Werkgroep Maritiem

  • publiceert boeken en DVD’s over historische schepen
  • ijvert voor een historische haven in de Zaanstreek

Cees Kingma
e-mail: cpkingma@kpnmail.nl

Share Button