Vereniging Zaans Erfgoed

Zaans Erfgoed column van Marjorie Verhoek

Marjorie Verhoek, tot eind 2019 netwerkontwikkelaar erfgoed bij Zaanstad.

In het voorjaarsnummer van het tijdschrift Zaans Erfgoed – nr. 72 – schreef Marjorie Verhoek onderstaande column.

Werken met gebouwen, historie en kwaliteit, altijd heb ik geweten wat ik wilde met het leven. Na mijn studie bouwkunde en bouwhistorie werkte ik eerst als bouwhistorisch onderzoeker tijdens de verbouwing in het Rijksmuseum en daarna jaren op de hogeschool als restauratiedocent. In 2009 werd ik getipt voor een baan in Zaanstad. De stad was mij onbekend en wat een gemeente deed één groot raadsel. Het gesprek liep niet goed. Piet Kleij gaf mij toch een kans, ondanks mijn geringe kennis over gemeenten, maar met genoeg liefde en kennis voor het restauratievak. En zo begon ik aan mijn baan als ambtenaar. Lees verder

 

 Kennisgeving voor onze leden:

 

In verband met de maatregelen rondom het Corona-virus heeft het bestuur moeten besluiten tot het opschorten van alle activiteiten.

De geplande ledenvergadering van 4 april 2020, die in de Doofpot in Zaandam  zou plaatsvinden, zal hierdoor op een later tijdstip gehouden worden, en alleen dan wanneer het echt weer veilig is om bijeenkomsten te houden.

Wij houden u op de hoogte, sowieso via deze website!

Heeft u vragen? Mail dan met secretariaat@zaanserfgoed.nl

Ook het Glaasje Erfgoed dat gepland stond voor 29 maart 2020 kan in deze omstandigheden dus geen doorgang vinden. Deze middag, te houden in de Kooger Vermaning met als spreker Jan Krijt, zal naar het najaar worden verplaatst.

Stukken ALV: Aangezien de geplande bestuursvergadering van maart eveneens geen doorgang vindt, zijn het jaarverslag 2019 en de financiële jaarrekening 2019 nog niet door het bestuur vastgesteld, en kunnen daardoor nog niet worden gepubliceerd. Zodra dit wel het geval is, publiceren wij deze op deze website 


Voor uw agenda: 7 november 2020  zal de najaars-ledenvergadering plaatsvinden.

Wij wensen onze leden het allerbeste in deze uitzonderlijke tijd.

Glaasje Erfgoed van 29/3 is uitgesteld

In de lezingenserie Glaasje Erfgoed zou Jan Krijt zondagmiddag 29 maart een geschiedenisles verzorgen onder de titel 700 jaar geschiedenis met de Zaanstreek in de hoofdrol. Het zou plaatsvinden in de Kooger Vermaning, van 15 tot 17 uur.

Echter: Dit evenement gaat vanwege COVID-19 niet door! Het reeds overgemaakte geld voor dit Glaasje Erfgoed zal teruggestort worden.

ALV zaterdag 4 april in De Doofpot Zaandam

De Doofpot, in gebruik bij het Apostolisch Genootschap. Foto: Beeldbank GAZ.

Uitnodiging voor de voorjaars-ledenvergadering op zaterdag 4 april 2020 om 10 uur

in de Doofpot, Oostzijde 82, 1502 BJ Zaandam (Apostolisch Genootschap)

In verband met Corona is de vergadering afgelast.

Agenda en stukken

Betalingen nieuwe leden & donaties online!

Het is van nu af aan mogelijk om op de website  online betalingen te doen. Nieuwe leden kunnen dan direct hun contributie overmaken. Dit scheelt onze vrijwilligers een heleboel administratieve handelingen.

Het online betaalsysteem biedt echter nog meer voordelen. Zo kunnen bijvoorbeeld de zondagmiddagse Glaasjes Erfgoed, of rondleidingen op de Shtandart direct worden betaald, wat een hoop overleg tussen penningmeester en PR-werkgroep scheelt.

Doneren!

Ook is het nu mogelijk om via de website ons werk te ondersteunen door een donatie te doen – zie de doneerknop hiernaast. We werken eraan om op deze website nog een ‘verkooppagina’  toe te voegen, zodat u in de toekomst bijv. de opberghuisjes voor het tijdschrift via de website kunt aanschaffen. We onderzoeken de mogelijk om dit uit te breiden met door ons uitgegeven boeken en andere erfgoed-gerelateerde zaken.

 

 

Babel-excursie naar Helmond en Eindhoven

Woon/werkcomplex Boscotondo in Helmond, gebouwd op het voormalige fabrieksterrein van Begemann. Foto: Johan Bakker.

Vrijdag 20 maart 2020 organiseert Babel Archigids – onderdeel van het Zaans Architectuurplatform Babel – een dagexcursie naar Helmond en Eindhoven, industriesteden net als Zaanstad. In beide steden zijn gebieden waarin gewerkt wordt met co-creatie: vooraf intensieve betrokkenheid van toekomstige bewoners van binnenstedelijke bedrijventerreinen die getransformeerd zullen gaan worden. Kan Zaanstad misschien iets van hun aanpak leren?

N.B.: Dit evenement gaat vanwege COVID-19 niet door.

Helmond heeft bijna 100.000 inwoners, en staat voor vergelijkbare opgaven en ambities voor de toekomst als Zaanstad. Tijdens de excursie worden een paar prachtige voorbeelden van transformatie en herbestemming van historische panden en industriecomplexen bekeken. In Eindhoven verrijst een ongewone stadswijk: een unieke plek voor particulieren, ondernemers en andere gebruikers die gezamenlijk een ‘nieuw’ en inspirerend stukje van de stad creëren. Lees verder

Geschiedenis Oostzijderkerk in boekwerk

De Oostzijderkerk. Foto: Marcelmulder68 via Wikimedia

Al eeuwen vormt de Oostzijderkerk samen met de Consistorie/annex Raadhuis van Oost-Zaandam en het Spuithuis een samenstel van bouwwerken aan Zuiddijk 1 en de naastgelegen Zuider- en Noorderkerkstraat. De Stichting Beheer Oostzijderkerk Zaandam, eigenaar van deze kerk, brengt in april een boek uit over het 14e eeuwse Zaandamse gebedshuis.

Jan van der Male – bestuurslid van de Stichting – is de schrijver van het ca. 150 pagina’s tellende boek. Het is het eerste standaardwerk over de geschiedenis van deze kerk en omgeving. Op zaterdagmiddag 25 april a.s. wordt het officieel gepresenteerd tijdens een orgelconcert. Lees verder

Share Button

Nieuws archief