Vereniging Zaans Erfgoed

Aanwijzing 23 gemeentelijke monumenten!

Onze Lieve Geboortekerk in Wormerveer. Foto Jan Piet Bloem

De cultuurhistorische geschiedenis van de Zaanstreek wordt sinds vorige week een beetje beter beschermd, aangezien er in de gemeente Zaanstad 23 gemeentelijke Monumenten zijn aangewezen. 22 Panden – waaronder 2 fabriekscomplexen – en 1 begraafplaats hebben de beschermde status verkregen, en kunnen dus niet worden gesloopt.

De 22 objecten hadden betrekking op 29 verschillende adressen (verschillende objecten kenden meerdere huisnummers) en 2 voormalige fabriekscomplexen (Meneba en Honig). Nummer 23 is op het laatste moment toegevoegd, aangezien deze oudste panden van Zaandam slechts gedeeltelijk een voor-bescherming genoten. Het gaat hier om een deel van het ensemble Hanenpad 44-52, en wel de nrs 50-52. Lees verder

VZE voor behoud Beatrixflat NH Nieuws

Paul Carree wordt geïnterviewd, Cees Kingma luistert aandachtig.

Naar aanleiding van de plannen voor sloop van de Beatrixflat aan het begin van de Peperstraat, stuurden wij hierover een brief aan het College van B&W en de gemeenteraad van Zaanstad. Daarnaast schreef ook het landelijk opererende Cuypers Genootschap – de Stichting tot behoud van het 19e en 20e eeuwse Nederlandse cultuurgoed – de bestuurders van Zaanstad aan.

Iconisch gebouw

Onze beweegredenen voor het behoud van deze iconische flat zijn o.a.: het is de eerste hoogbouw van Zaandam, en vertegenwoordigt hèt gezicht van het ‘vooruitgangsdenken’ uit de jaren ’60. Verder is aanpassing aan de eisen van de huidige tijd heel goed te doen, schijnen het hele fijne appartementen te zijn, en zouden er eventueel twee woonlagen boven op toegevoegd kunnen worden.

Passen er twee andere flats? Rekent men zich rijk?

Kijkend naar de ruimte die het het huidige gebouw inneemt, vroegen beide heren zich af, of er op dezelfde ruimte eigenlijk wel voldoende ruimte is voor de geplande twee hoge flatgebouwen. Ook hadden zij het idee dat men zich in de plannen waarschijnlijk ‘rijk rekent’, omdat de marktconforme waarde van al deze appartementen veel hoger ligt dan die waarvan men in de plannen is uitgegaan.

Vervelende bijkomstigheid is dat er geheimhouding op het plan ligt. Dat betekent een gat qua informatievoorziening, zodat goede afwegingen maken niet mogelijk is, of pas in een (te?) laat stadium.

Vanwege onze brief kwam Thyra de Groot van NH Nieuws vrijdag 19 februari opnames maken met Cees Kingma en Paul Carree van onze werkgroep Wederopbouw en Post65.

Hierbij haar verslag.

YouTube-kanaal Zaans Erfgoed


Sinds kort beschikt de Vereniging over een Zaans Erfgoed YouTube-kanaal. Daarop zijn terug te zien o.a. korte presentaties van onderwerpen die bij de ALV van 7 november 2020 aan de orde kwamen, maar ook de uitreiking van de Zaans Erfgoedprijs 2020 – aan de gebroeders Visser en met een aanmoedigingsprijs voor Anneke Steemers. Daarnaast is ook een filmpje te zien van Zaankanters die zich hun tijd bij de Zaanse AJC herinneren – gemaakt door Coby Voorn en Hanny Blokker.

Zaans Erfgoed: 60 jaar werk aan herkenbaar houden Zaanstreek

De vereniging verwacht in de toekomst meer evenementen op deze manier aan een breder publiek te kunnen presenteren. Dat is – in het jaar dat de vereniging 60 jaar bestaat – geen onnodige luxe, want veel Zaankanters hebben geen beeld van de vele werkzaamheden die Zaans Erfgoed verricht, ten behoeve van de openbare ruimte.

Gelukkig, plezierig en gezond 2021!

Vereniging Zaans Erfgoed wenst haar leden en allen met hart voor Zaans cultureel historisch erfgoed een gezond, gelukkig en plezierig Nieuwjaar toe!
We zullen het beestje niet bij naam noemen, maar hopen dat het zich koest houdt en het ons daarmee weer de ruimte geeft om leuke en interessante bijeenkomsten te organiseren. We zullen alleen nog starten met iets organiseren, wanneer duidelijk is dat zo’n idee ook volledig kan worden uitgevoerd. Want wat kostte het afgelopen jaar een energie om steeds opnieuw aanpassingen te doen om een bijeenkomst toch door te laten gaan. Zo hebben we dat tenminste ervaren bij de Geschiedenisquiz en onze ledenvergadering van 7 november.

We sparen onze plannen nu voor na de noodzakelijke prikken. Zo heeft u nog een erg leuk Glaasje Erfgoed van ons tegoed met Jan Krijt!

60 jaar inzet voor Erfgoed

2021 is het jaar waarin wij 60 jaar bestaan – dankzij de verenigingen waaruit Zaans Erfgoed is voortgekomen.
De kiem ligt bij de mensen die de Zaanse Schans 60 jaar geleden gestalte hebben weten te geven, iets wat misschien niet iedereen meer weet.
Ons bestuur hoopt in dit jubileumjaar weer actief te kunnen meedenken over een nieuwe toekomst van de Zaanse Schans. Het is tenslotte wel ons ‘kindje’!

De Gotershoek en de Zaanse Schans. Foto Jan Piet Bloem.

 

Lidmaatschapsnummer kwijt? Vraag het op!

Bij het laatste tijdschriftnummer van december 2020 vroegen wij onze leden via een informatiebrief/betaalverzoek, om hun lidmaatschap voor dit jaar te voldoen.

Voor de betaling is het noodzakelijk het lidmaatschapsnummer te vermelden – en dat is te vinden op het adreslabel.
Nu denken wij dat niet iedereen dit zal hebben bewaard. Wanneer je de plastic folie en het papier direct opruimt, heb je tegen de tijd dat je wilt gaan betalen, je lidmaatschapsnummer niet meer bij de hand.

Van belang bij betaling

Voor onze penningmeester is het echter van belang dat er bij de betaling een lidnummer wordt vermeld, anders weet zij alsnog niet welke heer of mevrouw De Vries of Bakker het precies betreft.

Daarom hieronder een mogelijkheid uw lidmaatschapsnummer op te vragen.

U vult het in – ik zoek uw nummer op, en mail het u. Zo heeft u het elk jaar bij de hand!

Holocaust Memorial Day: zo 31/1

Barbara Vollmann-Petersen (1924-2020).
Foto Anjo Kan.

De Maatschappij organiseert a.s. zondag – 31 januari – de herdenking van de Holocaust, zoals zij elke twee jaar doen.
Vanuit de Bullekerk zal het programma – vanwege Covid – via een livestream in uw huiskamer worden gebracht en wel op zondag 31 januari van 13.45 tot 15.20 uur.
Ook ditmaal is er weer een bijzonder programma samengesteld, met o.a. muziek, toespraken en tot slot een korte documentaire.

Aanmelden is NIET nodig. U kunt zondag 31 januari rechtstreeks naar de livestream via deze link.

Programma:

13.45 uur: Mariette Gort, cello
14.00 uur: Welkomstwoord Piet Bakker
14.10 uur: Toespraak burgemeester Jan Hamming
14.25 uur: Muziek
14.35 uur: Toespraak Ronit Palache
15.10 uur: Muziek
15.20 uur: Afsluiting

Aansluitend zal de mini-documentaire over Roosje Drilsma worden getoond. Dit is een van de 28 documentaires die Monumenten Spreken heeft gemaakt over de oorlogsherdenkingsmonumenten uit de Zaanstreek.  Deze gaat over de Joodse Begraafplaats.

Deze herdenking is georganiseerd door De Maatschappij Zaanstreek-Waterland i.s.m. Piet Bakker, 4 en 5 mei comité Zaanstad, Monumenten Spreken, Gemeente Zaanstad, Ronit Palache, De Orkaan, Westzijderkerk (Bullekerk), NH Vormgevers, de Zaanse Theaterschool, Julia Barnes van Sinfonietta, celliste Mariette Gort en Jolijn en Merel Zoutendijk.

 

Ingezonden brief Peter Tange

Het havenkantoor van Zaandam, voorbeeld van spijt na sloop.

Bij het interview in Dagblad Zaanstreek van 25 november met de heer Onno Elema van Huurdersoverleg Zaanstreek, zet Vereniging Zaans Erfgoed graag de volgende kanttekening:

De heer Elema stelt, zonder nadere onderbouwing, dat behoud van erfgoed extra tijd en geld kost. Tijdens de symposia die Stichting Babel en Vereniging Zaans Erfgoed eind vorig jaar over de begin 20e-eeuwse arbeiderswijken organiseerden, bleek deze stelling onjuist. Diverse restauratie-architecten vertelden over grote renovatieprojecten die zij elders in het land hadden uitgevoerd, en daaruit bleek dat renovatie van cultuurhistorisch erfgoed helemaal niet duur hoeft te zijn. Daarbij kan het zelfs sneller worden uitgevoerd dan sloop-nieuwbouw. Bijkomend voordeel is bovendien dat de zittende bewoners, die graag betrokken willen worden bij de plannen, hun vertrouwde wijk dan niet uit hoeven. Het lijkt ons dat deze huurders een belangrijke doelgroep van het HoZ zijn.

Lees verder

Share Button

Nieuws archief