Ingezonden brief Peter Tange

Geplaatst op: 28 november 2020

Het havenkantoor van Zaandam, voorbeeld van spijt na sloop.

Bij het interview in Dagblad Zaanstreek van 25 november met de heer Onno Elema van Huurdersoverleg Zaanstreek, zet Vereniging Zaans Erfgoed graag de volgende kanttekening:

De heer Elema stelt, zonder nadere onderbouwing, dat behoud van erfgoed extra tijd en geld kost. Tijdens de symposia die Stichting Babel en Vereniging Zaans Erfgoed eind vorig jaar over de begin 20e-eeuwse arbeiderswijken organiseerden, bleek deze stelling onjuist. Diverse restauratie-architecten vertelden over grote renovatieprojecten die zij elders in het land hadden uitgevoerd, en daaruit bleek dat renovatie van cultuurhistorisch erfgoed helemaal niet duur hoeft te zijn. Daarbij kan het zelfs sneller worden uitgevoerd dan sloop-nieuwbouw. Bijkomend voordeel is bovendien dat de zittende bewoners, die graag betrokken willen worden bij de plannen, hun vertrouwde wijk dan niet uit hoeven. Het lijkt ons dat deze huurders een belangrijke doelgroep van het HoZ zijn.


In het artikel wordt niet verduidelijkt, waarom het behoud van erfgoed de oplossing van de woningnood in de weg zou staan. Bij de twee nieuwbouwplannen die de heer Elema aanvoert, de kop van Het Eiland en de Houthavenkade, speelt erfgoed geen enkele rol. Verder noemt de voorzitter van het Huurdersoverleg de verhuurdersheffing en de beperkte doorstroming, onder andere van zogenaamde scheefhuurders, als oorzaken van de woningnood.

Verlies van erfgoed leidt altijd tot spijt, tot kapitaalverlies en tot minder kwaliteit van een stad als geheel. Erfgoed geeft Zaanstad karakter, in erfgoed herkennen mensen zich en daar willen ze graag in wonen. Voor de midden- en hogere inkomens, die de gemeente Zaanstad hier graag wil houden c.q. ziet komen, is het ervaren ervan zelfs een voorwaarde.
Overigens heeft niet alleen ROSA zich uitgesproken over de ondergeschikte rol van behoud van erfgoed, zoals in het artikel staat: op 27 oktober sprak onze toenmalige voorzitter Ron Kiburg hierover in, bij het Omgevings Carree in het Zaanstad Beraad.

Wat is er mooier dan een dak boven je hoofd van een huis met een Zaanse gevel!

Peter Tange,

voorzitter Vereniging Zaans Erfgoed

Share Button
Nieuws archief