Peter Tange voorzitter, Jan Piet Bloem erelid!

Geplaatst op: 6 januari 2021

Erelid Jan Piet Bloem, aftredend voorzitter Ron Kiburg en nieuwe voorzitter Peter Tange, in de veel te lege Oostzijderkerk.

Wat eerst een drukbezochte, maar daarna ingeperkte najaarsledenvergadering had moeten zijn – zaterdagochtend 7 november 2020 – werden twee uurtjes met een minimale bestuurssamenstelling in de enorme ruimte van de monumentale Oostzijderkerk. Er was een volle agenda, met vooral veel te melden activiteiten – ivm het niet doorgaan van de voorjaarsledenvergadering. Daarbij de feestelijke momenten van het kiezen van een nieuwe voorzitter en aandacht voor de winnaars van de Zaans Erfgoedprijs 2020 en de bijbehorende Eervolle vermelding. Maar die uitreiking had in de aanloop naar deze vergadering, op 27 september al plaatsgevonden.
Hieronder kunt u – binnenkort – een samenvatting van de vergadering zien, waarin de jaarrekening 2019 en de begroting 2021 met verve werden toegelicht door penningmeester Mieke van Braam. Maar we schenken hier alvast even aandacht aan de overdracht van de voorzittershamer.

Overdracht voorzittershamer

Voorzitter Ron Kiburg introduceerde Peter Tange – de tot zijn aftreden langstzittende burrie van Nederland en huidige voorzitter van de Noord-Hollandse Molenfederatie – en overhandigde hem de voorzittershamer. Peter vertelde wat over zichzelf en zei o.a. onder de indruk te zijn geweest van wat hij allemaal aan kennis had bespeurd tijdens de VZE-bestuursvergaderingen, die hij had bijgewoond ter kennismaking met de overige bestuursleden. Daarna was het wachten op reacties van leden via de chat, en deze waren louter instemmend.
Eenmaal voorzitter zijnd, vroeg hij bestuurslid Jan Piet Bloem naar voren. Het bestuur had n.l. het voornemen deze voorzitter van de werkgroep Advies, Documentatie en Meldpunt Bedreigd Erfgoed, voor te dragen als erelid. Dit werd nu ter goedkeuring aan de leden voorgelegd, waarna er via de chat instemmende geluiden en felicitaties binnenkwamen. Jan Piet heeft meer dan 40 jaar beschermingswerkzaamheden m.b.t. het erfgoed op zijn conto staan, dus dit erelidmaatschap is meer dan verdiend!
Omdat geen van de aanwezigen Jan Piet dicht genoeg mocht naderen, was stiekem Jan Piets vrouw Marja de kerk binnengekomen, zodat zij hem het bij het erelidmaatschap behorende gouden huisje kon opspelden.

Als altijd was de samenwerking met Wim Dorenbos en het team van vrijwilligers van de Oostzijderkerk voor herhaling vatbaar.
En zo eindigde deze unieke ALV in Corona-tijd – mogelijk gemaakt dankzij de technische inbreng van Jan Lapère – op meer dan feestelijke wijze.

Share Button
Nieuws archief