Vereniging Zaans Erfgoed

14 April Literaire Salon: vader en zoon Gorter

De literaire salon van de Zaanstreek – Mens durf te lezen! – staat zondagmiddag 14 april om 16 uur in het Zaantheater in het teken van de bijzondere band tussen de bekende dichter Herman Gorter en zijn vader Simon Gorter. Vader Gorter was doopsgezind predikant en gedurende zeven jaar woonachtig in Wormerveer. Zoon Herman zag op 26 november 1864 het levenslicht op Zaanweg 36 en dat geboortehuis is gesierd met een plaquette: ‘Minnaar van het schone en edele in natuur en mensheid, dichter en socialist.’ Naast dit Herman Gorterhuis vinden we in de Zaanstreek nog de Herman Gorterschool, basisschool De Mei plus een Herman Gorterweg én -straat die aan de de schrijver herinneren. Lees verder

13/4 ALV Koogerkerk: nieuw boek Jur Kingma

Hervormde kerk, Koog ad Zaan. Foto: Gemeentearchief, W. de Jong, Zaandam

Zaterdagochtend 13 april 2019 vindt om 10 uur de voorjaars-ledenvergadering van onze vereniging plaats in de Koogerkerk in Koog aan de Zaan. Na afloop van het bestuurlijke deel zal het boek over  450 jaar Zaanse industrie van Jur Kingma gepresenteerd worden.
De vereniging staat voor een grote bestuurswisseling: drie mensen nemen afscheid, te weten secretaris Wikje van Ritbergen, penningmeester Gerard Fokke en algemeen bestuurslid Cees Kruit.

Er worden tijdens deze ALV door het bestuur zes nieuwe bestuursleden voorgedragen, te weten Ada Hannaart (beoogd secretaris), Mieke van Braam (beoogd penningmeester) en Klaas de Boer, René Prins, Cees Hooyschuur en Paul Carree (algemene bestuursleden). De laatste drie bestuursleden zijn afkomstig van zustervereniging Stichting Zaans Schoon, waarvan de bestuursleden – op de penningmeester na – dan ook bestuurlijk actief worden voor de vereniging Zaans Erfgoed.

Statutair kunnen 25 leden tijdens deze ALV nog bestuurskandidaten aanmelden.

Op deze algemene ledenvergadering zal nader worden ingegaan op het toevoegen van twee nieuwe werkgroepen, nl. werkgroep Zaanwiki en werkgroep Wederopbouwmonumenten en Kerkenvisie. Lees verder

Zilveren meesterwerken uit de Zaanstreek

Omslag van het te verschijnen boek over de zilversmedenfamilie Vet.

Dankzij de medewerking van vele archieven en musea, (digitale) kranten, de bezitters van de zilveren meesterwerken, deskundigen en nog vele anderen is het voor Arno Bruitsman en Jeanne Douwes mogelijk geworden om een boek over de Zaandamse zilversmedenfamilie Vet te produceren.

Veel mensen hebben al toegezegd de uitgave van Zilveren Meesterkwerken uit de Zaanstreek, dat uitgegeven zal worden bij Uitgeverij Gopher, te willen steunen, met of zonder vermelding in het boek.

Mensen die alsnog als begunstiger aan de lijst met namen willen worden toegevoegd – of niet, dàt is aan de begunstiger zelf – die kunnen dit t/m zondag 24 februari mailen naar info@zaansezilversmeden.nl en opgeven dat zij Arno en Jeanne willen steunen. Geef dan aan onder welke naam u in het boek vermeld zou willen worden. De volgende dag nemen zij n.l. de allerlaatste wijzigingen door, voordat het werk gedrukt zal worden.

Zaterdag 23/2: Film over Zaanse popbands

Poster van het evenement over Zaanse jaren’60 bands.

Misschien was u erbij toen op 10 november 2018 het evenement De Zaanse pophistorie leeft! in De Fabriek plaatsvond? Deze middag en avond over Zaanse popbands uit de jaren ’60 – georganiseerd door Gemeentearchief Zaanstad, Vereniging Zaans Erfgoed, het Zaans Museum, Filmtheater De Fabriek en Café Fabriek – was een groot succes.

Een van de succesnummers was de film Zaanse Pophistorie 60’s in beeld, die in een van de zalen van De Fabriek gedraaid werd. Probleem voor de bezoekers was, dat je die avond moest kiezen: òf je ging naar de interviews met musici uit die tijd, òf je ging naar deze film. Aangezien een heleboel bezoekers de film dus niet hebben kunnen zien omdat zij in de andere zaal zaten, wordt deze nogmaals vertoond in Filmtheater De Fabriek, en wel op zaterdag 23 februari om 19.30 uur.

Dit keermet een inleiding van Rob Hendriks, samensteller van de film Zaanse Pophistorie 60’s in beeld en dè Zaanse popkenner bij uitstek, tevens beheerder van de website zaansepophistorie.nl.

Dit unieke retrospectief van de Zaanse jaren ’60 bands is zaterdag 23 februari te zien voor de speciale actieprijs van € 7,75.

Zondag 24/2: Glaasje Erfgoed in Watertoren

Zondagmiddag 24 februari om 14.30 uur start de inloop voor het Glaasje Erfgoed over en in de Watertoren in Assendelft. Toegang tot deze lezingenmiddag is er alleen voor diegenen die zich daarvoor al hebben aangemeld. De twee lezingen – van Maarten Hos over de geschiedenis van de toren, en van Jeroen Zijlstra over zijn restauratiewerk met de toren – zijn n.l. helemaal volgeboekt.

Wij raden de bezoekers aan om op de fiets te komen – de weersvooruitzichten zijn: zonnig en 15 graden! – want parkeren met een auto, dat gaat minder goed op de kleine parkeerplaats aan de voet van dit bijzondere gebouw. Wie toch met de auto moet komen, kan parkeren bij het Westzaanse wijkje dat aan de rotonde vlak voor de brug over de Nauernasche Vaart ligt.

Zaantheater 16/2: barokopera over Tsaar Peter

Affiche van BarokOpera Amsterdam.

BarokOpera Amsterdam brengt zaterdag 16 februari om 20.15 uur in het Zaantheater De ontmaskering van Peter de Grote‘, met medewerking van een speciaal samengesteld Zaans koor, waarin 77 Zaanse volwassenen en 11 Zaanse kinderen meezingen.

‘De Ontmaskering van Peter de Grote’ is een muziektheaterspektakel over tsaar Peter de Grote, waarin op zoek gegaan wordt naar de persoon achter deze tsaar. Was hij een schurk of een heilige? Hij legde weliswaar de verbinding tussen Oost en West en zorgde voor modernisering van het Russische rijk, maar hij was ook extreem wreed. De muzikale zoektocht naar Peters ware aard is samengesteld uit drie korte komische opera’s van rond 1800, en de operafragmenten worden afgewisseld met korte sketches over het huidige Rusland en Poetin. De begeleidende musici spelen daarbij op authentieke instrumenten. Naast plek voor geschiedenis is er ruimte voor (theatraal) vuurwerk, verkleedpartijen en spraakverwarringen.

Lees verder

Zaans Maritiem: scheepsbouwhistorie in zicht

De Shtandart. Tekening: Eric Heuvel.

Dankzij een nieuwe groep bewogen liefhebbers is in het najaar 2017 de werkgroep Zaans Maritiem weer actief geworden.
De drijfveer van Zaans Maritiem: het zichtbaar maken van het belang van de Zaanse maritieme historie, die ontzettend belangrijk is geweest voor de streek. Anno nu herinnert er bijna niets tastbaars meer aan deze ongelooflijk boeiende geschiedenis. En dat kan anders!

Volgens diverse historici was de Zaanstreek in de 17e eeuw het grootste scheepsbouwcentrum van heel Europa. Er waren in die tijd rond 60 grootscheepmakers actief, die zo’n 150 tot 200 schepen per jaar van stapel lieten lopen. En er kwam bij het bouwen van die houten schepen nogal wat kijken: enorme hoeveelheden gezaagd hout, tientallen hectaren zeilen, vele ankers,  honderden kilometers aan lijnen, trossen en kabels, honderden blokken (katrollen), kompassen, scheepsbeschuit enz. Het hele uitgestrekte gebied van de Zaanstreek stond dus in het teken van de scheepsindustrie. Lees verder

Share Button

Nieuws archief