CDA

Geplaatst op: 13 oktober 2014

Zorg voor monumenten

Het CDA wil een actief beleid om monumenten te renoveren en te behouden, ook al zit de gemeente financieel krap. Het CDA is voorstander van een nauwe samenwerking met het  Zaans Erfgoed en andere erfgoedverenigingen, waar veel kennis gebruikt kan worden voor het vormgeven van een goed monumentenbeleid. Politiek moet aanbod van Zaans Erfgoed gebruiken! Zorg voor monumenten is vaak inzet van ambtenaren die het werk van de deskundigen bij de erfgoedverenigingen overdoen.


Category: SPPZ, Standpunten politieke partijen

← CDA
Share Button
Nieuws archief