Ledenvergaderingen

Geplaatst op: 22 februari 2015
  • Voorjaarsvergadering

De voorjaarsvergadering werd dit jaar gehouden in het HollandRoutehuis op het Hembrugterrein. De jaarrekening werd vastgesteld en Gerard Fokke werd benoemd als nieuwe penningmeester. Er werd afscheid genomen van de vorige penningmeester, Jos Bezuijen. Ook de leden van Zaans Erfgoed die namens de vereniging lid waren van de vroegere Monumentencommissie van Zaanstad, Christiaan Homburg en Jan Derk Koudijs, werden bedankt. In die dank werd ook Piet van Nugteren betrokken: een actief lid van onze vereniging die onafhankelijk voorzitter van de oude Monumentencommissie was.

Na het huishoudelijk gedeelte kreeg Hildebrand de Boer het woord om ons meer te vertellen over ERIH. Daarna voerde Marjorie Verhoek de aanwezigen langs de geschiedenis van het Hembrugterrein en de restauraties die er inmiddels zijn en worden uitgevoerd. Voor de liefhebbers was er daarna een rondleiding.

 

  • Najaarsvergadering

klein007De najaarsvergadering werd in de Oostzijderkerk in Zaandam gehouden. Er was een zeer grote opkomst van ca. 110 personen. In het huishoudelijk gedeelte werd de begroting 2015 vastgesteld, met een gelijkblijvende contributie van € 22,50 per jaar. Conny Scholtes trad af als bestuurslid en werd bedankt voor haar inspanningen. Ron Kiburg werd als nieuw bestuurslid benoemd. De statutair aftredende voorzitter werd herbenoemd.

In het inhoudelijke gedeelte verhaalde Rob Veenman, hoogheemraad van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, over de historie van de Zaan en Zaandam. Klazien Hartog, algemeen bestuurslid bij hetzelfde hoogheemraadschap, verhaalde over de recente geschiedenis en toekomst van de Wilhelminasluis. De vernieuwing van deze sluis is momenteel gaande.

Vanuit het bestuur van de Oostzijderkerk werden de aanwezigen verrast met orgelspel van Jan de Jong: na het herstel van de windvoorziening (de balgen) was dit de eerste keer dat het orgel weer werd bespeeld. Ook onthulde het bestuur een verloren gewaand portret van Bartel Jacobsz, de eerste predikant na de overgang van de kerk van Rooms-Katholiek naar protestants. Naar aanleiding van een artikel in Zaans Erfgoed had men dit portret teruggevonden en gerestaureerd.


← Ledenvergaderingen
Share Button
Nieuws archief