Mutaties in het bestuur

Geplaatst op: 19 februari 2015

In 2013 zijn de penningmeester Jos Bezuijen en bestuurslid Conny Scholtes statutair afgetreden. Als nieuwe penningmeester is Gerard Fokke benoemd en als nieuw lid Ron Kiburg. De voorzitter is statutair afgetreden en herbenoemd. Het bestuur heeft de afgetreden bestuursleden in een aparte bijeenkomst bedankt voor hun inspanningen voor de verenigingen en hen een passend cadeau overhandigd.


← Mutaties in het bestuur
Share Button
Nieuws archief