Aanwijzing monumenten

Geplaatst op: 17 oktober 2014

In 2013 besloot de provincie aan vijftien provinciale monumenten hun status te ontnemen. Aan de gemeente werd gevraagd te overwegen de panden als gemeentelijk monument aan te wijzen. Dat is voor het overgrote deel ook gebeurd. Daartegenover stond dat de Molenschuur De Pauw als provinciaal monument werd aangewezen. In de verenigingswerkgroep Advies en Documentatie is deze gang van zaken nauwlettend gevolgd.

P1060029Tevens werd aandacht gegeven aan de mogelijkheid om het Luchthuis achter Westzijde 38, in particulier bezit, aan te wijzen als gemeentelijk monument. De Stichting Monet aan de Zaan heeft gevraagd het luchthuis als gemeentelijk monument aan te wijzen. Via Zaans Schoon werd aandacht gevraagd voor Zuiderhoofdstraat 54A en 22-24. Van het pand van Hoveling in Koog aan de Zaan werd vastgesteld dat dit van onvoldoende cultuurhistorisch belang was om een verzoek tot aanwijzing als gemeentelijk monument te rechtvaardigen.

Geconstateerd kon worden dat Padlaan 1 (het Weversend) te Krommenie conform een eerder verzoek van de verenging d.d. 15 februari 2009 (!) de gewenste status van gemeentelijk monument had verkregen.

Zorgen werden geuit over het Huis De Cardinalen en de Bonifatiuskerk. Ook J.J. Allanstraat 322 in Westzaan en mogelijke ontwikkelingen op de Hemmes werden besproken. Een specifieke discussie werd gevoerd over de wens om zonnepanelen op het dak van een (provinciaal) monument te bevestigen. Het betrof het gemaal in Wormer. De meningen zijn verdeeld over de toelaatbaarheid daarvan.


← Aanwijzing monumenten
Share Button
Nieuws archief