Waar staat Zaans Erfgoed voor?

De vereniging staat op de bres voor het rijke Zaanse verleden

en zet zich in voor  behoud, bescherming en restauratie van roerend en onroerend erfgoed en het verbreiden van kennis hierover.

In het kort:

 • Zaans Erfgoed is een vereniging, die is ontstaan in 2004 uit een fusie van Vereniging Vrienden van het Zaanse Huis en de Vereniging tot behoud van Monumenten van bedrijf en techniek Zaanstreek;
 • lidmaatschap bedraagt €22,50;
 • leden krijgen het tijdschrift Zaans Erfgoed 4x per jaar in de bus (à €6,75 per stuk);
 • 2x per jaar is er een ledenvergadering, telkens in een ander erfgoedpand;
 • leden krijgen korting bij onze activiteiten.

De vereniging streeft naar het behoud van:

 • bedreigde panden – zoals Zaanse woonhuizen, schuren en fabrieken – die historisch of bouwkundig karakteristiek van belang zijn;
 • objecten als schepen, bruggen en sluizen, maar ook landschappelijke structuren, zoals eeuwenoude Zaanse paden, dijken en waterwegen.

De vereniging verbindt:

 •  Zaans Erfgoed belegt elk jaar in mei een Platform-bijeenkomst voor alle Zaanse historische verenigingen en instellingen. Daar worden Zaanstreek-brede thema’s besproken, alsmede de activiteiten van de deelnemers;
 • brengt de Zaanse historische verenigingen en instellingen eens per drie jaar bijeen tijdens de Zaans Erfgoedmarkt, waar men zich presenteert aan het publiek.

De vereniging verspreidt kennis:

 • met enige regelmaat verschijnen er – dankzij bijdragen van Zaans Erfgoed – boeken die de historie van de Zaanstreek belichten;
 • een aantal malen per jaar geven deskundigen lezingen over Zaanse onderwerpen, tijdens de Glaasjes Erfgoed op zondagmiddagen.

De vereniging werkt samen met het Gemeentearchief Zaanstad (GAZ) en zij:

De vereniging telt meerdere werkgroepen:

 • de werkgroep Advies, Documentatie en Meldpunt bedreigd Erfgoed. Zij dragen panden voor, voor de gemeentelijke monumenten bescherming, hebben periodiek overleg met de afdeling Monumenten Zaanstad, en werken met hen samen wanneer onmiddellijk ingrijpen vereist is.
 • De werkgroep Zaans Maritiem werkt er hard aan om de ooit zo belangrijke scheepsbouw Zaanstreek-breed zichtbaar te krijgen. Ook hier weer in overleg met de gemeente Zaanstad, o.a. over de plek waar een te bouwen scheepswerf neergezet kan worden. De ambitie is om daar dan een fluitschip te gaan bouwen.
 • De werkgroep PR verzorgt ledenactiviteiten: zoekt sprekers en locaties bij ledenvergaderingen en Glaasjes Erfgoed, werft leden, o.a. op de Jaarmarkt van Zaandijk.
 • De werkgroep Zaanwiki vormt een redactie en gaat actief werken aan uitbreiding van teksten over Zaanse onderwerpen op de Zaanwiki, de Zaanse online Encyclopedie.
 • De werkgroep Wederopbouwmonumenten, vroeg 20e eeuwse arbeiderswijken en Kerkenvisie werkt nauw samen met de gemeente Zaanstad.

De vereniging brengt het informatieve en hoogwaardige kwartaaltijdschrift Zaans Erfgoed uit – via de Stichting Uitgeverij Zaans Erfgoed. Gratis voor leden!

De vereniging werkt samen met de afdeling Monumenten van Zaanstad:  Zaans Erfgoed en Zaanstad hebben daar op 22 mei 2019 voor de tweede maal een convenant  voor ondertekend.

Wanneer u lid wordt van onze vereniging, draagt u eraan bij om het authentieke karakter van Zaanstreek zoveel mogelijk te behouden.
De kosten bedragen slechts €22,50 per jaar – inclusief gratis tijdschrift. Aanmelden kan hier.

 

Wilt u meer gedetailleerd weten wat de vereniging doet?

Bezoek dan de website https://zaanserfgoed.nl/home/jaarverslagen.html. Daar vindt u veel  informatie, gerubriceerd per onderwerp.