Vereniging Zaans Erfgoed

Betalingen nieuwe leden & donaties online!

Het is van nu af aan mogelijk om op de website  online betalingen te doen. Nieuwe leden kunnen dan direct hun contributie overmaken. Dit scheelt onze vrijwilligers een heleboel administratieve handelingen.

Het online betaalsysteem biedt echter nog meer voordelen. Zo kunnen bijvoorbeeld de zondagmiddagse Glaasjes Erfgoed, of rondleidingen op de Shtandart direct worden betaald, wat een hoop overleg tussen penningmeester en PR-werkgroep scheelt.

Doneren!

Ook is het nu mogelijk om via de website ons werk te ondersteunen door een donatie te doen – zie de doneerknop hiernaast. We werken eraan om op deze website nog een ‘verkooppagina’  toe te voegen, zodat u in de toekomst bijv. de opberghuisjes voor het tijdschrift via de website kunt aanschaffen. We onderzoeken de mogelijk om dit uit te breiden met door ons uitgegeven boeken en andere erfgoed-gerelateerde zaken.

 

 

Babel-excursie naar Helmond en Eindhoven

Woon/werkcomplex Boscotondo in Helmond, gebouwd op het voormalige fabrieksterrein van Begemann. Foto: Johan Bakker.

Vrijdag 20 maart 2020 organiseert Babel Archigids – onderdeel van het Zaans Architectuurplatform Babel – een dagexcursie naar Helmond en Eindhoven, industriesteden net als Zaanstad. In beide steden zijn gebieden waarin gewerkt wordt met co-creatie: vooraf intensieve betrokkenheid van toekomstige bewoners van binnenstedelijke bedrijventerreinen die getransformeerd zullen gaan worden. Kan Zaanstad misschien iets van hun aanpak leren?

N.B.: Dit evenement gaat vanwege COVID-19 niet door.

Helmond heeft bijna 100.000 inwoners, en staat voor vergelijkbare opgaven en ambities voor de toekomst als Zaanstad. Tijdens de excursie worden een paar prachtige voorbeelden van transformatie en herbestemming van historische panden en industriecomplexen bekeken. In Eindhoven verrijst een ongewone stadswijk: een unieke plek voor particulieren, ondernemers en andere gebruikers die gezamenlijk een ‘nieuw’ en inspirerend stukje van de stad creëren. Lees verder

Geschiedenis Oostzijderkerk in boekwerk

De Oostzijderkerk. Foto: Marcelmulder68 via Wikimedia

Al eeuwen vormt de Oostzijderkerk samen met de Consistorie/annex Raadhuis van Oost-Zaandam en het Spuithuis een samenstel van bouwwerken aan Zuiddijk 1 en de naastgelegen Zuider- en Noorderkerkstraat. De Stichting Beheer Oostzijderkerk Zaandam, eigenaar van deze kerk, brengt in april een boek uit over het 14e eeuwse Zaandamse gebedshuis.

Jan van der Male – bestuurslid van de Stichting – is de schrijver van het ca. 150 pagina’s tellende boek. Het is het eerste standaardwerk over de geschiedenis van deze kerk en omgeving. Op zaterdagmiddag 25 april a.s. wordt het officieel gepresenteerd tijdens een orgelconcert. Lees verder

Expo Geschiedenis Van Gelder in Wormer

Papierfabriek Van Gelder ca. 1920. Foto: Waterlands Archief.

Het Waterlands Archief uit Purmerend heeft als afscheidscadeau voor Peter Tange – binnenkort burgemeester af van Wormerland – een expositie ingericht over de vroegere papierfabriek Van Gelder Zonen. Tot en met zondag 1 maart is deze tentoonstelling te bekijken in zorgcentrum Torenerf, Prins van Oranjestraat 1 te Wormer, tussen 8.30 en 16.30 uur. De toegang is gratis. De tentoonstelling is mede mogelijk gemaakt door gemeente Wormerland, zorgcentrum Torenerf (Zorgcirkel), Annemieke Butter en Cees Kingma.

De expositie toont niet alleen foto’s van hoe de fabriek tot stand kwam – De weg naar van Gelder – er draait ook een film uit 1962 – De papieren wereld – en verder zijn er veel documenten bewaard gebleven, waarvan een groot deel sinds 2015 op het Waterlands Archief worden bewaard. Een selectie daarvan is in februari voor even terug in Wormer in zorgcentrum Torenerf.

Herinneringen opschrijven!
Aan de hand van de foto’s van fabriek, personeel en gebeurtenissen komen er ongetwijfeld bij sommige bezoekers herinneringen op. Iedereen wordt dan ook van harte uitgenodigd herinneringen aan Van Gelder Zonen voor later op te schrijven in het daarvoor bestemde boek.

Lees verder

Cursus ontstaansgeschiedenis in Zaandam

De in 2018 uitgebracht Atlas over het Oer IJ-gebied.

In het Zaans Natuur en Milieu Centrum – Thijssestraat 1 in Zaandam – start dinsdagavond 18 februari een tweede serie colleges over het Oer-IJ, waarbij de ontstaans- en bewoningsgeschiedenis van de Zaanstreek centraal zal staan. De avonden starten om 19.30 uur en worden afgesloten rond 21.30 uur.

De organisatoren hopen dat onder de deelnemers ook mensen zullen zijn, die later als gids/rondleider van het Oer-IJ-gebied willen fungeren (geen verplichting). De cursus is met name bedoeld voor mensen, die meer willen weten over de geschiedenis van hun woonomgeving. Lees verder

Zondag 16/2: Open Huis Zuidervermaning

De Zuidervermaning in Westzaan. Foto: Steven van der Wal, via Wikimedia Commons.

De Zuidervermaning in Westzaan – op het Zuideinde 233-  houdt zondag 16 februari Open Huis, van 12 tot 16 uur.

Westzaanse Mireille Bos stelt dan haar quiltwerk tentoon. Rond 13 en 15 uur zal het Salonorkest Sanseveria een optreden geven. Dit orkest bestaat uit: Jose Vosbergen, viool; Christine Callis, dwarsfluit; Ellis Verreijt, viool; Paula Velthuys, cello; Marcus Prins, klarinet en Marty Kuyt-Schuddeboom, accordeon.

Toegang vrij.

 

Wederopbouwarchitectuur in de Zaanstreek

De Beatrixtoren, Peperstraat. Ontwerp door architecten W. A. Ulrich en B.J.F. Kamphuis. Bron: GAZ, bouwvergunningen d.d. 12 juli 1962.

Een eerste aanzet tot bescherming

‘Respectloos!’ zei Paul Carree enigszins gelaten toen ik na afloop van de algemene ledenvergadering van Zaans Erfgoed op 7 april 2018 in de Paaskerk met hem nog even genoot van het prachtige monumentale gebouw. ‘Heb je dat gezien, de ramen zijn direct in het beton gezet, een van de kenmerken van de wederopbouwarchitectuur. Maar die grote rode brandslanghaspel’, recht onder het, door Karel Appel in een appliquétechniek ontworpen raam de zesde dag (Adam en Eva), ‘daar had in overleg met de brandweer toch best een mooiere oplossing voor gevonden kunnen worden’.

door Cees Kingma

Ik was het met hem eens dat er weinig respect is voor alles wat na de Tweede Wereldoorlog in de Zaanstreek is gebouwd. De traditionele Zaanse houtbouw kreeg, o.a. via ‘Gebouwd in de Zaanstreek’ van S. de Jong en J. Schipper uit 1987, ruime aandacht. Ook de industriële bouwwerken kregen, via ‘Van Wind naar Stoom’ van J. Schipper en M. Huig uit 2008, de nodige publiciteit. Heel veel van de in die boeken beschreven objecten zijn gemeentelijk of zelfs rijksmonument geworden. Er is tot nu toe één wederopbouwobject in Zaanstad als gemeentelijk monument voorgedragen: de Juliana van Stolbergschool aan de Nicolaes Maesstraat 2 te Zaandam.

Wethouder Monumenten en erfgoed Natasja Groothuismink: ‘Als je meer weet over de architectuur van de wederopbouw gaat die meer leven en ga je hem meer waarderen. Tenminste, zo werkt dat bij mij. Cees Kingma beschrijft prachtige gebouwen, verborgen parels. Hopelijk groeit hierdoor de aandacht voor deze architectuur en krijgen we meer inzicht in de meest waardevolle panden uit deze tijd. Een inventarisatie van de Wederopbouw is voor ons daarom ook belangrijk en we zijn blij met het werk dat de werkgroep wederopbouwarchitectuur heeft verricht. De inventarisatie kunnen we goed gebruiken als input voor ons erfgoedbeleid, de omgevingsvisie en het omgevingsplan dat er gaat komen’.

Lees verder

Share Button

Nieuws archief