Nieuwe brug Haaldersbroek: te lomp

Geplaatst op: 22 februari 2019

Huidige brug bij Haaldersbroek.
Foto: Gerard Dukker Rijks-dienst vh Cultureel Erfgoed

In het voorjaar van 2015 werd door de gemeente Zaanstad aangekondigd dat de brug bij het Haaldersbroek ‘aan het eind van zijn Latijn’ was. Gezien de zomerperiode werd er echter geen informatiebijeenkomst belegd, en het was beter geweest wanneer die er wel was gekomen. Want op de inloopbijeenkomst die volgde, werd een compleet stalen brug gepresenteerd die veel commotie veroorzaakte, onder zowel bewoners en omwonenden, als bij betrokken leden van de werkgroep Advies, Documentatie en Meldpunt van onze vereniging.

Vanwege de ontstane commotie werd er op instigatie van de gemeente een Klankbordgroep gevormd, maar werd ongeveer tezelfder tijd het omstreden stalen ontwerp wel ingebracht bij de Commissie Welstand en Monumenten. Dit was het begin van een traject dat nu 3,5 jaar duurt – waarbij bewonersparticipatie werd beloofd – en waar ook zeker door de gemeente op is ingezet – maar waar uiteindelijk niet veel van over is gebleven. Want uiteindelijk ligt er nu een Voorlopig Ontwerp van deze brug ter inzage, waar de Kerngroepleden – vrijwilligers die lang bij dit proces betrokken zijn geweest en hebben meegedacht – niet blij mee zijn. Er wordt n.l. volgens de Kerngroepleden niet voldaan aan de waarden, waaraan de brug zou moeten voldoen. Dat zijn de waarden, die door de gemeente en de Kerngroepleden gezamenlijk zijn vastgesteld, over o.a. authentieke uitstraling, veiligheid voor fietsers, tegengaan van zwaar verkeer en de (geaccepteerde) verbreding. Wie het hele verhaal wil lezen kan het downloaden.

Dinsdagavond 29 januari 2019 mogen bewoners rondom Haaldersbroek en ‘t Kalf zich uitspreken over de laatste versie van dit – louter door de gemeente Zaanstad goedbevonden – ontwerp voor de nieuwe brug bij Haaldersbroek. Tussen 19.30 en 21.30 uur kan men zich in buurthuis De Bovenkruier laten informeren over dit ontwerp – waar de Kerngroep van bewoners en onze vereniging dus nog wel verbetering voor zien. Deze avond zullen er, naast betrokken ambtenaren, ook de wethouders Natasja Groothuismink  – van Monumenten en Erfgoed – en Gerard Slegers – van Openbare Ruimte – aanwezig zijn. Bezoekers kunnen daar ook op een formulier hun reactie achterlaten.

De vereniging en de Kerngroep hopen dat veel mensen de geboden kans zullen aangrijpen om zich te informeren over dit voorstel voor de nieuwe brug, en hun mening erover te geven.

 

Share Button
Nieuws archief