Hembrugterrein

Geplaatst op: 19 februari 2015

Op het Hembrugterrein zijn inmiddels enkele tientallen gebouwen gerestaureerd en wind- en waterdicht gemaakt. Daar is door de gemeente, de grondeigenaar (Rijks Vastgoedbedrijf) en de subsidiërende provincie veel werk voor verzet. Een toenemend aantal bedrijven, veelal in de creatieve sector, neemt er zijn intrek.

 

In het oude Stationsgebouw is sinds april 2014 het HollandRoutehuis gevestigd, als deel van de Holland Route langs industrieel erfgoed in de Hollanden. Daarmee is dit pand ankerpunt voor de Hollandroute (één van de European Routes of Industrial Heritage) geworden. Naast materiaal over de Hollandroute en ERIH en een kleine tentoonstelling over het Hembrugterrein is ook ruimte gemaakt voor een zaaltje waarin bijeenkomsten kunnen worden gehouden. De voorjaarsledenvergadering van Zaans Erfgoed heeft hier plaatsgevonden.

 

Los van dit HollandRoutehuis is in het portiersgebouw de collectie van het Hembrugmuseum opgeslagen en uitgestald. Eerdere pogingen om het HollandRoutehuis ook voor het Hembrugmuseum te gebruiken zijn vastgelopen. Dat betreurt de vereniging, omdat de museumcollectie nog geen definitieve plaats heeft. Een nieuw bestuur van het museum is bezig een plan op te stellen.

Tijdens eerste verkennende gesprekken over deze situatie bleek dat de gemeente Zaanstad aan de voormalig projectleider van het Hembrugterrein, Robert Leferink, heeft gevraagd met voorstellen voor een duurzame opzet te komen. Dat proces is gaande.

 

Parallel hier aan heeft de vereniging, in de persoon van Conny Scholtes, samen met vertegenwoordigers van het Hembrugmuseum gewerkt aan een project Oral History Hembrug. Een groot aantal van de gewenste interviews is reeds afgenomen en grotendeels uitgewerkt. Er ligt een projectplan voor de volgende fase, het samenstellen van een of twee pilotdocumentaires op video. Daarvoor is ook een subsidie van de gemeente verkregen. Door personele omstandigheden stagneerde dit project in 2014. Alle materiaal is op een voor bevoegden toegankelijke manier in een website verzameld. Gezien de hoopgevende organisatorische ontwikkelingen bij het Hembrugmuseum wil de vereniging dit materiaal en de verantwoordelijkheid voor het project binnenkort overdragen aan het bestuur van het Hembrugmuseum. Zo gauw duidelijk is hoe de toekomst van het museum is geborgd kunnen het materiaal en het project worden overgedragen. Intussen wordt geprobeerd de organisatorische voorwaarden voor de tweede fase te scheppen.


← Hembrugterrein
Share Button
Nieuws archief