Monumentencommissie verdwijnt

Geplaatst op: 14 oktober 2014

Na eerdere berichten werd in 2013 duidelijk dat de gemeente Zaanstad, in navolging van vele andere gemeenten, de afzonderlijke Monumentencommissie wilde opheffen en de functie wilde onderbrengen in een nieuwe Adviescommissie Welstand en Monumenten.  In de nieuwe commissie zouden twee leden met specifieke erfgoeddeskundigheid worden opgenomen. Ook zouden er twee burgerleden van de commissie deel uitmaken, waarvan de vereniging Zaans Erfgoed er een mocht voordragen.

Het bestuur werd in eerste instantie betrokken bij de discussie over deze voornemens. Daarbij overwogen wij dat in deze nieuwe opzet het verdwijnen van de afzonderlijke Monumentencommissie verlies aan kennis en ervaring zou opleveren. Daartegenover zou staan dat de monumentenadvisering onderdeel zou gaan uitmaken van een commissie met een zwaardere status binnen het ambtelijk apparaat dan de oude Monumentencommissie. Dat zou winst kunnen betekenen. Dit overwegend hebben wij de voorgenomen wijziging zonder bezwaren aanvaard.

Voor het invullen van de functie van onafhankelijk burgerlid zijn enkele personen benaderd. Het bestuur vond Linette Pielkenrood bereid deze rol op zich te nemen. Deze voordracht is door de gemeente overgenomen. Helaas gold dat niet voor ons verzoek een door ons voorgedragen vervanger bij afwezigheid van Linette aan te stellen.

December 2013 heeft de ‘oude’ Monumenten commissie voor het laatst vergaderd. In de voorjaarsvergadering in 2014 zijn de twee leden die Zaans Erfgoed vertegenwoordigden bedankt voor hun inspanningen, evenals de onafhankelijk voorzitter van de Monumentencommissie, Piet van Nugteren.


← Monumentencommissie verdwijnt
Share Button
Nieuws archief