Vereniging Zaans Erfgoed

Oud-penningmeester Piet Cordes overleden

Piet Cordes (rechts vooraan) tijdens een vergadering van de PR-werkgroep van VZE in 2014.

Maandag 27 april 2020 overleed Piet Cordes, op 82-jarige leeftijd. Deze markante Zaandijker heeft tijdens zijn leven bijzonder veel vrijwilligerstaken vervuld, zo was hij o.a. jarenlang penningmeester van de Vereniging Vrienden van het Zaanse Huis en van tennisvereniging KZTV, en was hij nog steeds actief als penningmeester van Stichting Voetveer Zaandijk en voorzitter van Begrafenisvereniging Barbara en actief in de Stichting Kalverpolder. En waarschijnlijk is dit niet het hele verhaal…

Nadat Vereniging Zaans Erfgoed in 2004 ontstond door het samengaan van de Vereniging Vrienden van het Zaanse Huis en de Vereniging Zaans Industrieel Erfgoed, gaf hij zijn penningmeesterschap op en stapte hij de PR-werkgroep van Zaans Erfgoed in. Binnen deze werkgroep is hij tot juni 2015 actief geweest.
De Vereniging Zaans Erfgoed is Piet Cordes veel dank verschuldigd voor zijn grote inzet om in de Zaanstreek datgene te behouden wat onze streek zo bijzonder maakt.

Bij de uitvaart van Piet, vrijdagnamiddag, was er op de Lagedijk in Zaandijk een grote erehaag gevormd. Wij wensen echtgenote Mieke en verdere familie veel steun in deze moelijke tijd.

Zaans Erfgoed column van Marjorie Verhoek

Marjorie Verhoek, tot eind 2019 netwerkontwikkelaar erfgoed bij Zaanstad.

In het voorjaarsnummer van het tijdschrift Zaans Erfgoed – nr. 72 – schreef Marjorie Verhoek onderstaande column.

Werken met gebouwen, historie en kwaliteit, altijd heb ik geweten wat ik wilde met het leven. Na mijn studie bouwkunde en bouwhistorie werkte ik eerst als bouwhistorisch onderzoeker tijdens de verbouwing in het Rijksmuseum en daarna jaren op de hogeschool als restauratiedocent. In 2009 werd ik getipt voor een baan in Zaanstad. De stad was mij onbekend en wat een gemeente deed één groot raadsel. Het gesprek liep niet goed. Piet Kleij gaf mij toch een kans, ondanks mijn geringe kennis over gemeenten, maar met genoeg liefde en kennis voor het restauratievak. En zo begon ik aan mijn baan als ambtenaar. Lees verder

 

 Kennisgeving voor onze leden:

 

In verband met de maatregelen rondom het Corona-virus heeft het bestuur moeten besluiten tot het opschorten van alle activiteiten.

De geplande ledenvergadering van 4 april 2020, die in de Doofpot in Zaandam  zou plaatsvinden, zal hierdoor op een later tijdstip gehouden worden, en alleen dan wanneer het echt weer veilig is om bijeenkomsten te houden.

Wij houden u op de hoogte, sowieso via deze website!

Heeft u vragen? Mail dan met secretariaat@zaanserfgoed.nl

Ook het Glaasje Erfgoed dat gepland stond voor 29 maart 2020 kan in deze omstandigheden dus geen doorgang vinden. Deze middag, te houden in de Kooger Vermaning met als spreker Jan Krijt, zal naar het najaar worden verplaatst.

Stukken ALV: Aangezien de geplande bestuursvergadering van maart eveneens geen doorgang vindt, zijn het jaarverslag 2019 en de financiële jaarrekening 2019 nog niet door het bestuur vastgesteld, en kunnen daardoor nog niet worden gepubliceerd. Zodra dit wel het geval is, publiceren wij deze op deze website 


Voor uw agenda: 7 november 2020  zal de najaars-ledenvergadering plaatsvinden.

Wij wensen onze leden het allerbeste in deze uitzonderlijke tijd.

Glaasje Erfgoed van 29/3 is uitgesteld

In de lezingenserie Glaasje Erfgoed zou Jan Krijt zondagmiddag 29 maart een geschiedenisles verzorgen onder de titel 700 jaar geschiedenis met de Zaanstreek in de hoofdrol. Het zou plaatsvinden in de Kooger Vermaning, van 15 tot 17 uur.

Echter: Dit evenement gaat vanwege COVID-19 niet door! Het reeds overgemaakte geld voor dit Glaasje Erfgoed zal teruggestort worden.

Betalingen nieuwe leden & donaties online!

Het is van nu af aan mogelijk om op de website  online betalingen te doen. Nieuwe leden kunnen dan direct hun contributie overmaken. Dit scheelt onze vrijwilligers een heleboel administratieve handelingen.

Het online betaalsysteem biedt echter nog meer voordelen. Zo kunnen bijvoorbeeld de zondagmiddagse Glaasjes Erfgoed, of rondleidingen op de Shtandart direct worden betaald, wat een hoop overleg tussen penningmeester en PR-werkgroep scheelt.

Doneren!

Ook is het nu mogelijk om via de website ons werk te ondersteunen door een donatie te doen – zie de doneerknop hiernaast. We werken eraan om op deze website nog een ‘verkooppagina’  toe te voegen, zodat u in de toekomst bijv. de opberghuisjes voor het tijdschrift via de website kunt aanschaffen. We onderzoeken de mogelijk om dit uit te breiden met door ons uitgegeven boeken en andere erfgoed-gerelateerde zaken.

 

 

Babel-excursie naar Helmond en Eindhoven

Woon/werkcomplex Boscotondo in Helmond, gebouwd op het voormalige fabrieksterrein van Begemann. Foto: Johan Bakker.

Vrijdag 20 maart 2020 organiseert Babel Archigids – onderdeel van het Zaans Architectuurplatform Babel – een dagexcursie naar Helmond en Eindhoven, industriesteden net als Zaanstad. In beide steden zijn gebieden waarin gewerkt wordt met co-creatie: vooraf intensieve betrokkenheid van toekomstige bewoners van binnenstedelijke bedrijventerreinen die getransformeerd zullen gaan worden. Kan Zaanstad misschien iets van hun aanpak leren?

N.B.: Dit evenement gaat vanwege COVID-19 niet door.

Helmond heeft bijna 100.000 inwoners, en staat voor vergelijkbare opgaven en ambities voor de toekomst als Zaanstad. Tijdens de excursie worden een paar prachtige voorbeelden van transformatie en herbestemming van historische panden en industriecomplexen bekeken. In Eindhoven verrijst een ongewone stadswijk: een unieke plek voor particulieren, ondernemers en andere gebruikers die gezamenlijk een ‘nieuw’ en inspirerend stukje van de stad creëren. Lees verder

Share Button

Nieuws archief