Vereniging Zaans Erfgoed

Herontwikkeling gebied Zaandijker kerk

Foto Ad van den Berg

Foto Ad van den Berg

Dinsdag 11 februari werden de plannenvoor de herontwikkeling van het gebied rondom de Zaandijker kerk gepresenteerd voor belangengroeperingen en bewoners.

Het initiatief om het gebied weer levendig te maken zijn afkomstig van o.m. Stadsherstel Zaanstreek NV, Parteon en Lacandon Beheer BV. Onder de titel ‘Van puist naar parel’ wil men van de kerk weer een centraal punt in Zaandijk maken. Paul Riteco, eigenaar van Lacandon Beheer, vindt dat het gebied weer een publieke functie moet krijgen. Daarbij is het de bedoeling de Zaanse geschiedenis en (bouw)stijl niet uit het oog te verliezen.

Lees verder

Informatie over Watersnoodramp 1916 gezocht

Zaandam Oostzijde

Oostzijde Zaandam ten tijde van de Watersnoodramp in 1916.
Bron: collectie Jacques Laureys

In de aanloop naar de herdenking van 100 jaar Watersnoodramp 1916 komt Uitgeverij Noord-Holland eind 2015 met een boek over deze ramp. Foto’s over de gevolgen van de toenmalige dijkdoorbraken zijn er genoeg, men is nu nog op zoek naar persoonlijk verslagen van slachtoffers uit die tijd in de vorm van bijvoorbeeld brieven of dagboeken.

Heeft u weet van, of beschikt u over persoonlijke verhalen die een mooie aanvulling op de fotobeelden uit dit boek kunnen zijn? Neemt u dan alstublieft contact op met Maria Buren van de uitgeverij: mburen@uitgeverij-noord-holland.nl.

Lees verder

Lezing over fortepiano in Honig Breethuis

 

haydn

Joseph Haydn. Bron Stifts- och landsbiblioteket i Skara

Zondag 16 februari om 16 uur is er in het Honig Breethuis een lezing over de geschiedenis van de fortepiano. Dr. Olaf van Hees, bekend om zijn meeslepende manier van vertellen, verhaalt dan in het bijzonder over de tafelpiano.

De tafelpiano maakte het mogelijk dat vanaf de tweede helft van de achttiende eeuw de muziek zich onder de gegoede burgerij verspreidde, en bijdroeg aan de culturele emancipatie van met name vrouwen. Goed piano kunnen spelen was vooral voor huwbare dochters dé manier om de kans op een goed huwelijk te vergroten. Ongeveer een eeuw duurde de bloeitijd van de tafelpiano, waarna het instrument verdrongen werd door de piano in zijn huidige, staande vorm.

Lees verder

Monet in Zaandam: plannen voor de toekomst

P1060022 Na de uitreiking van de Zaans Erfgoedprijs 2013 in november van het afgelopen jaar bruist de stichting van de plannen voor de toekomst.  Volgens bestuurslid Gert Schouten wil de stichting in de nabije toekomst met een aantal projecten Monet verder op de kaart van Zaandam zetten.

Lees verder

Lagedijk 14 Zaandijk: binnenkort Chocolaterie

P1090269Vorig jaar zomer werd het startschot gegeven voor de nieuwe fundering van Lagedijk 14,  een van de oudste panden van Zaandijk. Het is het nieuwe restauratieproject van de Elout Wytema Stichting, waarvan Frans Wytema de bedenker en uitvoerder is.  Het woonhuis was ooit lange tijd in handen van de welgestelde papiermakersfamilie Breet.

Toeristen die binnenkort richting Zaanse Schans lopen zullen het beeldbepalende pand niet kunnen missen: het ligt dichtbij molen ‘De Bleeke Dood’ uit 1656 en tegenover andere gerestaureerde panden, zoals restaurant ‘De Smuiger’ uit 1684 en pakhuis ‘De Baars’. Lees verder

Erfgoed in verkiezingsprogramma’s Zaanstad

verkiezingenOp 27 september 2013 heeft Zaans Erfgoed politieke partijen in Zaanstad een brief gestuurd over de betekenis van bescherming van het erfgoed, met het verzoek daar de nodige aandacht aan te geven in de verkiezingsprogramma’s voor de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014.

Hoe heeft deze brief doorgewerkt in de verkiezingsprogramma’s van de partijen?

Contributie 2014

nieuw logo kleinHeeft u uw contributie al betaald? Wij vragen u dat voor 1 maart te doen door €22,50 over te maken op bankrekening NL30 INGB 066 23 79 985 t.n.v. Vereniging Zaans Erfgoed, o.v.v. uw lidmaatschapsnummer. Daarmee bent u verzekerd van het toesturen van voorjaarsnummer van het blad.

Lees verder

Share Button

Nieuws archief