Vereniging Zaans Erfgoed

Succes ZE: versterking Noorddijk aangepast

Wat doet de Vereniging Zaans Erfgoed eigenlijk allemaal? Zichtbaar zijn wij eigenlijk alleen in publieksactiviteiten zoals lezingenmiddagen en ledenvergaderingen, en natuurlijk brengen wij – via een aparte stichting – het prachtige blad Zaans Erfgoed uit. Maar er gebeurt veel en veel meer. Om daar een beeld van te schetsen starten wij met een serie, waarin onze successen – en mislukkingen – getoond worden. Vandaag deel 1: hoe een deel van de middeleeuwse Noorddijk gered werd van aantasting door dijkverzwaring.

Binnen het roodomlijnde gedeelte wordt de Noorddijk in Westknollendam versterkt.

In april 2018 kondigde Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) aan, een deel van de Noorddijk  in Westknollendam te gaan versterken. Het betreft deel van deze dijk, met wandelpad, dat achter de Piet Kuiperlaan/Geertje Pel-Grootstraat aan de Zaan ligt. Dit gedeelte van de oude, middeleeuwse dijk was afgekeurd op stabiliteit en diende verhoogd en verbreed te worden.  Naast waterkering is deze dijk – vanwege de aanleg in de 14e eeuw – dus eigenlijk ook een historisch landschappelijk monument.

Lees verder

7/4: Boek en expo over zilversmidfamilie Vet

Het boek over de zilversmedenfamilie Vet verschijnt op 7 april 2019.

Op zondag 7 april vindt voor genodigden om 14 uur de officiële presentatie plaats van het boek Zilveren Meesterwerken uit de Zaanstreek, geschreven door Jeanne Douwes en Arno J. Bruitsman. Dit gebeurt bij LAB-44 aan de Middenweg 44, op het Hembrugterrein in Zaandam. Daarna is op diezelfde locatie van 16-18 uur een kleine,  openbaar te bezoeken expositie, met op groot formaat foto’s van de 17 zilveren meesterwerken die de schrijvers bij hun research voor het boek hebben getraceerd.

Tijdens de expositie is het mogelijk om (bestelde) boeken af te halen. Dat kan tegen contante betaling van €29.95, maar voor een vlotte afhandeling geven de auteurs er de voorkeur aan om de betaling vooraf te ontvangen. Bestellingen kunnen worden doorgegeven via  voorintekening en na ontvangst van de betaling, wordt er per mail een voucher gestuurd, die voor het boek kan worden ingewisseld.

7/4 ROSA-Monumentendag in Vermaning

De voormalige Vermaning aan de Westzijde 181. Foto: Anton van Daal via Wikimedia Commons.

Met de Zaanse Monumentendag brengt ROSA telkens een van de vele monumenten in onze streek voor het voetlicht. Voor de 25ste keer zal dit evenement plaats gaan vinden en wel op zondagmiddag 7 april vanaf 13 uur in de voormalige Vermaning aan de Westzijde 181 (hoek Vincent van Goghweg). Daar vindt een afwisselend programma plaats, met muziek, informatie over de Doopsgezinden in de Zaanstreek en over monumenten in Zaanstad. De zaal is vanaf 12.45 uur open en de toegang is vrij. Het programma eindigt om 16.30 uur. Lees verder

Zaanse Pophistorie Leeft II: Jaren ’70

Zaterdagmiddag 13 april 2019 organiseren Gemeentearchief Zaanstad, Vereniging Zaans Erfgoed, het Zaans Museum, Filmtheater De Fabriek en Café Fabriek  deel twee van De Zaanse pophistorie leeft! in De Fabriek. Deze editie van de  Zaanse Pophistorie gaat over de jaren ’70 van de vorige eeuw, en wel voor de punkrage.

Programma:
Verhalencafé van 14.00-15.30 uur, gratis toegang
Zaalprogramma van 15.30-17.30, kosten €11,25

Als aandenken krijgen alle bezoekers met een toegangsbewijs voor het zaalprogramma opnieuw een exclusieve CD met bijzondere liedjes: het album ‘Zaanse Popmuziek  – De Jaren Zeventig’. Deze CD wordt alleen op de middag zelf verstrekt. Lees verder

14 April Literaire Salon: vader en zoon Gorter

De literaire salon van de Zaanstreek – Mens durf te lezen! – staat zondagmiddag 14 april om 16 uur in het Zaantheater in het teken van de bijzondere band tussen de bekende dichter Herman Gorter en zijn vader Simon Gorter. Vader Gorter was doopsgezind predikant en gedurende zeven jaar woonachtig in Wormerveer. Zoon Herman zag op 26 november 1864 het levenslicht op Zaanweg 36 en dat geboortehuis is gesierd met een plaquette: ‘Minnaar van het schone en edele in natuur en mensheid, dichter en socialist.’ Naast dit Herman Gorterhuis vinden we in de Zaanstreek nog de Herman Gorterschool, basisschool De Mei plus een Herman Gorterweg én -straat die aan de de schrijver herinneren. Lees verder

13/4 ALV Koogerkerk: nieuw boek Jur Kingma

Hervormde kerk, Koog ad Zaan. Foto: Gemeentearchief, W. de Jong, Zaandam

Zaterdagochtend 13 april 2019 vindt om 10 uur de voorjaars-ledenvergadering van onze vereniging plaats in de Koogerkerk in Koog aan de Zaan. Na afloop van het bestuurlijke deel zal het boek over  450 jaar Zaanse industrie van Jur Kingma gepresenteerd worden.
De vereniging staat voor een grote bestuurswisseling: drie mensen nemen afscheid, te weten secretaris Wikje van Ritbergen, penningmeester Gerard Fokke en algemeen bestuurslid Cees Kruit.

Er worden tijdens deze ALV door het bestuur zes nieuwe bestuursleden voorgedragen, te weten Ada Hannaart (beoogd secretaris), Mieke van Braam (beoogd penningmeester) en Klaas de Boer, René Prins, Cees Hooyschuur en Paul Carree (algemene bestuursleden). De laatste drie bestuursleden zijn afkomstig van zustervereniging Stichting Zaans Schoon, waarvan de bestuursleden – op de penningmeester na – dan ook bestuurlijk actief worden voor de vereniging Zaans Erfgoed.

Statutair kunnen 25 leden tijdens deze ALV nog bestuurskandidaten aanmelden.

Op deze algemene ledenvergadering zal nader worden ingegaan op het toevoegen van twee nieuwe werkgroepen, nl. werkgroep Zaanwiki en werkgroep Wederopbouwmonumenten en Kerkenvisie. Lees verder

Zilveren meesterwerken uit de Zaanstreek

Omslag van het te verschijnen boek over de zilversmedenfamilie Vet.

Dankzij de medewerking van vele archieven en musea, (digitale) kranten, de bezitters van de zilveren meesterwerken, deskundigen en nog vele anderen is het voor Arno Bruitsman en Jeanne Douwes mogelijk geworden om een boek over de Zaandamse zilversmedenfamilie Vet te produceren.

Veel mensen hebben al toegezegd de uitgave van Zilveren Meesterkwerken uit de Zaanstreek, dat uitgegeven zal worden bij Uitgeverij Gopher, te willen steunen, met of zonder vermelding in het boek.

Mensen die alsnog als begunstiger aan de lijst met namen willen worden toegevoegd – of niet, dàt is aan de begunstiger zelf – die kunnen dit t/m zondag 24 februari mailen naar info@zaansezilversmeden.nl en opgeven dat zij Arno en Jeanne willen steunen. Geef dan aan onder welke naam u in het boek vermeld zou willen worden. De volgende dag nemen zij n.l. de allerlaatste wijzigingen door, voordat het werk gedrukt zal worden.

Share Button

Nieuws archief