Internetsite Zaans-industrieel-erfgoed

Geplaatst op: 14 oktober 2014

Een belangrijke functie voor de vereniging is het geven van informatie over het Zaanse erfgoed aan geïnteresseerden. Daarin speelt de website ‘Monumentaal aan de Zaan’ (http://zaans-industrieel-erfgoed.nl/ of http://verenigingzaanserfgoed.nl/ ) een belangrijke rol, met webmaster Cees Kingma. De site is een aanvulling op ons kwartaaltijdschrift ‘Zaans Erfgoed’. In de gedrukte versie ben je gehouden aan de beperkte en nauwkeurig omschreven ruimte die een blad nu eenmaal heeft. Op het internet is er over het algemeen wat meer ruimte om wat dieper in te gaan op de diverse onderwerpen. Bovendien kan wat rijkelijker worden omgegaan met het beschikbare beeldmateriaal.

De website heeft inmiddels een kleine duizend pagina’s (artikelen). Sommige artikelen zijn een uitgebreid (beeld)verslag van een bijzonder Zaans monument. Andere artikelen doen slechts beknopt verslag van een evenement waarbij het Zaanse erfgoed centraal stond. Van oorsprong is deze website opgezet vanuit het Zaanse industriële en maritieme verleden. Geleidelijk aan zijn er steeds meer artikelen bij geplaatst waarin de Zaanse houtbouw een rol speelt.

Steeds meer oudere werknemers van industriële bedrijven verhuizen naar kleinere woningen of verzorgingstehuizen. Het zorgvuldig door hen opgebouwde archief over een arbeidzaam leven past opeens niet meer in hun kleiner wordende behuizing en wordt aangeboden aan een erfgoedvereniging, zoals bijvoorbeeld het Historisch Genootschap Wormer. De webmaster van de website heeft recentelijk diverse archieven van de voormalige papierfabriek van Van Gelder Zonen in Wormer geïnventariseerd en beschreven onder de rubriek ‘Collecties’ op de website.

In de rubriek ‘Historie’ zijn een aantal artikelen geplaatst die eerder in andere dan Zaanse bladen werden gepubliceerd. Er staan bovendien een aantal beschouwende artikelen die de industrialisatie van de Zaanstreek in een groter kader plaatsen.

In het ‘Portaal’ op de site staan doorverwijzingen naar alle toe nu toen bekende sites van relevante erfgoedbehoud verenigingen of culturele instellingen die het erfgoed in de Zaanstreek uitdragen.

Door de diepgaande studie over de rijstverwerking in de Zaanstreek is er zoveel informatie beschikbaar gekomen dat dit zelf een eigen rubriek op de site vereiste. In de rubriek ‘Rijst’ staan een aantal artikelen die in landelijke verschijnende bladen zijn gepubliceerd en niet zijn verschenen in specifiek in de Zaanstreek uitgegeven bladen.

De site heeft gemiddeld ruim 4000 unieke bezoekers per maand die gezamenlijk 6500 maal de site bezoeken en dan ruim 20.000 pagina’s ophalen. Bijna 60% komt op de site via een bookmark of bijvoorbeeld een link in een e-mail. 35% komt via een zoekmachine op de site, waarbij Google veruit favoriet is: 90,7%. De rest komt via een verwijzing in een andere website.


← Internetsite Zaans-industrieel-erfgoed
Share Button
Nieuws archief