Kerk Zaandijk

Geplaatst op: 19 februari 2015

De plannen voor de kerk in Zaandijk krijgen geleidelijk meer vorm. Ontwikkelaar Lacandon Beheer, gemeente en Stadsherstel Zaanstreek betrekken in een gezamenlijke planontwikkeling de omgeving bij de kerk. De definitieve plannen zijn nog niet rond en er is nog geen start van de uitvoering in zicht.

Suggesties om te streven naar een monumentenstatus voor het bewoonde pakhuisje ten noorden van de kerk zijn door ons inhoudelijk onderzocht. De uitkomst is nog onzeker.

Eind 2014 werd de aandacht van de vereniging gevraagd voor een mogelijkbeschermenswaardige gevel van het aangrenzende bedrijf Pielkenrood. Dit zal nader worden onderzocht.


← Kerk Zaandijk
Share Button
Nieuws archief