Oral History Hembrug

Geplaatst op: 14 oktober 2014

Sinds 2010 werkt een werkgroep Oral History Hembrug aan een project om tientallen mondelinge verhalen uit de geschiedenis van het Hembrugterrein op te nemen en uiteindelijk in enkele korte documentaires verwerken. Eind 2013 waren 39 interviews afgenomen en grotendeels uitgewerkt. Van de gemeente werd een ondersteunende subsidie verkregen om op basis van deze interviews een of twee pilotdocumentaires te maken. In 2014 zullen nadere stappen worden gezet om het project uit te werken en in te bedden.


← Oral History Hembrug
Share Button
Nieuws archief