IKEA

Geplaatst op: 14 oktober 2014

Het voorstel van de gemeente om IKEA zich te laten vestigen op het Bruijnzeelterrein riep binnen de vereniging enige discussie op. IKEA wilde een van de voormalige hallen in gebruik nemen, maar dan wel geheel aangepast in IKEA-stijl. De voor de hand liggende discussie is hier of de vergroting van de werkgelegenheid met enkele honderden banen belangrijker is dan het verdwijnen van een karakteristieke hal. Mede omdat er in het gebied nog enkele van deze hallen daadwerkelijk in gebruik zijn, waaronder beschermde, concludeerde het bestuur dat er geen reden was om hier tegen in actie te komen.

De gemeentelijke Monumentencommissie heeft als eis gesteld dat de historie zichtbaar zou moeten blijven. Dat is gehonoreerd in de vormgeving van een gevel van het ontwerp, maar gaande het ontwerpproces werd het historisch detail al minder sterk. Het blijft af te wachten in hoeverre de vestiging daadwerkelijk plaatsvindt en of er uiteindelijk een herkenbaar detail overblijft.


← IKEA
Share Button
Nieuws archief