Vereniging Zaans Erfgoed

Expo Geschiedenis Van Gelder in Wormer

Papierfabriek Van Gelder ca. 1920. Foto: Waterlands Archief.

Het Waterlands Archief uit Purmerend heeft als afscheidscadeau voor Peter Tange – binnenkort burgemeester af van Wormerland – een expositie ingericht over de vroegere papierfabriek Van Gelder Zonen. Tot en met zondag 1 maart is deze tentoonstelling te bekijken in zorgcentrum Torenerf, Prins van Oranjestraat 1 te Wormer, tussen 8.30 en 16.30 uur. De toegang is gratis. De tentoonstelling is mede mogelijk gemaakt door gemeente Wormerland, zorgcentrum Torenerf (Zorgcirkel), Annemieke Butter en Cees Kingma.

De expositie toont niet alleen foto’s van hoe de fabriek tot stand kwam – De weg naar van Gelder – er draait ook een film uit 1962 – De papieren wereld – en verder zijn er veel documenten bewaard gebleven, waarvan een groot deel sinds 2015 op het Waterlands Archief worden bewaard. Een selectie daarvan is in februari voor even terug in Wormer in zorgcentrum Torenerf.

Herinneringen opschrijven!
Aan de hand van de foto’s van fabriek, personeel en gebeurtenissen komen er ongetwijfeld bij sommige bezoekers herinneringen op. Iedereen wordt dan ook van harte uitgenodigd herinneringen aan Van Gelder Zonen voor later op te schrijven in het daarvoor bestemde boek.

Lees verder

Cursus ontstaansgeschiedenis in Zaandam

De in 2018 uitgebracht Atlas over het Oer IJ-gebied.

In het Zaans Natuur en Milieu Centrum – Thijssestraat 1 in Zaandam – start dinsdagavond 18 februari een tweede serie colleges over het Oer-IJ, waarbij de ontstaans- en bewoningsgeschiedenis van de Zaanstreek centraal zal staan. De avonden starten om 19.30 uur en worden afgesloten rond 21.30 uur.

De organisatoren hopen dat onder de deelnemers ook mensen zullen zijn, die later als gids/rondleider van het Oer-IJ-gebied willen fungeren (geen verplichting). De cursus is met name bedoeld voor mensen, die meer willen weten over de geschiedenis van hun woonomgeving. Lees verder

Zondag 16/2: Open Huis Zuidervermaning

De Zuidervermaning in Westzaan. Foto: Steven van der Wal, via Wikimedia Commons.

De Zuidervermaning in Westzaan – op het Zuideinde 233-  houdt zondag 16 februari Open Huis, van 12 tot 16 uur.

Westzaanse Mireille Bos stelt dan haar quiltwerk tentoon. Rond 13 en 15 uur zal het Salonorkest Sanseveria een optreden geven. Dit orkest bestaat uit: Jose Vosbergen, viool; Christine Callis, dwarsfluit; Ellis Verreijt, viool; Paula Velthuys, cello; Marcus Prins, klarinet en Marty Kuyt-Schuddeboom, accordeon.

Toegang vrij.

 

Wederopbouwarchitectuur in de Zaanstreek

De Beatrixtoren, Peperstraat. Ontwerp door architecten W. A. Ulrich en B.J.F. Kamphuis. Bron: GAZ, bouwvergunningen d.d. 12 juli 1962.

Een eerste aanzet tot bescherming

‘Respectloos!’ zei Paul Carree enigszins gelaten toen ik na afloop van de algemene ledenvergadering van Zaans Erfgoed op 7 april 2018 in de Paaskerk met hem nog even genoot van het prachtige monumentale gebouw. ‘Heb je dat gezien, de ramen zijn direct in het beton gezet, een van de kenmerken van de wederopbouwarchitectuur. Maar die grote rode brandslanghaspel’, recht onder het, door Karel Appel in een appliquétechniek ontworpen raam de zesde dag (Adam en Eva), ‘daar had in overleg met de brandweer toch best een mooiere oplossing voor gevonden kunnen worden’.

door Cees Kingma

Ik was het met hem eens dat er weinig respect is voor alles wat na de Tweede Wereldoorlog in de Zaanstreek is gebouwd. De traditionele Zaanse houtbouw kreeg, o.a. via ‘Gebouwd in de Zaanstreek’ van S. de Jong en J. Schipper uit 1987, ruime aandacht. Ook de industriële bouwwerken kregen, via ‘Van Wind naar Stoom’ van J. Schipper en M. Huig uit 2008, de nodige publiciteit. Heel veel van de in die boeken beschreven objecten zijn gemeentelijk of zelfs rijksmonument geworden. Er is tot nu toe één wederopbouwobject in Zaanstad als gemeentelijk monument voorgedragen: de Juliana van Stolbergschool aan de Nicolaes Maesstraat 2 te Zaandam.

Wethouder Monumenten en erfgoed Natasja Groothuismink: ‘Als je meer weet over de architectuur van de wederopbouw gaat die meer leven en ga je hem meer waarderen. Tenminste, zo werkt dat bij mij. Cees Kingma beschrijft prachtige gebouwen, verborgen parels. Hopelijk groeit hierdoor de aandacht voor deze architectuur en krijgen we meer inzicht in de meest waardevolle panden uit deze tijd. Een inventarisatie van de Wederopbouw is voor ons daarom ook belangrijk en we zijn blij met het werk dat de werkgroep wederopbouwarchitectuur heeft verricht. De inventarisatie kunnen we goed gebruiken als input voor ons erfgoedbeleid, de omgevingsvisie en het omgevingsplan dat er gaat komen’.

Lees verder

Beste wensen voor het nieuwe jaar

Jan Piet Bloem, Winnie de Wit en Ron Kiburg, op 26 november in Arnhem, bij de uitreiking van de Pieter van Vollenhovenprijs 2019.

De tijd lijkt wel vleugels te hebben. Voordat je er erg in hebt is er al weer een decennium voorbij. Tijdens de feestdagen mijmer je al gauw even weg naar het afgelopen jaar en het nieuwe dat komen gaat. Wat is er zoal gebeurd en welke kansen lachen ons toe?

Stijgend ledental, uitbreiding bestuur
Nadat het ledental van onze vereniging de afgelopen jaren langzaam maar gestaag daalde is daar dit jaar een kentering in opgetreden met een toename van circa 70 nieuwe leden tot ruim 1.000. En dan is de ledenwerfactie van komend jaar nog niet eens begonnen. Dat belooft wat.

Ook het aantal bestuursleden is toegenomen. Niet alleen zijn er een nieuwe secretaris, penningmeester en gewoon bestuurslid gekomen, ook het bestuur van stichting Zaans Schoon is lid geworden van ons bestuur, dat nu uit negen leden bestaat. Door deze uitbreiding heeft het bestuur meer slagkracht gekregen. Zo is Zaanwiki, de Zaanse encyclopedie, met nieuw elan bij onze vereniging ondergebracht en hebben we de wederopbouwarchitectuur (en de post-’65 architectuur) in het Zaanse op de kaart weten te zetten. Ook hebben we bijgedragen aan de discussie omtrent het behoud van de vroeg 20eeeuwse sociale wijken en samen met stichting Babel een stedelijke debat op touw gezet. Dit alles is echt noodzakelijk want de gemeente wil de stevige woningbouwopgave binnenstedelijk realiseren en dat mag natuurlijk niet ten koste gaan van ons erfgoed. Lees verder

2e Debatavond Stadsvernieuwing

Op 13 november 2019 vond in de Doopsgezinde Vermaning in Zaandam de tweede debatavond van Stichting Babel en Vereniging Zaans Erfgoed over stadsvernieuwing plaats. Gespreksleider Hans Luiten loodsde de circa 80 geïnteresseerde bezoekers door de avond, die verdere verdieping en discussie gaf. Het accent bij de eerste avond lag vooral op informatie bieden over de cultuurhistorische inventarisatie, die de gemeente recent voor sociale woningbouwwijken in de periode 1900-1945 heeft opgesteld. Op deze tweede avond was een belangrijke vraag: zijn er misschien nog meer waarden, die in het afwegingskader aan bod moeten komen? Lees verder

Een injectie voor het Gemeentearchief

Dr. Wouter van der Kam schroeft het naambordje op de deur. Foto en verslag: Lean van ‘t Hooft.

Vrijdag 22 november vond in voormalig Molenpakhuis de Schepel in Wormer in een klein gezelschap de feestelijke opening plaats van de nieuwe werk- en expositieruimte van de Commissie Historie Zaanse Ziekenhuizen, die met de opening van het nieuwe ZMC op zoek moest naar een nieuw onderkomen. Bij de stichting Zaanse Pakhuizen vonden ze dat.
Aan dr. Wouter van der Kam, voormalig voorzitter, is een ware komiek verloren gegaan. Op theatrale wijze verrichtte hij samen met dr. Hans Oomen, huidig voorzitter, de opening. Als ervaren rotten, chirurgen, verrichtten ze een operatie. Uit de buik van de patiënt kwamen enkele attributen te voorschijn: een naamplaatbordje met de tekst Zaans Medisch Museum en een schroevendraaier plus schroeven, om dat bordje vervolgens boven de entree van de nieuwe ruimte te bevestigen.

Daarna toog het gezelschap naar het stadhuis waar de officiële archiefoverdracht plaatsvond, omlijst met een toepasselijk inhoudelijk programma.

Share Button

Nieuws archief