PvdA cultuur en erfgoed belangrijk:

Cultuur en Erfgoed leveren een belangrijke bijdrage aan de aantrekkelijkheid van Zaanstad. De voorzieningen, zoals musea, monumenten, landschap en molens trekken jaarlijks vele bezoekers. Dat biedt geweldige mogelijkheden. Keuzes zullen gemaakt worden in welke onderdelen de overheid een actieve stimulerende rol of een faciliterende rol heeft. Cultuur en Erfgoed hebben een brede functie. Het draagt bij aan de ontwikkeling en ontplooiing van onze eigen inwoners. Het is ook een belangrijke pijler voor het toerisme. Een aantrekkelijk aanbod trekt jaarlijks vele honderdduizenden bezoekers naar de Zaanstreek.

Ons erfgoed vormt de ziel van de Zaanstreek en is een belangrijke pijler voor de identiteit. In fysieke verschijning of in het verhaal schuilt de geschiedenis van de streek. Het erfgoed in de vorm van molens, Zaanse houtbouw en het industriële erfgoed trekken jaarlijks vele bezoekers. Erfgoed vertegenwoordigt niet alleen een historische waarde, maar kan in de vorm van herbestemming ook een belangrijke bijdrage leveren aan het heden en de toekomst.

 Wat is er bereikt:

 • In 2013 is een nieuwe toekomstvisie Cultuur vastgesteld
 • In 2013 is een besluit genomen om een aantal culturele activiteiten te clusteren in een nieuw te realiseren gebouw op het Stadhuisplein
 • In 2011 zijn een Zaanse Erfgoedvisie en uitvoeringsplan vastgesteld
 • De samenwerking tussen de gemeente en de Zaanse erfgoedverenigingen is versterkt
 • Door een proactief beleid hebben tientallen objecten de monumentenstatus gekregen
 • De herstructurering van het Hembrugterrein is eindelijk van start gegaan. Veel van de aanwezige monumenten zijn wind- en waterdicht gemaakt en geschikt gemaakt voor herbestemming.

Wat wil de PvdA de komende periode bereiken:

 • Op het gebied van aanwijzing, herbestemming en ondersteuning werkt de gemeente actief samen met de erfgoedverenigingen
 • De gemeente blijft een actief aanwijsbeleid voeren
 • De gemeente voert een actief beleid op het gebied van herbestemming van monumenten
 • De gemeente ondersteunt en faciliteert het cultureel erfgoed in randvoorwaardelijke sfeer
 • De transformatie van het Hembrugterrein wordt onveranderd voortgezet. Stap voor stap moet het terrein ontwikkeld worden, opdat wonen, werken en recreatie op termijn mogelijk is.

 


Category: SPPZ, Standpunten politieke partijen

← PvdA
Share Button
Nieuws archief