Platform Geschiedenis van de Zaanstreek vervalt, wat nu?

Geplaatst op: 19 februari 2015

In de afgelopen jaren werd het schrijven van de twee delen Geschiedenis van de Zaanstreek begeleid door een klankbordgroep. De stichting die het boek realiseerde, organiseerde tweemaal per jaar een platformbijeenkomst. Daar kwamen vele Zaanse erfgoedorganisaties dan bij elkaar. Zij bespraken daarbij niet alleen de voortgang van het werk, maar ook andere actualiteiten. Nu het werk gereed is dreigt dit contact te verwateren en dat is jammer.

In 2014 is met de organiserende stichting overlegd over de voortgang van deze bijeenkomsten. Het bestuur van Zaans Erfgoed heeft ingestemd met de conclusie dat het op onze weg ligt om deze organisatie over te nemen. Dat kan goed worden gekoppeld aan de jaarlijkse voorbereiding van de monumentenprogramma’s (zie eerder). In 2015 worden de afspraken definitief gemaakt.


← Platform Geschiedenis van de Zaanstreek vervalt, wat nu?
Share Button
Nieuws archief