Bestuursvergaderingen

Geplaatst op: 19 februari 2015

Het bestuur heeft tienmaal vergaderd. Naast de in dit jaarverslag te noemen onderwerpen wordt in de vergaderingen aandacht gegeven aan de gang van zaken binnen de werkgroepen en worden ledenvergaderingen en bijzondere activiteiten besproken en soms voorbereid.


← Bestuursvergaderingen
Share Button
Nieuws archief