Vereniging Zaans Erfgoed

Stem op Zaanstad als dè Erfgoedgemeente!

Ontwikkeling Hembrug is aan van de vele opgaves van het Erfgoedteam Zaanstad. Foto: Kenneth Stamp

Ontwikkeling Hembrug is een van de vele opgaven van het Erfgoedteam Zaanstad.
Foto: Kenneth Stamp

Wij schreven al eerder dat Zaanstad – met drie andere steden – in de race is voor de BNG erfgoedprijs. Nu begint het erom te spannen – want 29 maart is de bekendmaking van de winnaar.
Naast deze prijs is er ook een Publieksprijs, en het zou het fantastisch zijn wanneer de inwoners van Zaanstad hun erfgoedteam steunen door op hen te stemmen, en ook al is het kort dag, het kan nog steeds.

De uitreiking van deze BNG erfgoedprijs is donderdag 29 maart in Zutphen, en daar hoort ook een symposium bij. Wie daar bij wil zijn, dient zich voor 22 maart opgeven. Aanmelden is noodzakelijk, toegang is vrij.

Lees verder

Historisch Zaandam een feit!

Onder toeziend oog van Mr. M.S. ten Brinke van het Notariskantoor Van Baal ondertekenen Paul Vreeken en Hessel Kraaij de akte van oprichting van de vereniging Historisch Zaandam.

Leden van het voorlopig bestuur Paul Vreeken en Hessel Kraaij tekenen de akte van oprichting van Historisch Zaandam.

We kenden in de Zaanstreek al de Historische Vereniging Koog-Zaandijk, de Historische Vereniging Wormerveer, het Historisch Genootschap Crommenie, het Historisch Genootschap Assendelft, de Oudheidkundige Commissie Jisp, de Historische Vereniging Westzaan, het Historisch Genootschap Wormer en de Stichting Oudheidkamer Oostzaan. Maar waarom geen Historische Vereniging voor Zaandam?

Op initiatief van de Vereniging Zaans Erfgoed werd een half jaar geleden een werkgroep in het leven geroepen die de mogelijkheden voor het opstarten van zo’n vereniging voor Zaandam moest onderzoeken. En vandaag – 6 maart 2018 – is het dan zover! Lees verder

Glaasje Erfgoed over Pielkenrood en Honig

Terrein van Pielkenrood in 1975. Bron: Gemeentearchief Zaanstad

Terrein van Pielkenrood in 1975.
Bron: Gemeentearchief Zaanstad

Zondagmiddag 18 maart wordt  in de Vermaning, Lagendijk 34 in Koog aan de Zaan,  weer een Glaasje Erfgoed gehouden. Onder de titel Bedrijvigheid in Zaandijk en Koog: Pielkenrood en Honig krijgt u meer te horen over de geschiedenis van deze twee oude Zaanse ondernemingen, die inmiddels beiden onderdeel uitmaken van buitenlandse ondernemingen. Sprekers zijn Ed Pielkenrood over 123 jaar Pielkenrood, en Fred de Vries en Jan Smit over 150 jaar Honig.

Jacob Pielkenrood begon op 13 april 1895 op het Langepad in Zaandijk met de hand fornuizen en kachels te vervaardigen. Maar  ook ijzeren bussen, want daar was vraag naar ontstaan bij de verffabrikanten, zoals bijv. Sabel. Lees verder

Krantenknipsels naar historische verenigingen

Sorteerbakjes voor krantenknipsels in De Cacaoboom in Zaandijk.

Gesorteerde krantenknipsels liggen in de juiste bakjes in De Cacaoboom in Zaandijk.

In september 2017 kregen de historische verenigingen in de Zaanstreek de kans, om de krantenknipsels die in Typhoon, Zaanlander en Dagblad Zaanstreek over hun (voormalige) gemeente hadden gestaan, op te halen voor hun eigen archief. En daar werd gelukkig goed gebruik van gemaakt!

Nog heel veel knipsels zaten echter niet onder de plaatsnaam zelf opgeborgen, maar onder een onderwerp dat niet was uitgesplitst. Vanwege tijdsdruk bij het ontruimen van het krantenarchief, bleven die knipsels over, en werden gestald op een van de drie ‘opbergplekken’. Zaans Erfgoed was erg blij met de medewerking van De Bedrijvige Bij en de Stichting Zaanse Pakhuizen om tijdelijk verhuisdozen met knipsels op een van hun locaties te herbergen. Lees verder

Zaandam binnenkort historisch ‘verenigd’?

WR3
Er is – en wordt nog steeds – hard gewerkt aan het initiatief van Zaans Erfgoed om te komen tot de oprichting van een historische vereniging voor Zaandam. Sinds er in september 2017 door een flink aantal mensen was besloten dat het oprichten van een dergelijke vereniging het onderzoeken waard was, hebben 8 mensen een kerngroep gevormd en zich er sterk voor gemaakt. Lees verder

Stadsherstel: help Zuidervermaning overeind houden

adopteereenpoerStadsherstel Amsterdam heeft eind 2017 de Zuidervermaning in Westzaan van de Stichting Oude Hollandse Kerken (SOHK) aangekocht, aangezien deze stichting het benodigde onderhoud aan de fundering onmogelijk kon bekostigen. Er zit n.l. enorm veel houtrot aan de onderzijde van deze uit 1731 stammende Doopsgezinde kerk en ook veel poeren zijn er zeer slecht aan toe. Wanneer er niet snel iets aan gedaan zou worden, zou de kerk kunnen instorten.

Onder de titel Adopteer een poer zamelt men nu geld in voor  het behoud van deze beeldbepalende schuurkerk.

Op deze site kunt u het nieuws rondom dit reddingsplan volgen.

 

Papiergeschiedenis in Honig Breethuis

Portret van J. Agesz. Kool, collectie HBHuis

Portret van Jan Jacobsz. Kool, collectie Zaans Museum.

Nog t/m 18 februari loopt in het Honig Breethuis de kleine expositie De Zaandijker papierfabrikeurs J. Kool & Comp., over deze vooraanstaande vervaardigers van witpapier. De expositie is samengesteld door Pier van Leeuwen, naast bestuurslid collectiezaken ook curator van het Museum van de Nederlandse klok.

Het velijnpapier van fabrikeur Jan Aggesz. Kool – afkomstig uit molen De Zwarte Bonsem – werd o.a. gebruikt voor de eerste Nederlandse bankbiljetten in 1814. Maar ook voor Russische en Pruisische obligaties, en het fijne papier werd ook gebruikt door hof-architecten in Pruisen en Beieren. Na het overlijden van Jan Agesz. werd hij opgevolgd door zijn neef Jan Jacobsz. Kool, en deze richtte in 1817 de Zaandamse vrijmetselaarsloge Anna Paulowna op.

Het Honig Breethuis is te vinden aan de Lagedijk 80 in Zaandijk, en is geopend van donderdag t/m zondag van 13-16 uur.

Share Button

Nieuws archief