Vereniging Zaans Erfgoed

Aanmelden teams Geschiedenisquiz

De eerste editie van de quiz werd in 2016 in de raadszaal gespeeld.

Er is weer plek voor 20 teams van maximaal 5 personen, bij de 7e editie van de Grote Zaanse Geschiedenisquiz. Deze zal op maandagavond 10 oktober in het Zaantheater gespeeld gaan worden. Deelname voor teams is gratis.

De inschrijf-termijn loopt t/m 31 juli middernacht. Stand van zaken op 10 juli: 19 teams hebben zich sinds 1 juni opgegeven. Mochten er meer dan 20 teams komen, dan gaan de laatste aangemelde teams loten voor de plekken 18, 19 en 20.

Mocht er sprake zijn van meer inschrijvingen dan de 20 waarvoor er plek is, dan zullen wij de laatste 3 plekken via loting tot stand laten komen. De eerste 17 inschrijvers zijn dus zeker van deelname.

Over kaartverkoop voor toeschouwers bij deze bijzonder leuke en leerzame avond volgt later nog informatie.  Er zouden in de herfst zo maar weer Corona-maatregelen nodig kunnen zijn, dus dat wachten we allemaal rustig af. Hou daarvoor sowieso deze website in de gaten!

Inschrijven voor de 7e editie van de Grote Zaanse Geschiedenisquiz kan via onderstaand formulier.

Op het formulier kunt u aangeven of u voor 1 september een teamfoto instuurt, die wij op de website mogen plaatsen.
Mocht u nog vragen hebben: mail dan met quiz@zaanserfgoed.nl.

Uw naam
Naam

Uw email

Teamnaam

Teamcaptain

Aantal deelnemers (minimaal 3, maximaal 5)
345

Omschrijving soort team (bijv. historische vereniging, museum, bedrijf etc.)

Ik stuur een teamfoto naar quiz@zaanserfgoed.nl JaNee

Binnenkort: inschrijven voor teams

Het team dat laatste wordt, krijgt een geschenk-lidmaatschap op Zaans Erfgoed.

Vanaf woensdag 1 juni kunnen teams zich via deze website inschrijven voor de de Grote Zaanse Geschiedenisquiz. Deze 7e editie vindt plaats op maandagavond 10 oktober in de kleine zaal van het Zaantheater. Er is plek voor 20 teams van maximaal 5 personen. Nieuw is dat wij – mocht er sprake van meer inschrijvingen zijn dan er plek is – de laatste 3 plekken via loting tot stand laten komen. Deelname voor teams is gratis.

Thuisronde

Dit jaar wordt ook de thuisronde weer gehouden, waarin de teams gezamenlijk 10 opdrachten uitvoeren, gesitueerd in alle kernen van de Zaanstreek. Deze thuisronde start op vrijdag 19 september en op maandag 26 september dienen de inzendingen dan bij het Gemeentearchief Zaanstad ingeleverd te zijn.

Qua Corona weten we nog niet hoe het er in de herfst uit zal zien, maar we hopen op een editie zoals die van vorig jaar. Maar hou deze website in de gaten!

Vragen? Stuur een mail naar quiz@zaanserfgoed.nl.

Interview Bart Nieuwenhuijs en Gé Sombroek

Ge Sombroek en Bart Nieuwenhuis in molen de Paauw. Foto: Zaans Erfgoed

Op 1 april interviewde Lean ‘t Hooft de Zaanse houtbouwers Bart Nieuwenhuijs en Gé Sombroek in molen De Paauw. Dit interview – deel van een serie van gesprekken met erfgoed-kanjers – vertellen beiden hoe hun liefde erfgoed is ontstaan, hoe ze er hun werk van maakten en waar ze tegenaan liepen bij herbouw en restauratie. Gé vertelt o.a. over de eerste panden die hij in de Oostzijde en Westzijde restaureerde. Bart laat zijn licht schijnen over de regelgeving, die echte . Zaanstad zou volgens beide mannen niet alleen trots moeten zijn op het Zaanse erfgoed, maar er ook in gezamenlijkheid aan zouden moeten werken dat dingen veel sneller tot stand komen. Zonder absurde tijd en geld vretende zaken als: na gaan rekenen welke afmetingen een molenvierkant – al 500 jaar in werking! – zou moeten hebben. Of overheadkosten maken voor de plannen op de Hemmes, die inmiddels een waarde vertegenwoordigen van twee molens – die er dus al hadden kunnen staan.

Bekijk hieronder het hele interview:

Lees verder

ALV 23 april in kerk Noordeinde Wormerveer

Hervormde kerk, Noordeinde 21, Wormerveer. Foto via Wikimedia.

De Algemene Ledenvergadering wordt zaterdag 23 april a.s. om 10 uur gehouden in de hervormde kerk, Noordeinde 21 in Wormerveer

Agenda:

09.30 uur Ontvangst met koffie en thee

10.00 uur Ledenvergadering Vereniging Zaans Erfgoed

 1. Opening
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
 3. Verslag ledenvergadering 30 oktober 2021
 4. Financiën: financieel jaarverslag 2021
  – Toelichting Jaarrekening 2021
  – Verslag Kascommissie
  – Benoemen nieuw lid Kascommissie
 5. Vaststelling jaarverslag 2021
 6. Bestuursmutaties
 7. Verslag voorzitter: activiteiten 2022 en actuele zaken
 8. Rondvraag en sluiting

10.50 uur koffiepauze

11.00 lezing Peter Ulle: Herontwikkeling van de Hemmes

In memoriam Henk van ‘t Loo, fotograaf Met Stoom

Stoomrijstpellerij De Unie: in 1979 fotografeerde Henk dit inmiddels verdwenen deel van de fabrieks-wand aan de Veerdijk in Wormer.

In memoriam, geschreven door Jur Kingma

Op 2 maart 2022 overleed in het AMC Henk van ’t Loo (1943-2022). Henk zette zich in als fotograaf en redacteur van Met Stoom, het tijdschrift van MBTZ.

Lees verder

Voorzitter Peter Tange blikt terug

Coronajaar 2021 was voor velen een moeilijk jaar, met lockdowns en onzekerheden, maar er waren ook lichtpuntjes. In onderstaande video blikt Peter Tange blikt terug: 2021 was een goed jaar voor het Zaanse Erfgoed.

De bestuursleden vrijwilligers wensen u fijne Kerst een heel goed 2022!

Feestelijke jubileumvergadering Zaans Erfgoed

Ron Kiburg ontvangt de zilveren spel, nadat hij tot Lid van Verdienste is benoemd.

In de Hervormde kerk in Wormerveer kwamen zaterdag 30 oktober ruim 80 Zaans Erfgoed-leden het 60-jarig jubileum van de vereniging vieren. Het bestuur en de leden waren aangenaam verrast door de prachtige ruimte, maar het was dan ook erg lang geleden dat Zaans Erfgoed in deze kerk had vergaderd.
Het was de eerste ledenvergadering als voorzitter voor Peter Tange, en nadat de activiteiten van de werkgroepen was belicht, mocht hij Henk Bouman en Joop Knijnenberg voordragen voor het erelidmaatschap. Na goedkeuring door de leden ontvingen de heren de bijbehorende gouden huisjesspeld. Daarvoor was voormalig voorzitter en trekker van Zaans Maritiem Ron Kiburg al met de zilveren speld tot Lid van Verdienste benoemd. Lees verder

Share Button

Nieuws archief