Ledenvergaderingen

Geplaatst op: 17 oktober 2014

De twee jaarvergaderingen van de vereniging worden traditiegetrouw in voor- en najaar op een historisch interessante plek georganiseerd. Naast het huishoudelijke deel verzorgt de werkgroep PR altijd een informatief gedeelte, soms met excursie.

Voorjaarsvergadering met nieuwe erfgoedprijs

Op 13 april 2013 werd de voorjaarvergadering in Serah Artisan gehouden, het voormalige Dam 10, dat op schilderijen van Monet al aanwezig is. Naast de gebruikelijke onderwerpen – jaarrekening 2012, bestuursmutaties en overzicht van activiteiten – werd als bijzonder punt de instelling van een prijs voor vernieuwend streekeigen bouwen geagendeerd. De prijs komt naast de bestaande Zaans Erfgoedprijs en is geïnspireerd door de nieuwe ontwikkelingen in het centrum van Zaandam. De prijs gaat naar een bouwwerk of object waarin Zaanse streekeigene op een vernieuwende wijze is zichtbaar gemaakt. Elke vier jaar wordt hij uitgereikt, voor het eerst in 2015. De vergadering stemde in met het reglement.

Het informatieve deel van de bijeenkomst was gewijd aan het Czaar Peterhuisje en het bezoek van de Czaar aan Zaandam. Gerard Horneman verzorgde een inleiding over de Zaanse scheepsbouw ten tijde van Czaar Peter de Grote. Gé Sombroek liet zien hoe het huisje gerestaureerd was en Jeroen Hooyschuur vertelde over de nieuwe aanbouw. Vervolgens bezochten de leden het huisje.

Najaarsvergadering met uitreiking Zaans Erfgoedprijs

Op 9 november 2013 was de Doofpot in Zaandam, vroeger een Doopsgezinde kerk maar nu de kerk van het Apostolisch Genootschap, de plaats van handeling. Ook hier de gebruikelijke onderwerpen voor de najaarsvergadering: begroting 2014 en contributievaststelling (ongewijzigd) en overzicht van activiteiten. Speciaal onderwerp was hier de uitreiking van de Zaans Erfgoedprijs 2013 aan de stichting Monet in Zaandam.  De jury, bestaande uit Peter Roos (voorzitter, voormalig wethouder van Wormerland), Pier van Leeuwen (conservator van het Uurwerkmuseum),  Cees Kruit en Winnie de Wit (beiden bestuurslid van de vereniging) roemde vooral het gebruik van  digitale en analoge middelen om “Monet op de kaart van Zaandam te zetten en Zaandam op de kaart van Monet. De stichting brengt meer kleur in de bebouwde omgeving, zoals de op het Blauwe Huis teruggebrachte kleur en de Monettuin aan de Hogendijk.” Penningmeester Gert Schouten nam de prijs met dank in ontvangst.

Het informatieve gedeelte was gewijd aan papierfabriek Van Gelder. Cees Kruit vertelde over de lange weg om het monument te realiseren, kunstenaar Herbert Nouwens liet de film over het maken van het monument De Prop zien en Jur Kingma vertelde over de geschiedenis van Van Gelder Papier.

 


← Ledenvergaderingen
Share Button
Nieuws archief