Ontwikkeling ledental

Geplaatst op: 14 oktober 2014

Het aantal leden van de vereniging krimpt sinds 2012. In andere jaren hield de aanwas gelijke tred met de afname als gevolg van opzegging of overlijden, maar de verslechterende economie leidde tot een versterkte uitstroom. Eind 2013 waren er 1184 betalende leden.

In juni 2013 werd een speciale bijeenkomst georganiseerd om idee├źn te verzamelen voor het versterken van de aantrekkingskracht van de vereniging op huidige en nieuwe leden. De belangrijkste conclusie was dat een nieuwe en actuele verenigingssite wenselijk is, naast de bestaande inhoudelijke website. In combinatie met Facebook en Twitter zou dit de aantrekkingskracht vergroten. Ook werd het wenselijk gevonden de pers actiever te benaderen, zodat de Zaanse inwoners meer zicht op de werkzaamheden van de vereniging zouden krijgen. Bij het onderdeel Communicatie wordt hier nader op ingegaan.


← Ontwikkeling ledental
Share Button
Nieuws archief