ALV Zaans Erfgoed: inschrijven en toegangsregels

Geplaatst op: 30 oktober 2021

Hervormde Kerk, Wormerveer. Foto: Arch, Wikimedia.

De jubileumledenvergadering van Zaans Erfgoed – we vieren ons 60 jarig bestaan – vindt op zaterdag 30 oktober om 10 uur plaats in de Hervormde Kerk aan het Noordeinde 21 in Wormerveer.
Vanwege het beperkte aantal zitplaatsen (RIVM-voorschriften), kunnen wij niet anders dan van elk lid/elke persoon vragen, om zich hieronder apart aan te melden. Mochten alle beschikbare plaatsen vol zijn, dan stellen wij een wachtlijst in. Wij zullen uiteraard uiterst zorgvuldig omgaan met de door u verstrekte gegevens.

De toegang tot de ledenvergadering is alleen mogelijk met het tonen van het corona toegangsbewijs (QR-code) op de telefoon of een papieren QR-code.
Daarnaast voldoet een recent corona testbewijs (max. 24 uur), of een papieren vaccinatiebewijs (van 1e en 2e vaccinatie) eveneens.

Agenda:
09.30 uur Ontvangst met koffie en thee

10.00 uur Ledenvergadering Vereniging Zaans Erfgoed
1. Opening
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Verslag ledenvergadering 7 november 2020
4. Financiën:
– financieel jaarverslag en verklaring kascommissie
– begroting 2022 en benoeming leden kascommissie
5. Vaststelling jaarverslag 2020
6. Herbenoeming bestuursleden Mieke van Braam en Jan Piet Bloem
7. Verslag voorzitter: activiteiten 2021 en actuele zaken
8. Rondvraag

10.40 uur Verrassing 1
10.50 uur Korte koffiepauze
11.00 uur Lezing Jan Krijt: Zaanse Werven, Windmolens, Wevers en de Wetenschap…
11.25 uur Verrassing 2

Persoonlijke aanmelding voor de ledenvergadering:

 

Share Button
Nieuws archief