D66

Geplaatst op: 13 oktober 2014

Toerisme

Kunst, cultuur en historisch erfgoed kunnen beter worden gecombineerd met toerisme en economie. D66 zet in op langer toeristisch verblijf in onze stad, bijvoorbeeld op de Zaanse Schans. Het bestemmingsplan nu laat geen aanvullende horeca of hotelfunctie toe. Dit vindt D66 een gemiste kans. Voor de internationale toerist behoren wij tot Groot-Amsterdam. De promotie van de Zaanse Schans dient hierop in te spelen en gecombineerd te worden met al het overig moois dat onze streek te bieden heeft. Het stadshart van Zaandam wordt al een trekpleister op zich, maar ook Zaanstad-Noord heeft toeristen veel te bieden. Daar zou de gemeente meer op mogen inspelen.
Wandel-, fiets- en vaarroutes zouden moeten worden doorgetrokken. Het Hembrugterrein zou zo veel mogelijk toegankelijk moeten worden gemaakt. Waar elders vind je een zo grote collectie aan industrieel erfgoed en bovendien een bos als in Zaanstad? De gemeente moet hier meer op aandringen bij de beheerder van dit terrein.

Cultureel erfgoed

Ons cultureel erfgoed – molens, houtbouw, industrieel – vormt een brug tussen ons verleden en de Zaanse toekomst. Het draagt bij aan het versterken van de Zaanse identiteit. Naast wonen en werken is het kunnen ontspannen in eigen stad voor D66 ook van groot belang. Zaanstad moet geen slaapstad zijn.

De huidige erfgoedvisie blijft wat D66 betreft gehandhaafd. Als brug tussen verleden en toekomst blijft er geld beschikbaar voor het behoud van erfgoed, ook als de gemeentefinanciën onder druk staan.

Naast houtbouw moet ook het industrieel erfgoed meer worden geëtaleerd.

De ingezette koers op het Hembrugterrein, het restaureren van monumenten en gefaseerd opleveren, wordt niet gewijzigd. Het Hemburgterrein wordt beter ontsloten. Dit kan bijvoorbeeld door een fietsverbinding vanaf Amsterdam langs de noordoever van het IJ.

D66 wil monumentale panden die in bezit zijn van de gemeente tegen een gunstig huurtarief in gebruik geven aan huurders, op voorwaarde dat de huurders bijdragen aan het onderhoud (in geld of in natura). Op deze manier levert gebruik van verlaten panden een win-win situatie op. De ‘anti-kraak’ op het Hembrugterrein is een goed voorbeeld van hoe dit werkt.

 Evenementen

Een evenement wat ons industrieel erfgoed etaleert zal kunnen bijdragen aan vestiging van bewoners en bedrijven in Zaanstad.

 


Category: SPPZ, Standpunten politieke partijen

← D66
Share Button
Nieuws archief