Brief aan de politieke partijen in Zaanstad

Geplaatst op: 14 oktober 2014

In de opmaat naar de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 stellen partijen hun verkiezingsprogramma’s vast. Voor het bestuur was dat aanleiding om specifiek voor Zaanstad aandacht te vragen voor de betekenis van het erfgoed. In een brief d.d. 27 september 2013 wees de vereniging op het cultureel en zeker ook economisch belang voor de streek en haar inwoners. De keuze om in het centrum van Zaandam in de nieuwbouw juist de historie zichtbaar te maken blijkt aantrekkingskracht te hebben op toeristen en winkelend publiek, maar wordt ook door de eigen inwoners herkend en gewaardeerd. De combinatie met de vele nog originele cultuurhistorisch waardevolle panden en structuren is extra waardevol. De instandhouding en verbetering van de bestaande panden moet dan wel de nodige aandacht krijgen en daar ontbreekt het nogal eens aan. Om daar vooruitgang in te boeken bood de vereniging in de brief aan om samen met de gemeente op te trekken bij het beschermen van monumentale panden en structuren. Ook zou de vereniging graag een grote inventarisatie van beschermenswaardige panden en structuren zien en bood aan ook daarin samen te werken met de gemeente.

De brief bleek goed gelezen: in de programma’s zo’n driekwart van de partijen waren er stukken van terug te vinden.

In november was de brief aanleiding voor een gesprek met de verantwoordelijk wethouder, Jeroen Olthof. Dat gaf gelegenheid een aantal problemen op tafel te leggen. Afgesproken werd om vervolggesprekken te houden en daarin de mogelijkheid van samenwerking uit te werken. Dat heeft in 2014 op een bevredigende manier zijn beslag gekregen.


← Brief aan de politieke partijen in Zaanstad
Share Button
Nieuws archief