CU

Geplaatst op: 13 oktober 2014

De Zaanstreek kent een rijk en bloeiend cultureel verenigingsleven. Talloze verenigingen zetten zich in op allerlei specifieke terreinen en bevorderen daarmee tevens de cohesie in de Zaanse samenleving. Cultuur in enige vorm is voor vele Zaankanters een belangrijke tijdsbesteding. verenigingen zijn daarmee een belangrijke partner voor de gemeente.

Fonds voor kleine verenigingen

De ChristenUnie wil daarbij het belang van kleine verenigingen benadrukken. Zij worden nogal eens over het hoofd gezien maar spelen een belangrijke rol. als voorbeeld geldt een orkestvereniging die betaalbare muziekles in een groep voor kinderen aanbiedt. omdat het werk van kleine verenigingen vooral door vrijwilligers gedaan wordt, is een relatief klein bedrag aan gemeentelijke ondersteuning vaak al genoeg om het voortbestaan te kunnen garanderen. De ChristenUnie wil hiervoor een fonds waaruit geput kan worden voor basisvoorzieningen en bijvoorbeeld het vinden van betaalbare huisvesting.

Grote spelers

De ChristenUnie vindt het belangrijk dat grote voorzieningen zoals De Bieb, Fluxus, de Fabriek en het Zaantheater kunnen blijven bestaan en realiseert zich tegelijkertijd dat ook deze instellingen niet aan bezuinigingen kunnen ontkomen. De ChristenUnie wil echter dat bezuinigingen niet worden opgelegd van bovenaf, maar dat samen met deze instellingen wordt gewerkt aan realistische bezuinigingsdoelstellingen die het belang van de partijen recht doen. een bibliotheekvoorziening is onmisbaar voor educatie en behoud van kennis, o.a. van de Zaanse cultuur en ons erfgoed. Zeker nu het aantal bezoekers van de Bieb stijgt, geeft de gemeente prioriteit aan het bewaken en verbeteren van de kwaliteit en het aanbod van de vestigingen van De Bieb. De ChristenUnie wil dat de bibliotheekfunctie en de lessen van Fluxus zoveel mogelijk in de wijken blijven in plaats van op een enkel centraal punt zodat deze voorzieningen goed en zelfstandig bereikbaar blijven voor kinderen en wellicht ook voor minder mobiele ouderen. het Zaans Museum, het Breethuis, het Czaar Peterhuisje en verschillende andere Zaanse historische verenigingen herbergen een schat aan informatie en bijzondere stukken die de rijke Zaanse historie en cultuur laten zien. Wij zijn van mening dat er nog verschillende mogelijkheden zijn om deze instellingen te versterken en hun belang voor de Zaanstreek beter te benutten.

Monumenten en molens

Historische gebouwen en monumenten die onze streek haar karakter geven verdienen bescherming. De gemeente maakt gebruik van de deskundigheid die hierover in de stad aanwezig is. Beeldbepalende gebouwen zoals de Bonifatiuskerk moeten in stand gehouden worden.

Molens zijn als grote bezoekerstrekkers het paradepaardje van de gemeente. Daar mag iets tegenover staan. De ChristenUnie is daarom van mening dat de vereniging De Zaansche Molen nog enkele jaren gemeentesubsidie moet krijgen. Wij zien graag meer samenwerking tussen deze vereniging en het Zaans museum.

Standpunten Cultuur

  • de gemeente versterkt de communicatie met de culturele verenigingen
  • er vindt geregeld overleg plaats en er wordt voor gezorgd dat ook de kleine verenigingen zich gekend en gehoord weten
  • de gemeente werkt goed samen met verenigingen en stelt voldoende budgetten beschikbaar om een gezamenlijk goed basispakket te kunnen verzorgen waaronder ook de organisatie van bijv. de open Monumentendag en het stimuleren van toeristische activiteiten (bijv. Zingen op de Zaan)
  • Bedrijven en particulieren worden benaderd om financieel bij te dragen aan culturle activiteiten
  • de bibliotheek moet bereikbaar blijven voor kinderen en ouderen, zo nodig worden vestigingen verplaatst naar multifunctionele centra.
  • de gemeente werkt beter samen met de museale instellingen in de gemeente; bezuinigingen op de budgetten van musea mogen niet ten koste gaan van haar educatieve taken

Category: Standpunten politieke partijen, tst

← CU
Share Button
Nieuws archief