Vereniging Zaans Erfgoed

Zaans Erfgoed op Geschiedenismarkt 18 maart

De prijswinnaars van de eerste Bredenhofprijs, Pim Ligtvoet en Willemien Schenkeveld. Foto: Jan Lapère

Op zaterdagmiddag 18 maart 2023 wordt in de Bullekerk voor de tweede keer de Bredenhofprijs uitgereikt.

Rondom deze prijsuitreiking organiseert de Bredenhof Stichting van 13 tot 17 uur een Zaanse geschiedenismarkt, interessant voor iedereen die iets met geschiedenis heeft. Dus zowel voor belangstellenden, professionals als amateurs.

Uitgevers, schrijvers en onderzoekers, deze middag zijn ze allemaal te zien of horen. Kom dus vooral je favoriete schrijver ontmoeten!

Lees verder

Bestuurswisselingen Zaans Erfgoed

V.l.n.r.: Lean van ’t Hooft, Tessa Berghouwer, Paula Kannegieter en Francis Engels. Foto Henny Jansen.

De ledenvergadering van zaterdag 12 november in De Vermaning in Zaandam werd druk bezocht. De ca. 80 leden stemden in met vier nieuwe bestuursleden: drie algemeen bestuursleden en de nieuwe secretaris, Francis Engels. Lean van ’t Hooft, Tessa Berghouwer en Paula Kannegieter zullen met hun ervaring en vrouwenkracht het bestuur gaan versterken.

Bij een wisseling van de wacht hoort ook het afscheid nemen, en helaas stappen er noodgedwongen bij de PR-werkgroep ook twee mensen op: Hans Boekhoorn – hij was helaas wegens ziekte afwezig – en Henny Jansen. Beiden hebben zich vele jaren op energieke wijze ingezet voor o.a. de organisatie van Glaasjes Erfgoed en de algemene ledenvergaderingen en zij stonden elk jaar augustus trouw achter de kraam op de Zaandijker Jaarmarkt – om nieuwe leden te werven.

Er waren vier aftredende bestuursleden: algemeen bestuurslid Klaas de Boer en voormalig voorzitter en lid van verdienste Ron Kiburg. Ron blijft gelukkig verbonden aan de werkgroep Maritiem. Secretaris Ada Hannaart verlaat Zaans Erfgoed ook niet helemaal, zij blijft de ledenadministratie verzorgen. Dit doet zij al sinds 2012 en ook daarvoor heeft zij zich tientallen jaren op allerlei verschillende terreinen ingezet voor het Zaanse erfgoed. Ada werd dan ook geëerd met een erelidmaatschap. Ook Winnie de Wit werd voor haar inzet bedankt via het erelidmaatschap. Zij droeg het eerbetoon op aan haar partner, tevens steun en toeverlaat, Jan Lapère. Hij verzorgde voor de vereniging jarenlang de website, het tijdschriften-archief en creëerde de veel geraadpleegde Zaanwiki. Ook was hij immer aanwezig als technische man, bij ledenvergaderingen en Glaasjes Erfgoed.

 

ALV 12 november Vermaning Zaandam

Doopsgezinde Vermaning,
Westzijde 80 Zaandam in 2010. Via Wikicommons.

Najaarsledenvergadering Vereniging Zaans Erfgoed 12 november in de Vermaning, Westzijde 80 in Zaandam
Agenda
:

09.30 uur Ontvangst met koffie en thee
10.00 uur Ledenvergadering VZE

  1. Opening
  2. Mededelingen en ingekomen stukken
  3. Verslag ledenvergadering 23 april 2022
  4. Financiën: Begroting 2023
  5. Activiteiten vereniging en actuele zaken
  6. Bestuurswisselingen: aftredend en niet herkiesbaar zijn Ada Hannaart (secretaris), Klaas de Boer, Winnie de Wit en Ron Kiburg (beiden algemeen bestuurslid);
   op voordracht van het bestuur: Francis Engels (secretaris), Tessa Berghouwer, Paula Kannegieter en Lean van ’t Hooft.
   Tot 5 november kunnen tegenkandidaten (voor het secretariaat) en kandidaten (voor de algemene bestuursfuncties) zich via secretariaat@zaanserfgoed.nl melden.
  7. Rondvraag
  8. Sluiting

11.20 uur Korte koffiepauze

11.40 uur Lezing door Bas Husslage: ‘2024: op naar 450 jaar Zaans Ontzet’

Stukken komen ter inzage op de vergadering, en zijn eveneens te downloaden.

Herfstnummer Zaans Erfgoed is uit!

Herfst nr 82 – 2022
In het herfstnummer van Zaans Erfgoed zet Corrie van Sijl de schijnwerper op de zestigjarige Molukse wijk in Wormerveer, ontrafelt Lourens Meeuwsen de geschiedenis van een Krommeniese fabrieksarbeider die sneuvelde in de Spaanse Burgeroorlog en doet Jan van der Male uit de doeken hoe een carillon terechtkwam in de toren van het voormalige stadhuis op de Burcht in Zaandam.
In het kader van ‘Wat een ramp!’, het thema van de Maand van de Geschiedenis, levert Jos Lap een bijdrage over de brand bij ADM Cocoa in Wormer en brengen Lean van ’t Hooft en Wietske van Soest grote en kleine Zaanse rampen en ongelukken in beeld.

Gratis voor leden Zaans Erfgoed

Abonnees krijgen de komende editie van Zaans Erfgoed omstreeks eind september in de brievenbus.
Zaans Erfgoed niet missen, maar nog geen abonnee? Word dan lid van Vereniging Zaans Erfgoed voor € 22,50 per jaar met een mail naar secretariaat@zaanserfgoed.nl of via ‘lid worden’ op zaanserfgoed.nl. Dan ontvangt u vier keer per jaar het tijdschrift thuis.
Losse nummers zijn te koop voor € 6,75 bij Bruna in Assendelft, Koog a/d Zaan, Wormerveer en Zaandam (Dam), Stumpel Krommenie en het Zaans Museum, Zaandam.

Lees verder

Quizdeelnemers aan editie 7 zijn op pad

Zie hieronder de 19 teams die vanavond strijden om de eer. Er is weer veel aandacht besteed aan de teamfoto’s. Het wordt vast weer een memorabel gebeuren!

De quizdeelnemers van de Grote Zaanse Geschiedenisquiz hebben vrijdag 16 september j.l. de Thuisopdracht ontvangen. Daarbij zullen ze met hun team 14 dagen aan de slag gaan om vragen te beantwoorden. Over alle Zaanse kernen wordt wel zo’n beetje een vraag gesteld, en daarbij moeten ze ook ‘op pad’. Soms om iets te zoeken, soms om een fotomoment uit de plaatselijke geschiedenis daar te imiteren.
Het kan dus zo maar zijn dat u een van onderstaande teams iets vreemds ziet doen! Nog niet alle teamfoto’s zijn voorhanden, maar we vullen de collectie aan…

Op maandag 3 oktober worden de vragen bij het Gemeentearchief ingeleverd, en tijdens de quizavond zelf – 10 oktober om 19.30 uur – zullen hun antwoorden meetellen voor de algehele puntentelling.

Wij organisatoren hebben er zin in, in deze immer leerzame en spannende quiz! We wensen alle deelnemers heel veel plezier en succes!

Glaasje Erfgoed: Oer-IJ in Zaans landschap

Glaasje Erfgoed 2017: over de Zaanse Schans in de Koger kerk.

Op zondag 25 september a.s. is er na lange tijd weer een Glaasje Erfgoed! We zijn verheugd dat we de mogelijkheid hebben om bij elkaar te komen in de Papenpadkerk, op het Papenpad 13 in Zaandam. Tegenwoordig is de naam van dit mooie rijksmonument uit 1695 Muziekhaven, en is het het domein van het echtpaar, en top-musici Mathieu van Bellen en Maria Milstein, die de kerk in 2019 aankochten om er hun droom in waar te maken.

Voor geïnteresseerde Zaankanters komt Jos Teeuwisse van Stichting Oer-IJ spreken. Hij toont ons o.a. wat wij rondom ons heen nog terug kunnen zien van deze oude vorm van het IJ.
Lees verder

Nieuws archief