Vereniging Zaans Erfgoed

Kijk 8 april naar uitreiking Bredenhofprijs!

Een van de kanshebbers: het boek van Jur Kingma over 450 jaar Zaanse industriegeschiedenis.

Donderdag 8 april a.s. wordt voor de eerste keer de tweejaarlijkse Bredenhofprijs voor de Zaanse geschiedenis. De prijs is bestemd voor beste historische publicatie over de Zaanstreek van de afgelopen twee jaar, en wordt uitgereikt in de Bullekerk.

Uit de enorme lijst met historische Zaanse boeken, zijn er vijf gekozen, die kans maken op deze eervolle prijs.
Kanshebber zijn:
Vanwege de coronamaatregelen zal de uitreiking zonder publiek moeten, maar zal wel via internet te volgen zijn.
In de uitzending gaat Freek de Jonge in gesprek met de auteurs over hun boeken, waarna Ron Sman, voorzitter van de Bredenhofstichting, de prijs zal uitreiken.
Bekijk het feestelijk programma op donderdag 8 april om 20.30 uur via deze link.

ROSA heeft een vraag aan Zaankanters

Domela Nieuwenhuisstraat in de Rode Buurt in Zaandijk. Straat staat op de nominatie door Parteon gesloopt te worden. Foto: GAZ NL-ZdGAZ_21_17157

 

Het jaarverslag van de Griffie van Zaanstad over 2020 vermeldt, naast een overzicht van wat deze gemeentelijke dienst vorig jaar allemaal heeft gedaan, o.a. interviews met fractieleiders van Zaanse politieke partijen.

Daarin meldt fractieleider Ruud Pauw van ROSA – een partij die het erfgoed hoog in het vaandel heeft staan – o.a. dat zij de industriële historie van de Zaanstreek belangrijk, en het behouden waard vinden. Specifiek willen zij de Zaanse arbeiderswijken beschermen, die net na invoering van de Woningwet in de Zaanstreek werden gebouwd. Zo zet ROSA zich in voor behoud van de Rode Buurt in Zaandijk. Gebouwd in de jaren twintig, en door gerenommeerde architecten gebouwd. Anders dan de Zaanse woningbouwcorporaties, wil ROSA hetzelfde als Zaans Erfgoed, namelijk dat deze door de gemeente Zaanstad vaak hoog gewaardeerde wijkjes, niet worden gesloopt, maar gerenoveerd en aangepast aan de huidige tijd. Ook pleit ROSA voor onderzoek naar meer monumentale panden of buurten, die een mogelijke monumentenstatus zouden rechtvaardigen.


De vraag die Ruud Pauw aan de Zaanse bevolking stelt is:

Vindt u dat de cultuur-historische waarde van gebouwen, buurten en landschappen in stand gehouden moeten worden?

Zij waarderen het zeer wanneer u hen – via info@rosa-zaanstad.nl – uw antwoord wil sturen!

60 jaar inzet voor Erfgoed in de Zaanstreek

2021 is het jaar waarin wij 60 jaar bestaan – dankzij de verenigingen waaruit Zaans Erfgoed is voortgekomen. Zoals Vereniging Vrienden van de Zaanse Schans, opvolger Vereniging Vrienden van het Zaanse Huis en de Vereniging tot Behoud van Monumenten van Bedrijf en Techniek Zaanstreek.
De kiem ligt bij de mensen die de Zaanse Schans 60 jaar geleden gestalte hebben weten te geven, iets wat misschien niet iedereen meer weet.
Ons bestuur hoopt in dit jubileumjaar weer actief te kunnen meedenken over een nieuwe toekomst van de Zaanse Schans. Het is tenslotte wel ons ‘kindje’!

De Gortershoek en de Zaanse Schans. Foto Jan Piet Bloem.

 

Aanwijzing 23 gemeentelijke monumenten!

Onze Lieve Geboortekerk in Wormerveer. Foto Jan Piet Bloem

De cultuurhistorische geschiedenis van de Zaanstreek wordt sinds vorige week een beetje beter beschermd, aangezien er in de gemeente Zaanstad 23 gemeentelijke Monumenten zijn aangewezen. 22 Panden – waaronder 2 fabriekscomplexen – en 1 begraafplaats hebben de beschermde status verkregen, en kunnen dus niet worden gesloopt.

De 22 objecten hadden betrekking op 29 verschillende adressen (verschillende objecten kenden meerdere huisnummers) en 2 voormalige fabriekscomplexen (Meneba en Honig). Nummer 23 is op het laatste moment toegevoegd, aangezien deze oudste panden van Zaandam slechts gedeeltelijk een voor-bescherming genoten. Het gaat hier om een deel van het ensemble Hanenpad 44-52, en wel de nrs 50-52. Lees verder

VZE voor behoud Beatrixflat NH Nieuws

Paul Carree wordt geïnterviewd, Cees Kingma luistert aandachtig.

Naar aanleiding van de plannen voor sloop van de Beatrixflat aan het begin van de Peperstraat, stuurden wij hierover een brief aan het College van B&W en de gemeenteraad van Zaanstad. Daarnaast schreef ook het landelijk opererende Cuypers Genootschap – de Stichting tot behoud van het 19e en 20e eeuwse Nederlandse cultuurgoed – de bestuurders van Zaanstad aan.

Iconisch gebouw

Onze beweegredenen voor het behoud van deze iconische flat zijn o.a.: het is de eerste hoogbouw van Zaandam, en vertegenwoordigt hèt gezicht van het ‘vooruitgangsdenken’ uit de jaren ’60. Verder is aanpassing aan de eisen van de huidige tijd heel goed te doen, schijnen het hele fijne appartementen te zijn, en zouden er eventueel twee woonlagen boven op toegevoegd kunnen worden.

Passen er twee andere flats? Rekent men zich rijk?

Kijkend naar de ruimte die het het huidige gebouw inneemt, vroegen beide heren zich af, of er op dezelfde ruimte eigenlijk wel voldoende ruimte is voor de geplande twee hoge flatgebouwen. Ook hadden zij het idee dat men zich in de plannen waarschijnlijk ‘rijk rekent’, omdat de marktconforme waarde van al deze appartementen veel hoger ligt dan die waarvan men in de plannen is uitgegaan.

Vervelende bijkomstigheid is dat er geheimhouding op het plan ligt. Dat betekent een gat qua informatievoorziening, zodat goede afwegingen maken niet mogelijk is, of pas in een (te?) laat stadium.

Vanwege onze brief kwam Thyra de Groot van NH Nieuws vrijdag 19 februari opnames maken met Cees Kingma en Paul Carree van onze werkgroep Wederopbouw en Post65.

Hierbij haar verslag.

YouTube-kanaal Zaans Erfgoed


Sinds kort beschikt de Vereniging over een Zaans Erfgoed YouTube-kanaal. Daarop zijn terug te zien o.a. korte presentaties van onderwerpen die bij de ALV van 7 november 2020 aan de orde kwamen, maar ook de uitreiking van de Zaans Erfgoedprijs 2020 – aan de gebroeders Visser en met een aanmoedigingsprijs voor Anneke Steemers. Daarnaast is ook een filmpje te zien van Zaankanters die zich hun tijd bij de Zaanse AJC herinneren – gemaakt door Coby Voorn en Hanny Blokker.

Zaans Erfgoed: 60 jaar werk aan herkenbaar houden Zaanstreek

De vereniging verwacht in de toekomst meer evenementen op deze manier aan een breder publiek te kunnen presenteren. Dat is – in het jaar dat de vereniging 60 jaar bestaat – geen onnodige luxe, want veel Zaankanters hebben geen beeld van de vele werkzaamheden die Zaans Erfgoed verricht, ten behoeve van de openbare ruimte.

Gelukkig, plezierig en gezond 2021!

Vereniging Zaans Erfgoed wenst haar leden en allen met hart voor Zaans cultureel historisch erfgoed een gezond, gelukkig en plezierig Nieuwjaar toe!
We zullen het beestje niet bij naam noemen, maar hopen dat het zich koest houdt en het ons daarmee weer de ruimte geeft om leuke en interessante bijeenkomsten te organiseren. We zullen alleen nog starten met iets organiseren, wanneer duidelijk is dat zo’n idee ook volledig kan worden uitgevoerd. Want wat kostte het afgelopen jaar een energie om steeds opnieuw aanpassingen te doen om een bijeenkomst toch door te laten gaan. Zo hebben we dat tenminste ervaren bij de Geschiedenisquiz en onze ledenvergadering van 7 november.

We sparen onze plannen nu voor na de noodzakelijke prikken. Zo heeft u nog een erg leuk Glaasje Erfgoed van ons tegoed met Jan Krijt!

60 jaar inzet voor Erfgoed

2021 is het jaar waarin wij 60 jaar bestaan – dankzij de verenigingen waaruit Zaans Erfgoed is voortgekomen.
De kiem ligt bij de mensen die de Zaanse Schans 60 jaar geleden gestalte hebben weten te geven, iets wat misschien niet iedereen meer weet.
Ons bestuur hoopt in dit jubileumjaar weer actief te kunnen meedenken over een nieuwe toekomst van de Zaanse Schans. Het is tenslotte wel ons ‘kindje’!

De Gotershoek en de Zaanse Schans. Foto Jan Piet Bloem.

 

Share Button

Nieuws archief