Houtloods Hoogeveen

Geplaatst op: 19 februari 2015
De houtloods uit 1880, zoals die nu in Hoogeveen staat.

De houtloods uit 1880, zoals die nu in Hoogeveen staat.

In het voorjaar van 2013 werd duidelijk dat in Hoogeveen een voormalige Zaanse houtloods van houthandel Dekker uit 1880 stond, die gesloopt dreigde te worden. De vereniging heeft onderzocht of de loods naar Zaanstad terug zou kunnen komen. Vooral de gedachte om (een deel van) de loods als een markthal op de Rozengracht te plaatsen is interessant. De kosten van sloop, verplaatsing en opbouw zouden wel in de orde van € 200.000 à 300.000 liggen. Ondanks steun van de Inverdan-supervisor lukte het niet om tot aankoop te komen. B &W van Zaanstad zagen nog teveel onzekerheid en bezwaren om tot aankoop over te gaan. Er is ook gekeken naar een plaats bij de Bartelssluis, maar deze bleek te klein. Gevreesd moet worden dat sloop onvermijdelijk is. Hoopgevend is dat nu ook in Hoogeveen de erfgoedwaarde van de loods wordt onderkend en nader onderzoek wordt uitgevoerd. De Zaanse plannen leiden hierdoor misschien tot hergebruik en behoud in Hoogeveen.


← Houtloods Hoogeveen
Share Button
Nieuws archief