Vereniging Zaans Erfgoed

Droevig nieuws: George Slieker overleden

George Slieker in de Tuinkamer van het Honig Breethuis. Foto: Anjo Kan.

Op vrijdag 4 juni j.l. is George Slieker overleden; hij was al geruime ziek, maar was nog als vrijwillig schrijver actief voor ons tijdschrift Zaans Erfgoed.
George had een enorm brede belangstelling voor het Zaanse culturele erfgoed, waarvoor hij veel heeft betekend. Zo was hij vanaf 2008 vrijwilliger bij Honig Breethuis in Zaandijk, waar hij sinds 2016 ook bestuursfuncties vervulde. Daarbij schreef hij het prachtige standaardwerk over behangselschilder Willem Uppink, van wie ook behang te zien is in het Honig Breethuis.

Met zijn vele publicaties in Zaans Erfgoed heeft hij een grote bijdrage geleverd aan het Zaanse culturele leven, en zijn nalatenschap is zeer belangrijk. George Slieker is 66 jaar geworden. Lees verder

Politieke partijen over arbeiderswijkjes

In het Zaans Stadsblad van 2 juni j.l. spraken een aantal fracties van politieke partijen in Zaanstad zich uit over de stelling

Behoud van karakteristieke vooroorlogse woningen zoals in de Talmabuurt (Zaandam) en Rode Buurt (Zaandijk) moet niet te zwaar wegen nu er zo’n tekort is aan goede huurwoningen

  • DZ: Dure fout van sloop historische bouw niet herhalen
  • SP: Met goede renovatie behoud je de beste huurwoningen
  • CDA: Waarderingskaart cultuurhistorie als gids gebruiken
  • D66: Modernisering van karakteristieke woningen kan
  • Partij voor de Dieren: Renovatie zonder drempels voor duurzaamheid
  • ROSA: Wezenlijk deel Zaans erfgoed behouden

Argumenten

De argumenten die in dit artikel gegeven worden voor behoud en renovatie:

 • Slopen van deze huizen leidt tot het uitwissen van ons verleden en levert geen extra woningen op (ROSA)
 • Deze buurten bieden iets belangrijks: herkenbaarheid, sociale cohesie (PvdD)
 • Het is belangrijk om deze karakteristieke woningen te behouden voor het straatbeeld van Zaanstad (D66)
 • Als de woningen behouden worden en goed worden gerenoveerd, behoud je de beste goede huurwoningen die je maar kan wensen (SP)
 • In het verleden is diverse prachtige historische bouw gesloopt, ook vanwege een tekort aan (huur)woningen. Laten we die dure fout niet opnieuw maken maar met behoud van onze historie zorgen voor nieuwbouw (met een redelijke prijs!) die goed bij de historische bouw past (DZ).

Lezing scheepvaarthistorie Jacob Reitsma

De scheepswerven in de Voorzaan van Zaandam hebben enorm bijgedragen aan de bloei van de hele Zaanstreek. Er kwam bij het optuigen van de daar vervaardigde schepen immers meer kijken dan alleen de scheepshuid en de masten. Zo waren er in Krommenie en Assendelft vele zeildoek weverijen en dichterbij Zaandam lagen de instrumentmakerijen en de ankersmeden.

Jacob Reitsma van de werkgroep Maritiem heeft zijn lezing over deze scheepsgeschiedenis – eigenlijk bedoeld om te laten zien op onze ALV van 24 april – op 12 mei j.l. digitaal gegeven aan de leden van Ons Amsterdam. Hij deed nog aan een toegift en vertelde het verhaal van De Man onder de Beer.

Datum volgende ALV

De volgende ledenvergadering zal plaatsvinden op zaterdagochtend 25 september a.s. op een nog nader te bepalen erfgoedlocatie.

Aanmelden Grote Zaanse Geschiedenis Quiz 2021

Editie 5, met nauwelijks toeschouwers. Dat kunnen er dit jaar vast meer zijn!

Voor de 6e editie van de Grote Zaanse Geschiedenisquiz kunnen teams vanaf vandaag – maandag 1 juni – inschrijven via onderstaand formulier. Er is plek voor 20 teams van maximaal 5 personen. De avond zal anders zijn dan de jubileumeditie van vorig jaar: sowieso zal een heel team verantwoordelijk zijn voor de antwoorden. Deelname voor teams is gratis. Maandagavond 4 oktober 2021 gaan we om 19.30 uur van start in de kleine zaal van het Zaantheater.

Er is op dit moment nog geen duidelijkheid over de Corona-maatregelen die er in oktober mogelijk nog zullen zijn, vandaar dat er ook nog niets bekend is over kaartverkoop voor de toeschouwers. Maar hou deze website in de gaten!

Op het formulier kunt u aangeven of u voor 1 september een teamfoto instuurt, die wij op de website mogen plaatsen.
Mocht u nog vragen hebben: mail dan met quiz@zaanserfgoed.nl.

 

Uw naam
Naam

Uw email

Teamnaam

Teamcaptain

Aantal deelnemers (minimaal 3, maximaal 5)
345

Omschrijving soort team (bijv. historische vereniging, museum, bedrijf etc.)

Ik stuur een teamfoto naar quiz@zaanserfgoed.nl JaNee

Teams Geschiedenisquiz: inschrijving 1 juni open!

Geschiedenisquiz 2020, editie 5.

Editie nummer 6 van de Grote Zaanse Geschiedenisquiz gaat op maandag 4 oktober 19.30 uur gespeeld worden in de Forbo-zaal van het Zaantheater, de kleine zaal dus.

De inschrijving voor deelnemende teams gaat – zoals elk jaar – van start op 1 juni a.s. Dat kan dan weer via een formulier dat op deze website geplaatst wordt. Zoals altijd is er plek voor 20 teams van maximaal 5 personen.

De vragen

Op aandringen van velen is de Thuisronde een blijvertje geworden, en sowieso zal ook de rest van de quiz een teamgebeuren zijn. De precieze invulling hangt af van de maatregelen die er t.z.t. gelden en is daarbij onderhevig aan creatieve oplossingen.
Het organiserend team van het Gemeentearchief Zaanstad, Mediaplatform De Orkaan en Vereniging Zaans Erfgoed verheugt zich ook dit jaar weer op veel enthousiaste deelnemers!

‘VZE-verrassing’ van 24 april vervalt helaas

Bij het laatste, weer prachtige tijdschriftnummer van Zaans Erfgoed, beloofden wij u, onze leden dat er zaterdag 24 april a.s. op de website een ‘verrassing’ te zien zou zijn.
Helaas is er door ziekte van de enige technische man die onze vereniging telt een kink in de kabel gekomen, en was het ons onmogelijk de noodzakelijke voorbereidingen ervoor te treffen.

Nieuwe datum ALV

Wij hebben een definitieve, afwijkende datum voor de volgende ALV geprikt, en daarop zullen wij u het beloofde alsnog aanbieden.
Noteert u daarvoor zaterdagochtend 25 september in uw agenda.
Deze enige ledenvergadering van 2021 vervangt dan de aangekondigde najaarsledenvergadering van 20 november.

Winnaar Bredenhofprijs: boek van Pim Ligtvoet en Willemien Schenkeveld

Ron Sman van de Bredenhof Stichting reikt de prijs uit aan Pim Ligtvoet en Willemien Schenkeveld. Foto: Jan Lapère.

De eerste Bredenhofprijs voor Zaanse Geschiedenis werd op 8 april j.l. bekend gemaakt. Het is het boek De Zaanse Spanjestrijders van Pim Ligtvoet en Willemien Schenkeveld.

De jury oordeelde dat dit boek het meest de belangstelling voor de Zaanse geschiedenis stimuleert. De kwaliteiten van dit winnende boek zijn volgens de jury: de aangrijpende, persoonlijke verhalen van de beschreven Spanje-strijders, de relatieve onbekendheid van het onderwerp, de vaardige pen van de twee schrijvers, en het feit dat er een indringende inkijk wordt gegeven in de omstandigheden in het tijdsgewricht in de Zaanstreek.

Zaans Erfgoed feliciteert beide schrijvers met deze prachtige prijs!

Share Button

Nieuws archief