DZ

Geplaatst op: 13 oktober 2014

Monumentenbeleid

Democratisch Zaanstad staat voor het behoud van waardevolle karakteristieke bebouwing en monumenten. In het verleden zijn veel historische objecten gesneuveld onder de vernieuwingsdrang. De gemeente Zaanstad heeft weliswaar een monumentenbeleid maar de uitvoering van dit beleid is vooral gebaat bij een snelle reactie op aanvragen die betrekking hebben op renovatie of herontwikkeling. Dit verdient ons inziens extra aandacht.

Subsidies en cultuur

Het uitgangspunt van Democratisch Zaanstad is, dat het geen kerntaak van de gemeente is om professionele cultuur te subsidiƫren. Subsidies zijn geen vanzelfsprekendheid meer en zullen beperkt worden gegeven. Bij de aanvraag zal een plan van aanpak moeten worden geschreven en de subsidievrager zal moeten aantonen op welke wijze deze op termijn inkomsten zal genereren waardoor de subsidie kan worden afgebouwd en uiteindelijk zelfs worden stopgezet.

Subsidies voor ons historisch erfgoed zullen langer moeten doorlopen, maar de beheerders hebben wel de verplichting beter te exploiteren, zodat de subsidies verminderd kunnen worden.

Wij zijn van mening dat kunst en cultuur goed samen kunnen gaan met sponsoring vanuit het bedrijfsleven.

Toerisme

In en rondom Zaanstad is er veel water. Niet alleen het water maar ook de water gerelateerde cultuurhistorie zoals de Zaanse Schans , vormen een belangrijk onderdeel van Zaanstad. Dat biedt kansen voor de vrijetijdseconomie in deze stad. Watersporters en waterrecreanten kunnen van dit aanbod genieten en dragen daarmee bij aan een toename van de bestedingen in onder meer de horeca en de detailhandel. De centrale vraag is of Zaanstad de kansen voor watertoerisme voldoende benut. Democratisch Zaanstad is van mening van niet. Wij zijn voorstander voor meer en betere voorzieningen voor de watersport passanten zowel bij de Zaanse Schans voor dagrecreatie als in de Zaanbocht in Wormerveer, hier stellen wij voor om betere voorzieningen te creƫren zoals 220-volt walaansluitingen en het plaatsen van een toilet- en douchevoorziening.

 

 


Category: SPPZ, Standpunten politieke partijen

← DZ
Share Button
Nieuws archief