Platformbijeenkomst Zaanse Geschiedschrijving

Interieur Honig Breethuis. Foto VZE.

Interieur Honig Breethuis. Foto VZE.

Sinds 2015 onderdeel van Zaans Erfgoed

Na het in 2012 gereedkomen van de tweedelige Geschiedenis van de Zaanstreek, had het speciaal daartoe in het leven geroepen Platform Zaanse Geschiedschrijving zijn belangrijkste doel gerealiseerd. In de aanloop naar publicatie had deze stichting een belangrijke overlegfunctie vervuld, maar na publicatie van dit standaardwerk was dit min of meer weggevallen.

Daarna werd in 2014 met het bestuur van de Stichting Platform Zaanse Geschiedschrijving afgesproken dat Zaans Erfgoed de activiteiten zou overnemen. Dit kreeg eind 2015 nader vorm toen besloten werd de dagelijks bestuursleden van Zaans Erfgoed te benoemen tot bestuurders van de stichting, en vervolgens de statuten te actualiseren. Het bestuur van de vereniging Zaans Erfgoed  vormt vanaf die tijd de kern van de stichting, maar er is te allen tijde ruimte voor een vertegenwoordiger uit een andere historische of erfgoedorganisatie. Voor de vereniging betekent dit vooralsnog dat er jaarlijks een bijeenkomst met de Zaanse historische en erfgoedverenigingen wordt georganiseerd, zodat de onderlinge contacten niet verloren gaan. En het doel om de Zaanse geschiedschrijving te blijven ondersteunen blijft overeind. Op 25 mei 2016 hield het Platform in deze nieuwe samenstelling en met de nieuwe statuten als uitgangspunt zijn eerste jaarvergadering.

Verslag bijeenkomst 2017

Tijdens de 24 mei 2017 gehouden bijeenkomst van het Platform Zaanse Geschiedschrijving in het Weefhuis in Zaandijk waren er drie nieuwe vertegenwoordigers aanwezig, die zichzelf introduceerden: Wim Andrea, voorzitter van het Historisch Genootschap Crommenie; Frans Hoving, nieuwe archivaris van het Gemeentearchief Zaanstad en Lou Kramer, nieuwe voorzitter van het Historisch Genootschap Assendelft.

Er werden een aantal actualiteiten besproken, zoals:

Brug tussen Engewormer en Wijde Wormer: moet vervangen, het Hoogheemraadschap wil een platte brug (kost het minst). Zaans Erfgoed heeft geappelleerd, nu is er een inspraakronde geweest. Wormerland zal niet akkoord gaan met een platte brug, maar het moet in de gaten gehouden worden.  Erfgoedmarkt: het idee is om dat in de Oostzijderkerk te doen en wel op 1 september 2018. Beschrijving van historische interieurs: Zaans Erfgoed heeft van Esther de Haan van de Stichting Historische Interieurs in Amsterdam de vraag gekregen of wij willen meewerken aan een inventarisatie van historische Zaanse interieurs. Er zou samen met de historische verenigingen misschien een verzamellijst gemaakt kunnen worden: zijn er bedreigingen voor interieurs? Kunnen we ze beschrijven? Documentatie is ook een vorm van beschermen. Piet Oudega pleit ervoor dat historische verenigingen oproepen doen in hun eigen voormalige Zaangemeente.

Tijdens het rondje activiteiten van de aanwezige organisaties kwamen o.a. langs:

 • Het 15-jarig bestaan van de Historische Vereniging Wormerveer (HVW), met tentoonstelling over Wormerveer Zuid. De maquette zal op Open Monumentendag te zien zijn in De Schepel in Wormer, en hopelijk komen er meer mogelijkheden tot bezichtiging. Blij waren Dick Zwart en Aly Heijltjes met de monumentenstatus voor de Oude Begraafplaats, die eindelijk is toegekend. HVW was er al vanaf 2004-2005 mee bezig.
 • Het Hembrugmuseum – in 2 trafohuisjes – opent eind dit jaar, vertelde Jan Hovers van het Zaans Museum. Met Provincie is men in gesprek over 2 panden, waarin het verhaal van de Stelling van Amsterdam wordt verteld. Het Hembrugterrein is het hart van die Stelling, dus ook dat verhaal moet verteld. Piet Kleij maakt een app over het oude Zaandam. Het Zaans Museum krijgt een nieuwe website, met mogelijkheid tot zoeken in collecties Verkade en ZOV. Er gaat samenwerking komen tussen Museum Zaanse Tijd en Zaans Museum, fysiek en op organisatorisch niveau. Het narratief van de Zaanse Schans moet zichtbaar gemaakt worden: het ontgaat toeristen nu wat ze zien. Hiervoor zal worden samengewerkt met Zaansche Molen.
 • Er komt een nieuw beleidsplan 2018-2021, het archief zoekt samenwerking en wil in gesprek met alle partijen, aldus Frans Hoving van het Gemeentearchief Zaanstad (GAZ). In de Maand van de Geschiedenis – oktober – wordt de 2e editie van de Zaanse Geschiedenisquiz gehouden, samen met het Zaantheater en Zaans Erfgoed, verder is er die maand aandacht voor de ZaanWiki. Het GAZ werkt met 5 vrijwilligers op het archief van Dagblad Zaanstreek aan het uitzoeken van de fotocollectie. Eerder waren al de krantenleggers en de historische kranten overgedragen. Na de zomer wordt de nog uit te zoeken fotocollectie overgebracht naar het GAZ, aangezien het pand aan de Zeemansstraat verkocht is. Op 27 september is de overdracht van de archieven van Verkade, dat wordt gevierd in Zaans Museum en De Fabriek. Oproep aan de partijen om (een deel van) de nieuwe vitrine in de ontvangsthal van het Stadhuis – afmetingen: 9 m breed en 2 m hoog – te vullen met een thematische collectie.
 • I.s.m. Winkeliersvereniging Doka komt er een wandelboekje met informatie over monumenten en andere wetenswaardigheden uit Krommenie, aldus Wim Andrea van het Historisch Genootschap Crommenie.
 • Menno de Boer  van het AWN, Archeologische Werkgemeenschap Z/W vertelde over lopende projecten i.s.m. de Poelboerderij. Verder werkt de AWN samen met een archeologiebedrijf inzake onderzoek vanwege de aansluiting A8-A9 tussen Assendelft en Heemskerk. Jan Piet Bloem (Zaans Erfgoed): Een voormalig wevershuis (Dorpsstraat 679/681) is daarbij bedreigd. Het zou het best in Assendelft herplaatst kunnen worden, of op het nieuwe pad met arbeidershuisjes op de Zaanse Schans.
 • Jan Lapère van de ZaanWiki vertelde dat dit project een beetje is stilgevallen. Pier van Leeuwen leverde al wel uitgebreide lemma’s aan. Jan doet als beheerder een oproep voor meer meeschrijvers; veel kennis is aanwezig bij de historische verenigingen, het zou fijn zijn als deze kennis ook wordt opgeschreven in deze digitale encyclopedie.
 • Pier van Leeuwen, van het Honig Breethuis (HBhuis), Museum Zaanse Tijd en Stichting Papiergeschiedenis Zaanstreek ‘de Hollander’, heeft inderdaad al lemma’s geschreven voor Zaanwiki, en heeft er nog meer klaarliggen. Het HBhuis heeft de museumstatus bijna binnen; er zijn meer vrijwilligers nodig, zowel in het bestuur als rondleiders in het huis zelf. De volgende nieuwsbrief van het HBhuis gaat over papierbedrijf Jan Kool. De website van ‘De Hollander’ over de papiergeschiedenis wordt binnenkort gelanceerd. De overige bestuursleden zijn afwezig, want Pieter van den Nieuwburg is niet fit en Geke van de Kamp zit voor lange tijd in het buitenland.
 • Nel Kroesen en Lou Kramer van Historisch Genootschap Assendelft (HGA):  10/11 juni expositie over het uitgebreide archief van koster Joop Helmerhorst in het Cultureel Raadhuis. Ook over de vrijwillige brandweer wordt een expo voorbereid. De nieuwe subsidie-aanvraag  – die met een puntensysteem werkt – is een ramp. ‘Als je niet langs de Zaan ligt, of niets voor kinderen en allochtonen doet, krijg je niet genoeg punten en dus geen subsidie.’ HGA had €1800,- gevraagd en kreeg slechts €16,-. Harm Jan Egberts (HBHuis) raadt iedereen aan: laat van je horen, in de raad wordt nog over dit systeem gesproken, dus feedback is belangrijk!
 • Winnie de Wit, webmaster Zaans Erfgoed:  maakt Nieuwsbrieven aan de hand van eigen berichten, maar ook met overig erfgoedgerelateerd nieuws. Insturen per mail van nieuws/activiteiten – met rechtenvrije foto erbij – kan naar winniedewit@zaanserfgoed.nl Als er tijd voor is worden deze dan op de website van Zaans Erfgoed geplaatst en kunnen ze in een Nieuwsbrief belanden, die naar ruim 600 mailadressen wordt verstuurd.
 • De Historische Vereniging Koog-Zaandijk (HVKZ) bestaat 10 jaar, vertelt Anneke Steemers. Op 8 maart kwam het  boek 101 vrouwen uit de Koog-Zaandijkse geschiedenis van Diana van den Berg uit (is inmiddels uitverkocht). Ook is er een magazine over het Koogerpark verschenen.  Ook HVKZ loopt aan tegen het nieuwe subsidiebeleid; kleine organisaties komen niet meer aan bod is de ervaring.
 • Wikje van Ritbergen, van het tijdschrift Zaans Erfgoed doet een oproep: geef tips over activiteiten tijdig door, zodat ze kunnen worden opgenomen in de agendarubriek.

 

 

 

Nieuws archief