Lezing scheepvaarthistorie Jacob Reitsma

Geplaatst op: 7 juli 2021

De scheepswerven in de Voorzaan van Zaandam hebben enorm bijgedragen aan de bloei van de hele Zaanstreek. Er kwam bij het optuigen van de daar vervaardigde schepen immers meer kijken dan alleen de scheepshuid en de masten. Zo waren er in Krommenie en Assendelft vele zeildoek weverijen en dichterbij Zaandam lagen de instrumentmakerijen en de ankersmeden.

Jacob Reitsma van de werkgroep Maritiem heeft zijn lezing over deze scheepsgeschiedenis – eigenlijk bedoeld om te laten zien op onze ALV van 24 april – op 12 mei j.l. digitaal gegeven aan de leden van Ons Amsterdam. Hij deed nog aan een toegift en vertelde het verhaal van De Man onder de Beer.

Datum volgende ALV

De volgende ledenvergadering zal plaatsvinden op zaterdagochtend 25 september a.s. op een nog nader te bepalen erfgoedlocatie.

Share Button
Nieuws archief