Vereniging Zaans Erfgoed

Quiz verplaatst naar vrijdag 1 oktober

Feestelijke bedankjes, na afloop van editie 1 (2016) en presentatie Zaanwiki.nl in het Stadhuis.

De Grote Zaanse Geschiedenisquiz – die aangekondigd was voor maandag 4 oktober a.s. – zal gehouden worden op vrijdag 1 oktober. Dit vanwege onzekerheid over de maatregelen die er in oktober mogelijk nog zullen gelden ten aanzien van Corona. Het Zaantheater, dat altijd met ons meedenkt – deed ons het aanbod om te gaan voor vrijdag de 1ste, aangezien wij dan keuze hebben. De kleine zaal is het meest ideaal – zoals wij uit het verleden weten – maar de grote zaal biedt meer mogelijkheden, mochten de regels nog streng zijn.
Vanwege deze keuzevrijheid heeft de organisatie van de quiz besloten in te gaan op het aanbod van het Zaantheater.

Inschrijven teams

Teams kunnen zich inschrijven via onderstaand formulier, meedoen is gratis. Er is nog plek voor 15 teams van maximaal 5 personen. Op de quizavond zal een heel team verantwoordelijk zijn voor de antwoorden, zoals iedereen het het liefste ziet. Vrijdagavond 1 oktober 2021 gaan we om 19.30 uur van start – of in de kleine zaal of in de grote zaal van het Zaantheater.

Voor kaartverkoop voor de toeschouwers is het nog te vroeg, maar hou deze website in de gaten!

Op het formulier kunt u aangeven of u voor 1 september een teamfoto instuurt, die wij op de website mogen plaatsen.
Mocht u nog vragen hebben: mail dan met quiz@zaanserfgoed.nl.

 

Uw naam
Naam

Uw email

Teamnaam

Teamcaptain

Aantal deelnemers (minimaal 3, maximaal 5)
345

Omschrijving soort team (bijv. historische vereniging, museum, bedrijf etc.)

Ik stuur een teamfoto naar quiz@zaanserfgoed.nl JaNee

Erfgoed kop van Jut in controverse tussen gemeente en corporaties

Op donderdag 3 juni sprak Zaans Erfgoed-bestuurslid Ron Kiburg in bij het Zaanstad Beraad.
De Vereniging Zaans Erfgoed was niet uitgenodigd en ook niet welkom bij de sessie die diezelfde avond plaatsvond, en die handelde over een onderwerp waarin Zaans Erfgoed de Zaanse gemeenschap juist veel voorlichting hebben gegeven: n.l. de (on)mogelijkheden om vroeg 20ste eeuwse wijken in de Zaanstads (voormalige) kernen te behouden. Er was dus een Praat met de Raad-sessie met Zaanse woningcorporaties hierover en dat ging met name over de wijziging Welstandsnota Zaanstad 2013, t.b.v. Sociale Woningbouwwijken 1900-1945.

Samen met Stichting Babel organiseerden wij eind 2019 een symposium hierover, met op twee avonden uitgebreide info van allerlei deskundigen die in gemeenten door heel Nederland ervaring hadden opgedaan bij dergelijke plannen. Bewoners van de wijken waar het over gaat, hechten niet alleen aan hun huis en hun buurt – willen deze buurten, zoals de Rode Buurt in Zaandijk, ook zo herkenbaar mogelijk houden – maar het is vooral de sociale cohesie waar zij aandacht voor vragen, die bij ingrijpende nieuwbouwprojecten blijkt te verdwijnen.

Waardevolle architectuur verloren gegaan in Het Blok

Lees verder

Droevig nieuws: George Slieker overleden

George Slieker in de Tuinkamer van het Honig Breethuis. Foto: Anjo Kan.

Op vrijdag 4 juni j.l. is George Slieker overleden; hij was al geruime ziek, maar was nog als vrijwillig schrijver actief voor ons tijdschrift Zaans Erfgoed.
George had een enorm brede belangstelling voor het Zaanse culturele erfgoed, waarvoor hij veel heeft betekend. Zo was hij vanaf 2008 vrijwilliger bij Honig Breethuis in Zaandijk, waar hij sinds 2016 ook bestuursfuncties vervulde. Daarbij schreef hij het prachtige standaardwerk over behangselschilder Willem Uppink, van wie ook behang te zien is in het Honig Breethuis.

Met zijn vele publicaties in Zaans Erfgoed heeft hij een grote bijdrage geleverd aan het Zaanse culturele leven, en zijn nalatenschap is zeer belangrijk. George Slieker is 66 jaar geworden. Lees verder

Politieke partijen over arbeiderswijkjes

In het Zaans Stadsblad van 2 juni j.l. spraken een aantal fracties van politieke partijen in Zaanstad zich uit over de stelling

Behoud van karakteristieke vooroorlogse woningen zoals in de Talmabuurt (Zaandam) en Rode Buurt (Zaandijk) moet niet te zwaar wegen nu er zo’n tekort is aan goede huurwoningen

  • DZ: Dure fout van sloop historische bouw niet herhalen
  • SP: Met goede renovatie behoud je de beste huurwoningen
  • CDA: Waarderingskaart cultuurhistorie als gids gebruiken
  • D66: Modernisering van karakteristieke woningen kan
  • Partij voor de Dieren: Renovatie zonder drempels voor duurzaamheid
  • ROSA: Wezenlijk deel Zaans erfgoed behouden

Argumenten

De argumenten die in dit artikel gegeven worden voor behoud en renovatie:

 • Slopen van deze huizen leidt tot het uitwissen van ons verleden en levert geen extra woningen op (ROSA)
 • Deze buurten bieden iets belangrijks: herkenbaarheid, sociale cohesie (PvdD)
 • Het is belangrijk om deze karakteristieke woningen te behouden voor het straatbeeld van Zaanstad (D66)
 • Als de woningen behouden worden en goed worden gerenoveerd, behoud je de beste goede huurwoningen die je maar kan wensen (SP)
 • In het verleden is diverse prachtige historische bouw gesloopt, ook vanwege een tekort aan (huur)woningen. Laten we die dure fout niet opnieuw maken maar met behoud van onze historie zorgen voor nieuwbouw (met een redelijke prijs!) die goed bij de historische bouw past (DZ).

Lezing scheepvaarthistorie Jacob Reitsma

De scheepswerven in de Voorzaan van Zaandam hebben enorm bijgedragen aan de bloei van de hele Zaanstreek. Er kwam bij het optuigen van de daar vervaardigde schepen immers meer kijken dan alleen de scheepshuid en de masten. Zo waren er in Krommenie en Assendelft vele zeildoek weverijen en dichterbij Zaandam lagen de instrumentmakerijen en de ankersmeden.

Jacob Reitsma van de werkgroep Maritiem heeft zijn lezing over deze scheepsgeschiedenis – eigenlijk bedoeld om te laten zien op onze ALV van 24 april – op 12 mei j.l. digitaal gegeven aan de leden van Ons Amsterdam. Hij deed nog aan een toegift en vertelde het verhaal van De Man onder de Beer.

Datum volgende ALV

De volgende ledenvergadering zal plaatsvinden op zaterdagochtend 25 september a.s. op een nog nader te bepalen erfgoedlocatie.

Aanmelden Grote Zaanse Geschiedenis Quiz 2021

Editie 5, met nauwelijks toeschouwers. Dat kunnen er dit jaar vast meer zijn!

Voor de 6e editie van de Grote Zaanse Geschiedenisquiz kunnen teams vanaf vandaag – maandag 1 juni – inschrijven via onderstaand formulier. Er is plek voor 20 teams van maximaal 5 personen. De avond zal anders zijn dan de jubileumeditie van vorig jaar: sowieso zal een heel team verantwoordelijk zijn voor de antwoorden. Deelname voor teams is gratis. Vrijdag 1 oktober 2021 gaan we om 19.30 uur van start in de kleine zaal van het Zaantheater.

Er is op dit moment nog geen duidelijkheid over de Corona-maatregelen die er in oktober mogelijk nog zullen zijn, vandaar dat er ook nog niets bekend is over kaartverkoop voor de toeschouwers. Maar hou deze website in de gaten!

Op het formulier kunt u aangeven of u voor 1 september een teamfoto instuurt, die wij op de website mogen plaatsen.
Mocht u nog vragen hebben: mail dan met quiz@zaanserfgoed.nl.

 

Uw naam
Naam

Uw email

Teamnaam

Teamcaptain

Aantal deelnemers (minimaal 3, maximaal 5)
345

Omschrijving soort team (bijv. historische vereniging, museum, bedrijf etc.)

Ik stuur een teamfoto naar quiz@zaanserfgoed.nl JaNee

Teams Geschiedenisquiz: inschrijving 1 juni open!

Geschiedenisquiz 2020, editie 5.

Editie nummer 6 van de Grote Zaanse Geschiedenisquiz gaat op maandag 4 oktober 19.30 uur gespeeld worden in de Forbo-zaal van het Zaantheater, de kleine zaal dus.

De inschrijving voor deelnemende teams gaat – zoals elk jaar – van start op 1 juni a.s. Dat kan dan weer via een formulier dat op deze website geplaatst wordt. Zoals altijd is er plek voor 20 teams van maximaal 5 personen.

De vragen

Op aandringen van velen is de Thuisronde een blijvertje geworden, en sowieso zal ook de rest van de quiz een teamgebeuren zijn. De precieze invulling hangt af van de maatregelen die er t.z.t. gelden en is daarbij onderhevig aan creatieve oplossingen.
Het organiserend team van het Gemeentearchief Zaanstad, Mediaplatform De Orkaan en Vereniging Zaans Erfgoed verheugt zich ook dit jaar weer op veel enthousiaste deelnemers!

Share Button

Nieuws archief